Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Praznovanje Sv. Ferjena na Srpenici

[ 07. 05. 2019 ]

V soboto 4. maja goduje sv. Florijan in za svojega zavetnika so si ga izbrali gasilci. Za časa Dioklecijana je bil Florijan veteran rimske vojske in ker je bil kristjan, se ni hotel odreči veri. Njegova usoda je bila takšna, da so ga pregnali in vrgli v reko Enns, kjer je leta 304 utonil. Njegov god so z gasilskim mimohodom v cerkev sv. Florijana in mašnim bogoslužjem obeležili tudi gasilci iz PGD Srpenica, pridružili pa so se jim tudi gasilci sosednjih gasilskih društev iz Bovca in Loga pod Mangartom ter vodstvo GZ Bovec. Slovesno mašo je vodil duhovni pomočnik župnije Bovec Bogdan Vidmar. Po maši v farni cerkvi je sledilo še tradicionalno tekmovanje v gasilsko športnih disciplinah, katerega se je udeležilo šest ekip. Po končanem tekmovanju je sledil še družabni del in podelitev pokalov najboljšim ekipam.

M. Bozja

Foto: GZ Bovec

 

 


Redna skupščina GZ Bovec

[ 26. 03. 2019 ]

V soboto 23.3.2019 je v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Bovec v domu ZiR v Bovcu, potekala redna skupščina Gasilske zveze Bovec. Zbrane je najprej pozdravil in nagovoril predsednik GZ Bovec tov. Boris Zorko, nato je sledila izvolitev delovnega predsedstva, ki ga je vodil Matjaž Černuta. Podano je bilo poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti delegatov na skupščini, kateri imajo glasovalno pravico. Prisotni so bili vsi delegati. Nato je sledilo poročilo predsednika ,poveljnika, blagajničarja in predsednika NO GZ Bovec. V poročilih je bilo zaznati, da zveza dobro deluje in društva katera tvorijo samo GZ Bovec med seboj zelo dobro sodelujejo. Izpeljani so bili vsi programi kateri so bili v planu za preteklo leto. Gasilci se izredno dobro vključujejo in sodelujejo pri mnogih prireditvah ki so organizirane na nivoju celotne lokalne skupnosti. Tudi na operativnem področju so gasilci opravili veliko intervencij in kot je poročal poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper so bili udeleženi na 99 intervencijah. Izpostavil je predvsem hitro,strokovno in požrtvovalno delo vseh sodelujočih na intervencijah, še posebej pa je bil vesel dejstva, da se ni noben gasilcev pri tem poškodoval, zahvalil se je tudi vsem, ki so mu kakorkoli pomagali pri vodenju intervencij. Veliko je bilo tudi usposabljanj tako na zvezni ravni kot tudi državni. Poročal je tudi, da je bil v letu 2018 organiziran in izpeljan tečaj za pripravnika, katerega je uspešno opravilo 19 pripravnikov, ki pa zdaj v letošnjem letu nadaljujejo na tečaju za operativnega gasilca. Podan je bil tudi plan dela za leto 2019, katerega so delegati soglasno sprejeli. Predsednik je ob tem tudi poudaril, da PGD Srpenica v letošnjem letu praznuje okroglo jubilejno obletnico 120 let PGD Srpenica. Omenil je tudi, da se zveza in društvo skupaj z lokalno skupnostjo intenzivno pripravljajo na izgradnjo novega gasilske doma na Srpenici, ki naj bi se pričelo v letošnjem letu v kolikor bo občinski svet Občine Bovec sprejel letošnji proračun Občine Bovec. Več o tem je spregovoril tudi župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž, ki se je skupščine tudi  sam udeležil in pohvalil vso dosedanje delo gasilcev v Občini Bovec ter jim naklonil vso podporo pri njihovem delu. Skupščino so pozdravili tudi ostali gostje med njimi predsednik sveta gasilske regije SPR tov. Jožko Dakskobler, ter predsedniki sosednjih gasilskih zvez Kobarid, Tolmin, Dravske Doline in društev ter predstavnik policije in občinskega štaba CZ Občine Bovec g. Edi Melinc. Po uspešno končanem uradnem delu je sledil še družabni del skupščine.

M. Bozja

Foto: GZ Bovec in J. Dakskobler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regijski kviz gasilske mladine

[ 19. 03. 2019 ]

V soboto dne, 16.3.2019 je v Bovcu potekal regijski kviz gasilske mladine Severno primorske regije v organizaciji GZ Bovec in mladinske komisije SPR. Kviza se je udeležilo 14 mladinskih ekip, 14 pionirskih ekip ter 5 ekip pripravnikov iz prostovoljnih gasilskih društev Severno-primorske regije s svojimi mentorji. Za nemoten potek tekmovanja je skrbelo 10 sodnikov iz GZ SPR in 15 gasilcev iz GZ Bovec. Ogledu tekmovanja so prisostvovali tudi predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Uroš Kemper ter poveljnik in predsednik sveta regije SPR Stanko Močnik in Jožko Dakskobler. Nad celotnim vodenjem tekmovanja pa sta bdela predsednika mladinskih komisij GZ Bovec Valter Berginc in predsednica MK SPR Anja Rupnik. Ob odličnem vremenu in prekrasnim tekmovalnim ambijentom pred in v gasilskem domu v Bovcu,so mladi gasilci prikazali veliko mero znanja, iznajdljivosti ter veliko strokovnega znanja. Med ekipami ki so nastopila pa so najžlahtnejša odličja pripadala ekipam, ki se bodo nato udeležile državnega kviza GZS, ki bo 30.3.2019 v Krškem. To so bile naslednje ekipe:

Pionirji: 1. mesto PGD Ledine, 2. mesto PGD Dorenberg 1, 3. mesto PGD Šebrelje

Mldinci: 1. mesto PGD Šebrelje, 2.mesto PGD Nova Gorica, 3. mesto PGD Srpenica 1

pripravniki: 1. mesto PGD Dole 1, 2 mesto PGD Dole 2, 3. mesto PGD Kanal

Po uradnem zaključenim tekmovanjem, so se vse ekipe in sodniški zbor ter organizator seveda zaslužili kosilo, ki so ga pripravili v OŠ Bovec, po kosilu pa je sledila še uradna razglasitev rezultatov kjer so najboljšim ekipam podelili medalje in priznanja. Ob uspešno izpeljanem gasilskem kvizu mladine, se organizatorji iskreno zahvaljujejo vsem udeleženim ekipam in njihovim mentorjem, gasilskih sodnikom in vsem gasilkam in gasilcem, ki so sodelovali pri pripravi tekmovanja.

 

M. Bozja

Foto: GZ Bovec

 

 

 


Požarna ogroženost v naravnem okolju

[ 22. 02. 2019 ]

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA (22.2.2019)

Desetdnevno obdobje suhega in za ta letni čas nadopvprečno toplega vremena je že ustvarilo pogoje za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države. Obenem je napočil čas intenzivnejšega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Ob koncu tedna bo hladnejše in vetrovno vreme, nato pa sledi daljše obdobje suhega in toplega vremena. Ker se bo zaradi tega možnost nastanka požarov v naravnem okolju povsod še povečevala, Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 23. februarja dalje velja na Primorskem, od 25. februarja 2019 dalje pa na območju celotne države.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete

URSZR


Občni zbor PGD Srpenica

[ 19. 02. 2019 ]

V soboto dne,16.2.2019 so Srpeniški gasilci imeli svoj letni občni zbor društva. Vse navzoče je najprej nagovoril predsednik društva Žan Logar. Po izvolitvi delovnega predsedstva je predsednik Edi Mendot pričel z delom.Predsednik društva je podal poročilo dela v preteklem letu. Opravljene so bile vse aktivnosti s postavljenim planom. Bili so dejavni na različnih področij dela. Poudaril je da jih v letu 2019 čaka obeležitev visoke obletnice-120 let ustanovitve društva, ki bo obeležena v mesecu septembru ter pričetek gradnje novega vaško gasilskega doma v sodelovanju z Občino Bovec. Poveljnik Boštjan Žagar je podal poročilo o intervencijah in usposabljanjih; bilo je jih je kar nekaj, naprimer hudo neurje z močnim vetrom, poplave ter nekaj požarov. Predstavil je vse opravljene vaje ki so jih imeli. Poudaril je tudi dobro sodelovanje med sosednjimi društvi. Zelo uspešno delujejo tudi komisije za veterane,mladino in članice. predstavniki so podali tudi svoja poročila. Sledilo je še finančno poročilo ter poročilo nadzorne komisije. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta s strani članstva. Med drugim so sprejeli program dela za leto 2019 in sicer čakajo jih nove naloge tako na izobraževanju, tako mladine kot članstva, nabave opreme in vzdrževanje opreme in doma. Na zboru so podelili tudi medalje pionirjem in mladincem za uspešne nastope na orientacijskem tekmovanju. Predsednik in poveljnik GZ sta podelila nekaj napredovanj za gasilce pripravnike, značke za aktivno in operativno delo v gasilstvu. Priznanje odlikovanje GZ Bovec 1. stopnje pa je prejel zaslužni član društva, ki je prej opravljal tudi funkcijo poveljnika društva Bogdan Kurczewski. Zbora so se udeležili predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Uroš Kemper, poslanec DZ RS Danijel Krivec, predstavnika policije Bovec, poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja, častni poveljnik GZ Bovec in občinski svetnik  Miro Bozja, ki je tudi po pooblastilu župana zastopal občino Bovec , predstavnik TKK Srpenica, predstavnika KS Žaga in KS Srpenica Tina Fratina Žagar in Valter Žagar ter predstavniki sosednjih in prijateljskih PGD Bovec, Log pod Mangartom, Drežnica in Kobarid. Po uspešno opravljenem zboru je sledilo druženje z okusno večerjo v menzi podjetja, katero je gostoljubno pripravilo podjetje TKK Srpenica. Ob tej priložnosti se jim tudi vodstvo PGD Srpenica iskreno zahvaljuje za izkazano pomoč in sodelovanje.

M.Bozja

Foto: M. Bozja

 

 


Redni letni občni zbor PGD Bovec

[ 13. 02. 2019 ]

Člani in članice PGD Bovec, smo se 9. Februarja 2019 sestali na rednem letnem občnem zboru društva. Omenjeni dogodek se je pričel s pozdravom predsednika društva tov. Matjaža Černuta. Sledilo je poročilo predsednika društva  ter nato še poveljnika društva tov. Davorja Gašperčič ter ostalih komisij in odborov. Člani in članice PGD Bovec so v nadaljevanju sprejeli načrt dela ter finančni načrt za leto 2019. Vsa začrtana dela v preteklem letu so bila uspešno realizirana, novi izzivi pa jih čakajo v tekočem letu, ki pa jih ni malo tako na organizacijskem kot tudi na operativnem področju. Omenjeni občni zbor so pozdravili številni gostje med njimi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in tov. Uroš Kemper, častni poveljnik GZ Bovec in namestnik poveljnika CZ občine Bovec tov. Miro Bozja, poslanec v DZRS g. Danijel Krivec, komandir policijske postaje Bovec Damijan Žagar ter številni gostje iz sosednjih PGD Srpenica,Log pod Mangartom,Kobarid, Kranjska Gora in pobratenih gasilskih društev Lipoglava, Pekre in Bakovci. Prisotni so bili tudi predstavniki CZ iz sosednje Italije. Ob koncu uradnega dela so bila podeljena še različna priznanja in odlikovanja članom in članicam za dolgoletno in operativno delo ter gasilska odlikovanja GZ Bovec. Vsekakor gre tukaj izpostaviti značko za dolgoletno službovanje za 70 let, ki jo je prejel častni poveljnik društva Anton Bozja. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje ob dobri hrani in pijači.

M. Bozja

foto : PGD Bovec

 

 


Kviz gasilske mladine

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 9.2.2019  v Bovcu v gasilskem domu potekal mladinski kviz GZ Bovec, katerega se je udeležilo devet ekip, štiri pionirske in pet mladinskih ekip iz naše GZ Bovec. Tekmovali so v teoriji: prve pomoči, gasilske preventive, veš ne veš in poišči besede. Praktični del pa je vseboval vezanje vozlov in poligon v gasilskih spretnostih .Hkrati je bilo to tudi izbirno tekmovanje za regijski  kviz Severnoprimorske regije, ki bo 16.3.2019 v Bovcu. Vse ekipe so prikazale veliko mero spretnosti in znanja. Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili gasilske zveze Slovenije. Za prva tri mesta so bili podeljeni pokali, vsi tekmovalci pa so prejeli medalje.

M.Bozja

Foto: GZ Bovec

 


Občni zbor PGD Log pod Mangartom

[ 04. 02. 2019 ]

  • V soboto, 2. februarja 2019, je v prostorih kulturnega doma potekal redni letni občni zbor PGD Log pod Mangartom, na katerem so predstavili delo društva v letu 2018 in potrdili naloge ter cilje za leto 2019.  Občnega zbora gasilk in gasilcev PGD Log pod Mangartom so se poleg članic in članov udeležili tudi župan občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZ RS in častni član PGD Log pod Mangartom, Boris Zorko in Uroš Kemper predsednik in poveljnik Gasilske zveze Bovec poveljnik Civilne zaščite občine Bovec Edi Melinc in predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. Vse prisotne je v uvodu pozdravil predsednik društva Igor Černuta ter predstavil delo v preteklem letu. Poveljnik društva Gregor Černuta je povzel v svojem poročilu vso opravljeno delo gasilske operatve, sledila so še finančno in poročilo nadzornega odbora ter sprejem le teh. Predstavljen je bil plan dela za leto 2019,ter pozdravi gostov. Vsi so se zahvalili za dobro opravljeno delo in sodelovanje v preteklem letu. Pohvalili so delovanje društva in izpostavili dobro sodelovanje.Vsem gasilkam in gasilcem so se zahvalili za njihovo nesebično pomoč in pripravljenost pomagati sočloveku ter zaželeli društvu uspeha in dobrega sodelovanja tudi v letu 2019. Predsednik in poveljnik GZ Bovec sta nato podelila najzaslužnejšim tudi občinska gasilska odlikovanja, plaketo veterana ter napredovanja v čine. Na koncu so gostje gasilski prijatelji iz PGD Podnanos društvu podelili spominska darila za dobro sodelovanje med društvoma. Sledilo je družabno srečanje, ki pa ni trajalo dolgo, saj so kmalu gasilcem zapiskali pozivniki za intervencijo, ti pa so se nemudoma odpravili na zahtevno intervencijo gašenja stavbnega požara na Žago.

 

M. Bozja

Foto: R. Černuta

 


Ko gre za ljudi in živali,za gasilce ni ovire

[ 16. 01. 2019 ]

 

Gasilci iz PGD Bovec, so se dne,5.1.2019 udeležili zanimive gasilsko-reševalne vaje v Gornji Radgoni. Ker gre za dobro sodelovanje med posameznimi društvi so se organizacije vaje tokrat odločili izvesti v PGD Gornja Radgona. Združili so moči in reševali z višine in iz globine – dvodnevno vajo so izvajali gasilci iz Bovca, Ježice, Ljubljane, Gornje Radgone in sosednje Avstrije. Več o sami vaji pa si lahko preberete in ogledate na spodnji povezavi.

 

 

M. Bozja

Foto: PGD Gornja Radgona

Povezava:

Gasilska vaja v Gornji Radgoni

 


Vesel Božič in srečno novo leto 2019

[ 29. 12. 2018 ]