Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Požar v naravi

Danes dne, 24.2.2019 ob 15.54 so pri Industrijski coni v Bovcu gasilci PGD Bovec pogasili 5 kvadratnih metrov suhe trave. Sodelovalo je 5 gasilcev z enim vozilom.

M. Bozja


Požarna ogroženost v naravnem okolju

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA (22.2.2019)

Desetdnevno obdobje suhega in za ta letni čas nadopvprečno toplega vremena je že ustvarilo pogoje za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države. Obenem je napočil čas intenzivnejšega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Ob koncu tedna bo hladnejše in vetrovno vreme, nato pa sledi daljše obdobje suhega in toplega vremena. Ker se bo zaradi tega možnost nastanka požarov v naravnem okolju povsod še povečevala, Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 23. februarja dalje velja na Primorskem, od 25. februarja 2019 dalje pa na območju celotne države.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete

URSZR


Občni zbor PGD Srpenica

V soboto dne,16.2.2019 so Srpeniški gasilci imeli svoj letni občni zbor društva. Vse navzoče je najprej nagovoril predsednik društva Žan Logar. Po izvolitvi delovnega predsedstva je predsednik Edi Mendot pričel z delom.Predsednik društva je podal poročilo dela v preteklem letu. Opravljene so bile vse aktivnosti s postavljenim planom. Bili so dejavni na različnih področij dela. Poudaril je da jih v letu 2019 čaka obeležitev visoke obletnice-120 let ustanovitve društva, ki bo obeležena v mesecu septembru ter pričetek gradnje novega vaško gasilskega doma v sodelovanju z Občino Bovec. Poveljnik Boštjan Žagar je podal poročilo o intervencijah in usposabljanjih; bilo je jih je kar nekaj, naprimer hudo neurje z močnim vetrom, poplave ter nekaj požarov. Predstavil je vse opravljene vaje ki so jih imeli. Poudaril je tudi dobro sodelovanje med sosednjimi društvi. Zelo uspešno delujejo tudi komisije za veterane,mladino in članice. predstavniki so podali tudi svoja poročila. Sledilo je še finančno poročilo ter poročilo nadzorne komisije. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta s strani članstva. Med drugim so sprejeli program dela za leto 2019 in sicer čakajo jih nove naloge tako na izobraževanju, tako mladine kot članstva, nabave opreme in vzdrževanje opreme in doma. Na zboru so podelili tudi medalje pionirjem in mladincem za uspešne nastope na orientacijskem tekmovanju. Predsednik in poveljnik GZ sta podelila nekaj napredovanj za gasilce pripravnike, značke za aktivno in operativno delo v gasilstvu. Priznanje odlikovanje GZ Bovec 1. stopnje pa je prejel zaslužni član društva, ki je prej opravljal tudi funkcijo poveljnika društva Bogdan Kurczewski. Zbora so se udeležili predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Uroš Kemper, poslanec DZ RS Danijel Krivec, predstavnika policije Bovec, poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja, častni poveljnik GZ Bovec in občinski svetnik  Miro Bozja, ki je tudi po pooblastilu župana zastopal občino Bovec , predstavnik TKK Srpenica, predstavnika KS Žaga in KS Srpenica Tina Fratina Žagar in Valter Žagar ter predstavniki sosednjih in prijateljskih PGD Bovec, Log pod Mangartom, Drežnica in Kobarid. Po uspešno opravljenem zboru je sledilo druženje z okusno večerjo v menzi podjetja, katero je gostoljubno pripravilo podjetje TKK Srpenica. Ob tej priložnosti se jim tudi vodstvo PGD Srpenica iskreno zahvaljuje za izkazano pomoč in sodelovanje.

M.Bozja

Foto: M. Bozja

 

 


Redni letni občni zbor PGD Bovec

Člani in članice PGD Bovec, smo se 9. Februarja 2019 sestali na rednem letnem občnem zboru društva. Omenjeni dogodek se je pričel s pozdravom predsednika društva tov. Matjaža Černuta. Sledilo je poročilo predsednika društva  ter nato še poveljnika društva tov. Davorja Gašperčič ter ostalih komisij in odborov. Člani in članice PGD Bovec so v nadaljevanju sprejeli načrt dela ter finančni načrt za leto 2019. Vsa začrtana dela v preteklem letu so bila uspešno realizirana, novi izzivi pa jih čakajo v tekočem letu, ki pa jih ni malo tako na organizacijskem kot tudi na operativnem področju. Omenjeni občni zbor so pozdravili številni gostje med njimi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in tov. Uroš Kemper, častni poveljnik GZ Bovec in namestnik poveljnika CZ občine Bovec tov. Miro Bozja, poslanec v DZRS g. Danijel Krivec, komandir policijske postaje Bovec Damijan Žagar ter številni gostje iz sosednjih PGD Srpenica,Log pod Mangartom,Kobarid, Kranjska Gora in pobratenih gasilskih društev Lipoglava, Pekre in Bakovci. Prisotni so bili tudi predstavniki CZ iz sosednje Italije. Ob koncu uradnega dela so bila podeljena še različna priznanja in odlikovanja članom in članicam za dolgoletno in operativno delo ter gasilska odlikovanja GZ Bovec. Vsekakor gre tukaj izpostaviti značko za dolgoletno službovanje za 70 let, ki jo je prejel častni poveljnik društva Anton Bozja. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje ob dobri hrani in pijači.

M. Bozja

foto : PGD Bovec

 

 


Kviz gasilske mladine

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 9.2.2019  v Bovcu v gasilskem domu potekal mladinski kviz GZ Bovec, katerega se je udeležilo devet ekip, štiri pionirske in pet mladinskih ekip iz naše GZ Bovec. Tekmovali so v teoriji: prve pomoči, gasilske preventive, veš ne veš in poišči besede. Praktični del pa je vseboval vezanje vozlov in poligon v gasilskih spretnostih .Hkrati je bilo to tudi izbirno tekmovanje za regijski  kviz Severnoprimorske regije, ki bo 16.3.2019 v Bovcu. Vse ekipe so prikazale veliko mero spretnosti in znanja. Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili gasilske zveze Slovenije. Za prva tri mesta so bili podeljeni pokali, vsi tekmovalci pa so prejeli medalje.

M.Bozja

Foto: GZ Bovec

 


Občni zbor PGD Log pod Mangartom

  • V soboto, 2. februarja 2019, je v prostorih kulturnega doma potekal redni letni občni zbor PGD Log pod Mangartom, na katerem so predstavili delo društva v letu 2018 in potrdili naloge ter cilje za leto 2019.  Občnega zbora gasilk in gasilcev PGD Log pod Mangartom so se poleg članic in članov udeležili tudi župan občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZ RS in častni član PGD Log pod Mangartom, Boris Zorko in Uroš Kemper predsednik in poveljnik Gasilske zveze Bovec poveljnik Civilne zaščite občine Bovec Edi Melinc in predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. Vse prisotne je v uvodu pozdravil predsednik društva Igor Černuta ter predstavil delo v preteklem letu. Poveljnik društva Gregor Černuta je povzel v svojem poročilu vso opravljeno delo gasilske operatve, sledila so še finančno in poročilo nadzornega odbora ter sprejem le teh. Predstavljen je bil plan dela za leto 2019,ter pozdravi gostov. Vsi so se zahvalili za dobro opravljeno delo in sodelovanje v preteklem letu. Pohvalili so delovanje društva in izpostavili dobro sodelovanje.Vsem gasilkam in gasilcem so se zahvalili za njihovo nesebično pomoč in pripravljenost pomagati sočloveku ter zaželeli društvu uspeha in dobrega sodelovanja tudi v letu 2019. Predsednik in poveljnik GZ Bovec sta nato podelila najzaslužnejšim tudi občinska gasilska odlikovanja, plaketo veterana ter napredovanja v čine. Na koncu so gostje gasilski prijatelji iz PGD Podnanos društvu podelili spominska darila za dobro sodelovanje med društvoma. Sledilo je družabno srečanje, ki pa ni trajalo dolgo, saj so kmalu gasilcem zapiskali pozivniki za intervencijo, ti pa so se nemudoma odpravili na zahtevno intervencijo gašenja stavbnega požara na Žago.

 

M. Bozja

Foto: R. Černuta

 


Požar v stanovanjskem objektu

Včeraj ob 23.48 je v kraju Žaga v občini Bovec prišlo do požara na montažnem stanovanjskem objektu. Preko ReCO Nova Gorica so bili aktivirani gasilci PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Log pod Mangartom. Še pred prihodom gasilcev na kraj je bil požar že tako zelo razvit, saj so ognjeni zublji že prebili streho. Med samim gašenjem so gasilci v notranjosti objekta našli tudi truplo. Požar je bil hitro lokaliziran in nato pogašen. Po končanem gašenju so gasilci na požarišču postavili gasilsko stražo, katero je opravljalo domače PGD Srpenica. Vzroke požara preiskuje policija. V intervenciji je sodelovalo 44 gasilcev iz omenjenih društev z 10 vozili.

M. Bozja

Foto: GZ Bovec

Video: L. Rot


Poplave

Danes dne, 1.2.2019 ob 20:20 uri so bili s strani ReCO Nova Gorica aktivirani gasilci PGD Bovec na intervencijo v vas Čezsoča v občini Bovec, kjer je meteorna voda zalivala pritličje stanovanjskega objekta. Gasilci so meteorno vodo preusmerili in odstranili sneg kjer se je nabirala voda, postavili protipoplavne vreče ter tako preprečili vdiranje vode v stanovanje. Na intervenciji je sodelovalo 8 gasilcev z dvema voziloma.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec

 

 


Poplave

Danes, dne 1.2.2019 ob 17.23 je na Brdu v Bovcu, občina Bovec, zaradi obilnega deževja in taljenja snega meteorna voda, ki je drla z bližnjega polja, ogrožala stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Bovec, ki so z vrečami peska in prekopavanjem preusmerili tok meteorne vode. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev z dvema voziloma.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec