Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Organi

ORGANI GZ BOVEC

 

UO  GZ BOVEC  2018-2023:

Predsednik GZ – Boris  Zorko    PGD Bovec

Namestnik predsednika GZ – Žan Logar   PGD Srpenica

Poveljnik GZ –  Uroš Kemper       PGD Bovec

Tajnik GZ  – Edi Melinc   PGD Srpenica

 

član UO – Igor Černuta  PGD Log pod Mangartom

član UO- Matjaž Černuta   PGD Bovec

član UO – Davor Gašperčič  PGD Bovec

član UO – Gregor Černuta PGD Bovec

član UO- Boštjan Žagar  PGD Srpenica

član UO- Miro Bozja  PGD Bovec

član UO- Roman Leiler  PGD Bovec

član UO- Elizabeta Zorko  PGD Bovec

član UO – Valter Berginc  PGD Srpenica

član UO – Jože Čopi  PGD Bovec

član UO – Anton Bozja  PGD Bovec

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik NO – Roman Leiler  PGD Bovec

Član NO – Černuta Branko  PGD Log pod Mangartom

Član NO-  Edi Mendot   PGD Srpenica

 

ARBITRAŽA:

Predsednik  arbitraže – Drago Černuta PGD Log pod Mangartom

Član arbitraže – Kristjan Cizelj   PGD Bovec

Član arbitraže – Jožko Rot  PGD  Srpenica

 

KOMISIJE GZ BOVEC:

 

MLADINSKA KOMISIJA:

Predsednik komisije – Valter Berginc  PGD Srpenica

Član komisije –  Matjaž Černuta  PGD Bovec

Član komisije – Danijel Mrak  PGD Log pod Mangartom

KOMISIJA VETERANI:

Predsednik komisije – Jože Čopi   PGD Bovec

Član komisije – Draga  Mlekuž  PGD Log pod Mangartom

Član komisije- Ivo Knez  PGD Srpenica

KOMISIJA ČLANICE:

Predsednik komisije – Elizabeta Zorko  PGD Bovec

Član komisije- Andrejka Jakopič  PGD Log pod Mangartom

Član komisije- Petra Krivec  PGD Srpenica

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA:

Predsednik komisije- Ivo Knez  PGD Srpenica

Član komisije – Danijel Mavrič  PGD Log pod Mangartom

Član komisije – Marjan Komac  PGD Bovec

 

Poveljstvo  GZ BOVEC:

 

Poveljnik GZ – Uroš Kemper     GČ II. st.  –  PGD  Bovec

Namestnik poveljnika GZ – Davor Gašperčič  GČ I. st.  –   PGD Bovec

Podpoveljnik  GZ- Gregor Černuta  NGČ  –  PGD  Log pod M.

Podpoveljnik GZ – Boštjan Žagar  NGČ   –   PGD  Srpenica

Podpoveljnik GZ – Miro Bozja     VGČ II. st.    –   PGD  Bovec  – poveljnik  »GEV GAMSI«

Pom.pov. za IDA – Velikanje Andrej  Viš. Gas.  –    PGD  Bovec

Pom.pov. za NS – Davor Gašperčič   GČ I. st.    –   PGD   Bovec

Pom. pov za TRE – Blaž Kenda  Viš. Gas.    –   PGD  Bovec

Pom.pov. za radijske zveze- Marko Trebše ml.  GČ II. st.    –   PGD  Srpenica

Pom.pov. za ind.gasilstvo – Marko Trebše st.  NGČ II. st  –   PIGD  TKK  Srpenica

Pom.pov. za tekmovanja –    Bogdan Kurczewski  NGČ II. st  –   PGD  Srpenica

Pom.pov. za izobraževanje – Miro Bozja  VGČ II. st  –   PGD  Bovec

Pom.pov. za  PP – Alen Jurečič   Gas. II st. –  PGD  Log pod Mangartom

Pom.pov za stike za javnostjo – Miro Bozja   VGČ II. st   –   PGD  Bovec

 

Štab operative  GZ BOVEC:

 

Poveljnik štaba operative – Uroš Kemper   GČ II. st.   –     PGD  Bovec

Član štaba – Davor Gašperčič   GČ I. st   –    PGD  Bovec

Član štaba- Gregor Černuta    NGČ   –   PGD  Log pod M.

Član štaba – Boštjan Žagar  NGČ   –    PGD  Srpenica

Član Štaba – Miro Bozja     VGČ II. st     –       PGD  Bovec – poveljnik  »GEV GAMSI«

Član štaba  – Marko Trebše st.   NGČ II. st.   –   PIGD  TKK Srpenica

Član štaba  – Edi Melinc   GČ II. st.   –    PGD  Srpenica