Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Previdnost ne bo odveč

Organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba
kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je
uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom
zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.
Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje.

GZ Bovec


Skupščina GZ Bovec 2018 v Logu pod Mangartom

 


Volilna skupščina GZ Bovec

V soboto 14. aprila 2018 je v kulturnem domu v Logu pod Mangartom, potekala  skupščina Gasilske zveze Bovec, ki je bila letos hkrati tudi volilna. Počaščeni smo bili, da so se skupščine udeležili poveljnik gasilcev severnoprimorske regije in član poveljstva GZS tov. Stanko Močnik, župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž,poslanec DZ RS g. Danijel  Krivec ,poveljnik OŠCZ  Bovec g. Edi Melinc, predstavnik Policije ter številni gostje iz sosednjih  gasilskih zvez in društev s katerimi GZ Bovec sodeluje. Na skupščini  so prisostvovali  tudi delegati  gasilskih društev članic naše zveze, ki so imeli glasovalno pravico pri predlaganih sklepih skupščine. Dobrodošlico gostom je izrekel predsednik Gasilske zveze Bovec  tov. Boris Zorko, še preden se je skupščina pričela, pa so se v minuti molka spomnili vseh preminulih gasilec v preteklem letu. Po izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih komisij je vodenje skupščine prevzel  tov. Igor Černuta  predsednik PGD Log pod Mangartom. Sledil je sprejem poslovnika skupščine in predstavitev  poročil  predsednika, poveljnika, NO ter blagajniško poročilo. Tov. Boris Zorko predsednik GZ Bovec je predstavil bistvene naloge, ki so jih gasilci opravili v preteklem letu, s ciljem, da ohranijo oziroma povečajo požarno varnost občanom, hkrati pa izboljšajo operativno sposobnost gasilskih društev in enot na terenu . Poročilo je po sklopih zajemalo najpomembnejše naloge, ki so jih opravili v preteklem letu. Vsem se je tudi lepo zahvalil. Temu je sledilo poročilo poveljnika GZ Bovec  tov. Mira Bozja, ki je navzočim postregel s številom intervencij, teh je bilo v preteklem letu kar  104, vaj, tekmovanj, delovnih akcij in ostalih aktivnosti. Pri tem je velik poudarek namenil usposabljanju gasilcev, ki jih na področju gasilstva ni malo, saj je le izobražen in opremljen gasilec  primeren za ustrezno reševanje ter operativnim gasilcem, ki so zelo dobro in strokovno obvladali vse intervencije, kar pa je pri tem  bistveno pa je, da ni prišlo do nobenih poškodb gasilcev.  Med naštevanjem in opisom vseh intervencij so prisotni lahko razbrali, da se število intervencij povečuje, veča pa se tudi število tehničnih reševanj in reševanj ob naravnih in drugih nesrečah. Poročilo predsednika  NO GZ Bovec  tov. Leiler Romana je bilo kratko in jedrnato, saj je bilo slišati, da predsedstvo in poveljstvo zveze  deluje v skladu  s sprejetim statutom GZ Bovec.  Na osnovi  aktivnosti in poslovanja gasilske zveze Bovec  ugotovljene pri pregledu poslovanja in dokumentacije,nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo poslovanje GZ Bovec v letu 2017 v skladu s sprejetimi pravilniki in potrjenim programom dela. Tudi poročilo blagajnika oziroma tajnika GZ Bovec tov. Edija Melinc je bilo optimistično, saj je zveza poslovala brez rdečih številk. Po potrditvi vseh predstavljenih poročil s strani delegatov, so sledile volitve novih organov, saj je starim potekel mandat. Mesto predsednika GZ bo še naprej  zasedal  stari predsednik Boris Zorko, novi poveljnik pa je postal Uroš Kemper. Oba sta tudi predstavila nov upravni odbor in poveljstvo zveze.  Dosedanji  poveljnik Miro Bozja je sklenil svojo dolgoletno 15 letno gasilsko kariero poveljnika  in postal častni poveljnik  Gasilske zveze Bovec. Miro je s svojim delom veliko prispeval k uspešni vzpostavitvi, delovanju in vodenju gasilske zveze, zlasti na operativnem področju za kar so mu na skupščini podelili tudi zahvalno listino »častni poveljnik GZ Bovec« za uspešno operativno vodenje gasilske zveze Bovec. Še naprej pa bo vodil kot poveljnik posebno gasilsko enoto Gamsi. Z gasilskim odlikovanjem GZS plamenico 1.stopnje je bil odlikovan tudi tov. Robert Čopi član PGD Bovec.  Za dosedanje delo so se zahvalili s plaketo GZ Bovec tudi bivšim članom upravnega odbora in komisij ter drugim s katerimi je GZ Bovec sodelovala. Zbrane na dogodku so nagovorili tudi poveljnik gasilcev  SPR  tov.Stanko Močnik, predstavniki sosednjih gasilskih zvez, predstavnik policije,častni poveljnik bivše GZ Gornje Posočje tov. Viktor Kavčič, poslanec DZ RS g.Danijel Krivec in župan občine Bovec  g.Valter Mlekuž, ki se je ob tej priložnosti posebej zahvalil odhajajočemu poveljniku za odlično opravljeno delo in dobro sodelovanje v preteklem mandatu in hkrati ob izvolitvi iskreno čestital novemu vodstvu. Verjame, da bo sodelovanje dobro tudi v prihodnje. Je pa župan tudi tokrat izpostavil, da so prav gasilci tisti, ki so vedno tam, ko se jih potrebuje. Skupščina je bila sklenjena s potrditvijo načrtov zveze za prihodnje mandatno obdobje in v upanju, da bo  tako uspešno in aktivno kot prejšnje, oziroma še boljše.

M.B

foto: Romeo Černuta

 


Skupščina GZ Bovec

Vabljeni na 16.redno skupščino GZ Bovec, ki bo v soboto dne 14.4.2018 ob 18.00 uri v kulturnem domu v Logu pod Mangartom. Vabilo se nahaja v priponki.

Vabilo GZ O.Z.2018!

 

 

 

 

UO GZ Bovec

Predsednik Boris Zorko


Tehnična pomoč

Okoli 11.50 je na smučišču Kanin, občina Bovec, zaradi okvare ostalo ujetih 232 smučarjev na štirisedežnici Prevala. Za pomoč pri reševanju so bili zaprošeni tudi gasilci PGD Bovec. Reševalci smučišča Kanin in gasilci so 16 smučarjev rešili z vrvno tehniko in 36 s kombinacijo lestev in vrvne tehnike. Ostale smučarje pa so rešili, ko so zagnali rezervni motor štirisedežnice. Poškodovanih smučarjev zaradi okvare ni bilo. V pripravljenosti so bili tudi reševalci GRS Bovec in reševalci JRS Tolmin. V akciji je sodelovalo 8 gasilcev PGD Bovec.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec