Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Gasilska enota za visokogorje “Gamsi”

gamsigamsi

 

 

 

 

Poveljnik GEV GAMSI Miro Bozja

Poveljnik GEV GAMSI
Miro Bozja

 

24102009099

Posebna gasilska enota za gašenje v visokogorju Gamsi

 

Gašenje požarov v visokogorju

Če preberemo malo zgodovino o gašenju požarov v visokogorju na našem območju, bomo lahko zasledili, da je v društveni kroniki PGD Bovec zapisano, da je dne 10.julija 1968 izbruhnil požar zaradi udara strele na hribu Rombon. Gasilcem je veliko težav povzročal poleg težke dostopnosti samega terena tudi ogenj,ki je bil podtalnega značaja. Leta 1992 beležimo enega večjih požarov v visokogorju v Posočju natančneje na hribu Stol,saj nam je kljub velikim naporom gasilcev vseh takratnih gasilskih društev v Gornjem Posočju požar uspelo pogasiti po dobrih petih dneh. Prelomno obdobje za nas Gamse pa se piše 16.avgust 1995, saj smo takrat prvič gasili požar v visokogorju na področju Rombona-Plešivec. Takrat je helikopter SV prepeljal 5 gasilcev in opremo na sam teren,požar pa je bil v kratkem času tudi pogašen. Glede na to, da smo potem skozi vsa leta pa do danes praktično vsako leto beležili po dva požara,je vedno bolj tlela želja po boljšem organiziranju takega gašenja. Kot je dejal ob ustanovitvi enote Gamsi takratni poveljnik CZ za Severnoprimorsko regijo Milan Leban, da si že dobrih 20 let prizadevajo za ustanovitev take enote, a žal brez uspeha, je bila še toliko bolj vspodbudna vstrajnost in trma poveljnika GZ Bovec , da je do ustanovitve prišlo tudi takrat brez podpore GZS. Od leta 2003, ko je v komisiji za požare v naravi tudi Miro Bozja, je neprestano opozarjal na problematiko, pomen in vlogo takih enot za gašenje. Po dolgih letih prepričevanja,da je to potrebno uresničiti,je le končno bila s strani Komisije za PN imenovana posebna delovna skupina ljudi, katere predsednik delovne skupine je bil ravno Miro Bozja, da se pripravi smernice in navodila za ustanavljanje tovrsnih gasilskih enot, se je v letu 2010 le zgodil preobrat, saj je takrat štab operative GZS v Kopru tudi uradno potrdil smernice za organiziranje in opremljanje tovrstnih enot v RS. Tako je bila za gašenje požarov v visokogorju na našem območju  dne,24.10.2009 s strani GZ Bovec in ob podpori poveljnika OŠCZ Občine Bovec ter lokalne skupnosti namensko ustanovljena posebna gasilska enota za gašenje v visokogorju imenovana GAMSI. Gasilska enota za gašenje v visokogorju se je takrat prvič pokazala javnosti na gasilski vaji, ki je bila organizirana na hribu Polovnik v kateri je sodelovala tudi posadka helikopterja 15 helikopterskega bataljona SV. Na vaji in ustanovitvi enote, so bili prisotni med drugim tudi takratni župan Občine Bovec g. Danijel Krivec,poveljnik CZ za severno primorsko regijo g. Milan Leban, poveljnik OŠCZ Občine Bovec, g. Edi Melinc, član komisije za požare v naravi pri GZS tov. Boris Budal,predstavniki policije in drugih GZ ter mnogi gasilci.

Visokogorska gasilska enota v Bovcu

Vstop Gamsov v helikopter  http://youtu.be/TtYuZEv4Y20

Akcija uničenje NUS  http://youtu.be/4-67jeYT1yU

Vaja letališče Bovec 2014  http://youtu.be/vXoy9B2wHjM

Vaja A3-NET Bovec na hribu Stolu http://youtu.be/FaUc3YcFhPs

Akcija enote Gamsi ob letalski nesreči

Vaja A3-NET Bovec- Ravni laz:

Zapisnik ustanovitve: Zapisnik ustanovitve 1.GEV

 

20141025_12473720141028213256DSC00959DSC00946201410282126312014102821452620141122_091440-120141025_121806DSC01052DSC00965IMG_8519IMG_8493

2010-07-14 16-18-28 - IMG_2288Kongres Koper 612

ANDCFF~1P1030154POŽAR NAD REŠĆ. GRIVO-25.JUL.06 015POŽAR NAD REŠĆ. GRIVO-25.JUL.06 062

 

 

IMG_8508IMG_8505IMG_8533

 

 

 

 

IMG_8520P7190361IMG_0361

 

 

 

 

IMG_2063IMG_2075IMG_0326

OOLYMPUS DIGITAL CAMERAOOOOLYMPUS DIGITAL CAMERAOOLYMPUS DIGITAL CAMERAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD– Smernice in navodila za ustanovitev takih enot

Gašenje požarov v visokogorju si med gasilci zasluži posebno mesto v gasilstvu,kajti gašenje takih požarov je popolnoma nekaj drugega kot gašenje požarov na kraškem področju. Predvsem gre tu za zelo zahtevno zaradi konfiguracije terena tudi nevarno in dolgotrajno gašenje.

NAMEN  IN VLOGA TAKIH ENOT

Sam namen organiziranja takih enot je predvsem v tem, da se za gašenje požarov v visokogorju običajno ne uporablja mnogo-številčnih gasilskih enot ampak malo-številčne enote,predvsem pa morajo biti take enote dobro usposobljene in opremljene. Organizirale naj bi se tam, kjer se gasilci srečujemo s požari v visokogorju. Delo takih enot je precej pogojeno tudi s sodelovanjem helikopterskih enot, ki opravljajo naloge gašenja požarov v visokogorju ter potrebne prevoze opreme in moštva. Tovrstne enote se smiselno organizirajo na nivoju ene gasilske zveze- enote tvorijo pripadniki prostovoljnih gasilskih društev v GZ.

GASILEC ZA GAŠENJE V VISOKOGORJU

Sestavo enot je potrebno graditi z gasilci, ki so tudi v prostem času vešči gorništva in
poznajo zakonitosti gibanja in premikanja v gorah (alpinisti,planinici,gorski reševalci,lovci,gozdarji). Velik povdarek je potrebno nameniti tudi psiho-fizični pripravljenosti posameznika.

 POVELJEVANJE,VODENJE IN AKTIVIRANJE GASILSKIH ENOT ZA GAŠENJE V  VISOKOGORJU

Vodenje intervencije se izvaja v skladu z zakonom o gasilstvu ter pravili gasilske službe. Vodenje velike intervencije temelji na uporabi IPS sistema(intervencijsko poveljnški sistem), kar pomeni koordinacijovseh sil in sredstev, ki se uporabljajo s ciljem zaščite življenja in ohranjanje materijalnih in naravnih vrednosti v vseh postopkih na intervenciji. Hkrati pa se uporablja principe, ki so bili razviti za izboljšanje učinkovitosti sil in sredstev tako na področju načrtovanja intervencije kot na sami intervenciji.

TAKTIKA GAŠENJA in CONE

Noben požar v visokogorju ni enak. Pri načrtovanju postopkov je potrebno predvsem upoštevati naslednje:
– Kje je požar
– Kam se bo požar širil
– Kakšen je teren
– Dostopnost in zahtevnost terena za gašenje
Vodja intervencije naj si natančno ogleda mesto požara in šele potem določi cono 1,2 in 3. Po opravljenih osnovnih korakih bomo z gasilsko enoto pristopili k gašenju požara. Pri načrtovanju intrvencije je potrebno določiti:

Priprava začetne cone za gašenje CONA !
V coni 1 se zbere vse gasilske enote in gasilsko opremo.ki se bo uporabljala za gašenju. Pripravi se vsa potrebna osebna in skupna oprema za intervencijo.gasilci v tej coni dobijo glavna navodila za pričetek akcije gašenja, nato se odpravijo na teren,bodisi peš,z gasilskimi vozili ali s helikopterjem. Ta cona se nahaja stran od mesta požara, praviloma tam kjer imamo možnost preskrbe z vodo za gašenje,oziroma polnenje vodnega bazenaali helikopterske košare za gašenje PN in na mestu,kjer je omogočeno nemoteno delo helikopterskih enot.Za postavitev te cone je potrebno dobiti tudi soglasje vodje pilotov. V času ko se pripravlja ta cona 1 je smiselno, da si vodja intervencije in vodja gašenja s helikopterejm ogledata požarišče. Potrebno je upoštevati vsa varnostna pravila. V coni 1 se formira štab za vodenje intervencije. Vodja intervencije (nivo GZ) je poveljnik GZ,vodja gašenja,oziroma vodja opeartivnih sil na terenu je poveljnik ali namestnik enote za gašenje v visokogorju,oziroma ko imamo požar razdeljen na več sektorjev lahko tudi vodja sektorja na terenu. Vodja interevencije se praviloma nahaja v štabu,po potrebi pa tudi na terenu in je nenehno v kontaktu z vodjem operativnih sil na terenu oziroma vodji sektorjev.

24102009088

 

 

 

Cona 1

 

 

 

CONA 2
To je cona, kjer se bo gasilska enota izkrcala na samem terenu, vendar na varnem območju- v neposredni bližini samega požarišča. Tu si enota pripravi vso opremo za transport, oziroma gašenje požara. na tem mestu se pripravi tudi poveljniško in logistično mesto- lokacijo za operativnega vodjo sil, oziroma vodja sektorja na terenu, ter menjava ekip na terenu/ služi kot sprejemno mesto. na tem mestu se namesti tudi logistik,vezist in bolničar. Potrebno je upoštevati vsa varnostna pravila in navodila pilotov.

IMG_8531

 

 

 

Cona 2

 

 

 

CONA 3
To je mesto neposrednega delovanja gasilskih enot na terenu oziroma gašenja požara. Tu gasilci skupaj s helikopterji gasijo požar. Opozoriti velja, da gasilci gasijo sprdvsem samo obrobje požara in se ne izpostavljajo nevarnostim,ter se ne spuščajo v gašenje samega jedra požara, kjer bi lahko ogrozili svojo varnost. Jedro požara gasijo helikopterji in letala. Strogo je potrebno upoštevati varnostna navodila – povelja vodje intervencije in posadk helikopterjev.

IMG_2060

 

 

 

Cona 3

 

 

LOGISTIKA
Logistika predstavlja eno ključnih vej uspešnega posredovanja gasilskih enot na terenu tudi pri gašenju požarov v visokogorju. Če upoštavamo dejstvo, da bo gasilska enota delovala na terenu praktično cel dan in se zamenja šele zvečer, ko helikopterji odhajajo v bazo, je smiselno uporabiti dobro logistično podporo v coni 1, kot tudi v coni 2, tako za same gasilce, kot tudi pripravo in oskrbo z gasilsko opremo, katero bodo gasilske enote potrebovale za nemoteno delovanje in gašenje. V coni 2 je potrebno obvezno imeti vsaj enega gasilca, ki bo neposredno sodeloval z vodjo intervencije in vodjo operativnih sil na terenu in skrbel za opremo in ostalo logistično podporo. V coni 1, kjer imamo organiziran tudi štab vodenja kot pomoč vodji intervencije, pa moramo organizirati logistični center, katerega vodi logistik. na nivoju Občine, naj bi to mesto pripadalo štabu CZ, oziroma osebi, ki naj jo določi poveljnik štaba CZ Občine, ta pa bi skrbel predvsem za prehrano,osnovna in materialna sredstva, katere bi zahteval preko štaba vodja intervencije in vse ostalo kar spada zraven. Enako velja za nivo regije, samo s to razliko, da tu lahko računamo na podporo regijskega štaba CZ. kot poseben del logistike v Coni 1 , pa je dejavnost, katero gasilci opravljamo pri delu s helikopterji. Potrebno je zagotoviti vsaj  štiri gasilce, ponavadi so to gasilci iz domačega teritorialnega društva kjer je požar, ki pa predvsem skrbijo za nemoteno dobavo in polnjenje vodnih rezervoarjev naj si bodi iz hidrantnega omrežja ali gasilskih vozil, nudijo pomočoziroma suport posadkam helikopterjev, skrbijo za varnost v območju, kjer delujejo plovila itd.

ALARMIRANJE ENOT ZA POŽARE V VISOKOGORJU

1. stopnja alarma
domače teritorialno društvo

2.stopnja alarma
Gasilska enota za vosokogorje v GZ

3.stopnja alarma
gasilska enota za visokogorje najbljižje sosednje občine GZ, (nivo regije)

4. stopnja alarma
Gasilske enote za visokogorje iz države ( nivo GZS)

 

VODENJE INTERVENCIJE
V prvi fazi alarmiranja prevzame vodenje domači poveljnik PGD, v kolikor oceni, da domače društvo ne bo sposobno izpeljati uspešne intervencije, zahteva vodja intervencije aktiviranje gasilske enote za gašenje požarovv visokogorju (GEV) in njenega poveljnika. Ta tudi aktivira helikopter za gašenje preko ReCO v kolikor tega že ni storil poveljnik PGD (2 stopnja alarma). Vodenje intervencije prevzame poveljnik GZ, poveljnik ali namestnik poveljnika GEV pa prevzame vodenje operativnih sil na terenu, oziroma vodenje sektorja na terenu, če je ta postavljen. Vodja intervencije organizira tudi štab vodenja. V kolikor vodja intervencije oceni, da se bo požar razširil in da bo potrebna dodatna pomoč gasilcev, ta aktivira dodatne sile iz sosednje občine oziroma GZ (3 stopnja). Vodenje intervencije nadaljuje domači poveljnik GZ ob pomoči regijskega poveljnika. Ko se oceni, da je požar prešel v zelo velik obseg in da bo potrebno enote na terenu menjati, svojih pa na nivoju regije ni dovolj na razpolago, se lahko vodja intervencije po posvetovanju s regijskim poveljnikom, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije,poveljnikom CZ RS, odloči za dodatno pomoč gasilskih enot za gašenje v visokogorju na nivoju celotne države. Vodja intervencije tako naprej vodi domači poveljnik gasilske zveze ob pomoči regijskega poveljnika in poveljnika GZS (4.stopnja alarma).

FORMACIJE  ENOTE

Oddelek : sestavljen iz 7 gasilcev
Obrazložitev: Oddelek je optimiziran iz 7 gasilcev za prevoz z večnamenskim helikopterjem Bell 412 SV oziroma Policije

Enota : sestavljena iz 4 oddelkov po 7 gasilcev
Obrazložitev: enoto tvorijo 4 oddelki po 7 gasilcev in 4 gasilci, ki tvorijo poveljstvo enote
Oddelek 7 gasilcev x 4   je  28 gasilcev   /poveljnik,logistik,vezist in bolničar je 32 gasilcev

POVELJSTVO ENOTE
– Poveljnik enote
– logistik
– vezist
– bolničar

Poveljnik enote poveljuje enoti in je odgovoren za njeno delovanje. Prevzema vlogo vodje operativnih sil na požarišču. Ima tudi svojega namestnika. Če je postavljen sektor” vosokogorje” prevzema vodenje v sektorju. Po gasilski usposobljenosti naj bi bil vsaj gasilski častnik, priporočljivo pa višji gasilki častnik, ter opravljeno usposabljanje za vodenje velikih intervencij.

Radio-vezist
Sodeluje v enoti kot radio-vezist. Njegovo delovanje je na terenu, kjer ima nalogo, da je vzpostavljena brezhibna komunikacija med poveljnikom enote, helikopterjem in štabom v dolini. Opravljeno naj bi imel specialnost za uporabnik radijskih zvez in čin vsaj vodja skupine, priporočljivo pa NGČ.

Bolničar je gasilec, ki ima nalogo, da ob morebitni poškodbi gasilcev na terenu z medicinsko opremo, ki jo ima s seboj nudi prvo pomoč. Sodeluje v poveljstvu enote na terenu. Imeti mora opravljen tečaj za bolničarja.

Logistik je gasilec, ki na terenu (požarišču) skrbi za logistiko. S poveljnikom enote načrtuje cono 2, kjer se bo zbirala vsa oprema za gašenje. Skrbi za ureditev primernega mesta za dovoz opreme, jo pripravlja za transport, vodi zabeležke in je odgovoren za celotno opremo, katera se pripelje na teren. Sodeluje v poveljstvu enote.

Gasilci enote so usposobljeni z raznimi specialnostmi kot so:
– usposabljanje za delo s helikopterji
– strojnik
– tehnični reševalec
– uporabnik radijskih zvez
– usposabljanje za delo z motorno žago
– gašenje požarov v naravi
– bolničar

 


V soboto dne 8.7.2017 ob 17 uri, bodo v centru Bovca na trgu gasilci PGD Bovec slovesno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo TRV-2D. Slovesnost se bo odvijala v sklopu občinskega praznika občine Bovec. Slavnostni govornik na prireditvi bo obrambna ministrica RS g. Andreja Katič.

Vljudno vabljeni

PGD Bovec

 

Nova pridobitev TRV-2D   PGD Bovec

 

program:

bovški dan

Kot vsako leto, se je tudi letos odvijal tradicionalni tabor mladih gasilcev iz GZ Bovec in Kobarid. Organizator letošnjega tabora je bila GZ Kobarid. Tabor se je pričel 23.6.2017  v Breginju v bivši karavli. Iz obeh gasilskih zvez je bilo udeleženih 50 mladih gasilcev in 13 mentorjev iz PGD Bovec, Log pod Mangartom,Srpenica, Kobarid, Breginj in Drežnice. Sam prihod mladih gasilcev v Breginj je bil v petek popoldan, ko je sledila namestitev in spoznavni večer ob tabornem ognju in seveda z okusno večerjo. Naslednji dan zjutraj so se nato ob lepem in toplem dnevu odpravili do reke Nadiže, kjer so se kopali ter družili ob zabavnih igrah. Popoldan po kosilu, pa so se odpravili v Kobarid na tradicionalni kobariški sejem, kjer so se preizkusili na gasilskem poligonu katerega so pripravili člani in članice PGD Kobarid in teku po ulicah Kobarida. Kar nekaj je bilo tudi takih, ki so se okitili z odličji s teka. Po vrnitvi nazaj v tabor, pa so zvečer potekale zabavne gasilsko-športne igre, večerja in zopet taborni ogenj s ubrano pesmijo. Po napornem dnevu in večeru, so se nato odpravili na zaslužen počitek. Nedelja zjutraj je bila namenjena za ogled znamenitosti kraja Breginj. Med drugim so si ogledali staro vaško jedro in muzej zbiratelja predmetov iz prve svetovne vojne. Tudi naslednji dan je bil pester, saj so mladi gasilci pridobivali praktično znanje s področja gasilstva in tekmovanj preko celega dneva. V popoldanskem času pa je sledil še piknik. Torek je bil zadnji dan in čas za pospravljanje tabora in obujanje lepih spominov na druženje ter priprava na odhod na svoje domove.Tabor 2017 je odlično uspel, zato pohvala vsem mentorjem madih gasilcev in GZ Kobarid in njihovim društvom za dobro izpeljan in pripravljen tabor.

M.Bozja

Foto: V. Berginc

 


V soboto dne,10.6.2017 so se članice GZ Bovec iz PGD Bovec in Log pod Mangartom, udeležile tradicionalne vaje treh gasilskih zvez Bovec,Kranjska Gora in Tolmin, katero so organizirale članice PGD Kranjska Gora. Vaja je potekala na gospodarskem objektu na območju Kranjske Gore, s predpostavko gašenja kot tudi reševanja osebe. V vaji je nastopilo skupaj 21 članic. Sam namen vaje je bil samostojen nastop članic omenjenih zvez ter seveda medsebojno sodelovanje. Vaja je dobro uspela za kar je pokazala tudi analiza vaje, saj so članice vajo izvedle v skladu s pričakovanji. Na koncu je sledilo še družabno srečanje, za katero so poskrbele članice domačega društva.

M. Bozja

foto: PGD Kranjska Gora

 


V teh toplih in sončnih koncih tedna, ko se večina ljudi že pripravlja ali odhaja na zaslužene dopuste in ko je turistični vrvež v zgornjem Posočju že v polnem teku, se je po krajšem uspešnem zimskem premoru zopet moč popeljati na naše najlepše in najvišje ležeče visokogorsko smučišče Kanin. Krožna kabinska žičnica je v soboto 3.junija 2017 ponovno začela voziti na Kanin. Kot pravijo v družbi Sončni Kanin, bo začetek poletne sezone še vedno v znamenju snega in zimskih radosti. Ne le to, lepo sončno vreme so izkoristili tudi bovški gasilci, saj so na Kaninu gostili in organizirali tradicionalno gasilsko srečanje in tekmovanje starejših gasilcev, ki poteka vsako leto na različnih lokacijah po Sloveniji med pobratenimi prostovoljnimi gasilskimi društvi PGD Bovec, Kranjska Gora, Lipoglav, Pekre in najbolj oddaljenega PGD Bakovci iz Prekmurja. Ob 9 uri so se tekmovalne enote omenjenih društev zbrala na A postaji krožno kabinske žičnice Kanin, kjer jih je pozdravilo vodstvo PGD Bovec ter jim predstavilo program srečanja. Po dobre pol ure vožnje na Kanin s krožno kabinsko žičnico, so se najprej v restavraciji Prestreljenik tekmovalci okrepčali z prigrizkom ter si z razgledne točke lahko ogledali lepote, ki jim je ponujal prelep razgled na naše Julijce pa vse tja do Tržaškega zaliva. Med tem, pa je domača ekipa pripravila vse za tekmovalni del, ki se je odvijal na ploščadi restavracije na Kaninu na nadmorski višini 2200m. Lepo vreme, ki je tokrat bilo na naši strani so gasilci izkoristili tudi za predstavitev ponovne oživitve smučišča Kanin, ogled smučišč ter seveda  vožnjo s teptalcem smučišč, saj na Kaninu še vedno obratuje tudi vlečnica in sankališče za najmlajše. Ob 11.30 se je pričelo zares. Postroj tekmovalnih enot in po kratkih pozdravnih nagovorih predsednika PGD Bovec Matjaža Černuta in glavnega sodnika poveljnika GZ Bovec Mira Bozja, se je tekmovanje pričelo. Kot sta oba poudarila, so se za omenjeno tekmovanje odločili predvsem zaradi tega, ker na taki višini gasilskih tekmovanj v Sloveniji še ni bilo in je to prava senzacija tudi za starejše gasilce, saj mnogi na Kaninu še niso bili. Sam namen srečanja pa je izkazati pozornost gasilcem, ki so v času svojega aktivnega obdobja v gasilstvu opravljali pomembne zadolžitve v gasilskih društvih in v gasilskih zvezah. Prav je, da se nekdanji voditelji in člani društev srečujejo, obujajo spomine, izmenjujejo izkušnje, kot starejši gasilci primerjajo delo gasilstva nekoč in danes ter opazujejo v katero smer se razvija gasilstvo in kaj vse današnja družba zahteva od gasilcev. Tudi pomoč in sodelovanje  z javnim zavodom Sončni Kanin, katere ustanoviteljica je Občina Bovec, ki upravlja s smučiščem je bil pristen in korekten, saj nam je omogočal zelo dobro izvedbo samega srečanja in tekmovanja. Po posvetu z vodji ekip je bil izveden žreb vrstnega reda nastopajočih ekip, kjer vsak član ekipe opravi svojo gasilsko nalogo, ki jo zahteva vaja- Raznoterosti. Kot prvi so se na progo ob lepem številu gledalcev, predvsem turistov, ki so prišli na Kanin podali starejši gasilci iz PGD Lipoglav, sledili so jim še Kranjska Gora, Bakovci, Bovec in Pekre. Vse enote so z vajo dobro opravili, sicer nekateri počasneje nekateri hitreje, seveda se je pojavila tudi kakšna napaka pri delu, vendar se pri tekmovanjih to dogaja in nekdo mora zmagati nekdo izgubiti. Skupni cilj vseh enot pa je bil, da so na koncu vsi zmagovalci, kajti pri teh letih je potrebno vse pohvaliti, saj so vajo opravili vsi z odliko. Po uspešno zaključenim tekmovanjem je vodstvo PGD Bovec v restavraciji podelilo pokale in medalje najuspešnejšim enotam in med katerimi je prvo mesto pripadlo gasilskim veteranom iz PGD Pekre, drugo mesto je zasedlo domače društvo PGD Bovec, tretje mesto PGD Lipoglav, četrti so bili PGD Bakovci in kot peti PGD Kranjska Gora. Vsi nastopajoči so prejeli tudi spominske medalje. Uradnemu delu je nato sledilo kosilo in družabno srečanje vse do popoldanskih ur, ko so se nato podali nazaj v dolino. Ob prijetnem druženju so si izmenjali še mnoge informacije in si obljubili, da se bodo naslednje leto ponovno srečali, tokrat v drugem kraju, saj je takšen način druženja zelo prijeten in koristen tako za posamezna prostovoljna gasilska društva, kot veterane, kateri delujejo v društvih . PGD Bovec se ob tej priliki zahvaljuje vsem tekmovalnim ekipam, ki so se udeležile tega tradicionalnega srečanja in tekmovanja ter ekipi družbe Sončni Kanin za pomoč in gostoljubnost pri izvedbi tega srečanja.

M.Bozja

Foto: M.Černuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo 30.5.2017 je svoj življenski jubilej 50 let in srečanje z Abrahamom praznoval naš dolgoletni gasilec-predesdnik PGD Log pod Mangartom in član UO GZ Bovec Igor Černuta. Gasilke in gasilci naše gasilske zveze Bovec, mu ob tej priliki čestitamo za njegov jubilej ter mu želimo, da bi še naprej uspešno deloval tako na področju gasilstva kot tudi širše. Igor veliko zdravja,veselja in družinske radosti ti želimo.

GZ Bovec

Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija, ki se mora izvesti v prvih nekaj minutah. Če se defibrilacija izvede v prvih petih minutah je verjetnost za preživetje 50 do 70 %, po desetih minutah rešitve praktično ni več. Ker reševalci v večini primerov ne morejo prispetipravočasno se uvaja sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Potrebna je mreža javno dostopnih AED in laiki, ki znajo AED uporabljati. Na območju Gasilske zveze Bovec, ki je hkrati tudi območje ZD Tolmin je že nastala mreža javno dostopnih AED, med prvimi pa so ga nabavili sami tudi v PGD Bovec kjer se članstvo tudi usposablja, redno se izvajajo tudi tečaji za laike (prve pomagalce). Sistem se nadgrajuje s prvimi posredovalci. To so laiki, ki se ob srčnem zastoju aktivirajo preko 112. Za to izjemno zahtevno in odgovorno nalogo pa se računa tudi na gasilce, ker so že usposobljeni za aktiviranje preko ReCO 112, pri tem pa izbrati najboljše in najzanesljivejše posameznike. Zelo zaželeno pa je tudi to, da bi ti prvi posredovalci imeli stalno bivališče ali delovno mesto čim bližje javno dostopnega AED. Pravna podlaga za delovanje prvih posredovalcev je 22. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Usposabljanja po programu za prve posredovalce, ki ga je pripravilo na državnem nivoju Slovensko združenje za urgentno medicino in Slovenski reanimacijski svet in je bilo izvedeno s strani ZD Tolmin v petek in soboto 19. in 20.5 2017 za člane prostovoljnih gasilskih društev iz bovške in kobariške Gasilske zveze. Iz GZ Bovec se je usposabljanja udeležilo 11 članov PGD Bovec. Cilj usposabljanja na državni ravni je, da se znanje prvih posredovalcev, v tem primeru gasilcev, kot najbolj številčnimi prvimi posredovalci, dvigne na nivo, ki bo v primeru nujnih življenjskih stanj, zagotavljalo čim boljšo pomoč oboleli ali ponesrečeni osebi do prihoda ekip nujne medicinske pomoči. Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del, sledil je individualni preizkus znanja v teoriji in praksi. Po programu bo potrebno znanje obnavljati in preizkušati enkrat letno. Usposabljanje in preizkus sta potekala pod strokovnim vodstvom Metke Božič dr. med. in sodelavci v prostorih ZD Tolmin. Vsem udeležencem usposabljanja in predavateljem čestitamo in želimo čim manj tovrstnih intervencij, v kolikor pa se zgodi, kar je sicer žal realnost, da bo potrebno intervenirat, pa čim več uspeha.

 

 

M.Bozja

Foto: PGD Bovec

 


 

-->