Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Kviz gasilske mladine GZ Bovec

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 9.3.2024 v gasilskem domu na Srpenici potekal mladinski gasilski kviz. Na tekmovanju se je udeležilo 11 ekip in sicer 2 ekipi pionirjev, 8 ekip mladince in 1 ekipa gasilcev pripravnikov. Tekmovanje se je začelo ob 9.00 zjutraj z državno himno in pozdravnim govorom. Sledil je teoretični del, nato pa še praktični del kviza. Mladina se je pri teoretičnem delu preizkusila v znanju prve pomoči, zgodovine gasilstva, požarne preventive, ter iz križanke in poišči besede iz gasilske tematike. Praktični del pa je zajemal poligon gasilskih spretnosti in štafetno vezanje vozlov in navezave orodja. Tekmovanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov. Na koncu je imel govor tudi predsednik GZ Bovec Adem Omerovič. Vse ekipe so pokazale veliko spretnosti in znanj, ki so jih pridobile na rednih gasilskih vajah mladine. Tekmovanje se je zaključilo s pico in pijačo za vso mladino, ki je sodelovala na tekmovanju.
Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili GZ Slovenije. Tekmovanje je bilo izbirno tekmovanje za regijski kviz, ki bo potekalo 23.3.2024 v Ajdovščini. Našim ekipam želimo čim boljšo uvrstitev.
Mentorji, ki so sodelovali pri tekmovanju: Valter Berginc, Matjaž Černuta, Danijel Mrak, Tadeja Hostnik, Jeni Berginc, Jan Hozjan, Marta Rot.

Ekipe, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje so:
Pionirji:
1. Log pod Mangartom: Anja Mrak, Jure Černuta, Lucija Černuta
2. Srpenica: Anja Škander, Nastja Mihelič, Fani Škander
Mladinci:
1. Srpenica: Maj Trebše, Lara Komac, Lara Škander
2. Bovec: Jurij Črnuta, Andrej, Anže
Gasilci pripravniki:
1. Nena Berginc, Tia Trebše, Doroteja Valas
POROČILO REGIJSKEGA KVIZA MLADINE
AJDOVŠČINA 2024

Dne 23.3.2024 smo se udeležili regijskega kviza mladine, ki je letos potekal v Ajdovščini v osnovni šoli Šturje. Tekmovanje se je pričelo ob 8.00 zjutraj z zborom vseh ekip. Sledil je teoretični in praktični del tekmovanja. Po tekmovanju je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo. Tekmovanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov. Na tekmovanju so naše ekipe dosegle dobra mesta. Naučili smo se kar veliki, tudi to, kaj bo potrebno mladino bolje naučiti do naslednjega tekmovanja. Na tekmovanju se je tudi dobro pokazalo to, kako redno ima gasilska mladina vaje v naši zvezi.
Zapis in fotografije:
Jeni Berginc

 


Skupščina GZ Bovec

 V soboto je v veliki dvorani Gasilskega doma na Srpenici potekala skupščina Gasilske zveze (GZ) Bovec, ki se ga je med drugimi udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Med gostii so bili še poslanec v DZ RS Danijel Krivec, komandir PP Bovec Damijan žagar, Regijski poveljnik za Severnoprimorsko regijo Stanko Močnik, poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc, poveljnik in predsednik GZ Bovec Uroš Kemper in Adem Oerovič, častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja ter drugi. GZ Bovec sestavljajo PGD Bovec z enoto Trenta, PGD Log pod Mangartom in PGD Srpenica. Delegati teh društev so najprej izvolili delovno predsedstvo, nato pa so bila predstavljena poročila o delu GZ v letu 2023. Kot prvi je vse nagovoril predsednik GZ Bovec Adem Omerovič, ki se je med povedanim večkrat posebej zahvalil Občini Bovec in županu Valterju Mlekužu za izjemen posluh do gasilstva tako z moralnega kot tudi oziroma še posebej s finančnega vidika.Vsa poročila so izkazovala, da so vsa PGD in GZ Bovec v letu 2023 delovali transparentno in v skladu z načrti, predvsem pa so se profesionalno in pohvalno odzvali tudi ob naravnih nesrečah na svojem območju in pri sodelovanju ob naravnih nesrečah na drugih območjih v Sloveniji. Dotaknili so se tudi ponovnega pristopa k ustanovitvi Gasilske zveze Severnoprimorske regije, vsi delegati pa so na načelni ravni k začetku postopka za ustanovitev podali pozitivno mnenje. Seveda bodo morale ta predlog potrditi vse GZ Severnoprimorske regije. Ko bodo znana vsa izhodišča, bodo ta predstavljena tudi županom. Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je v svojem nagovoru najprej izpostavil dve visoki priznanji Civilne zaščite RS, ki sta ju zasluženo prejela poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc in poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič, kar so udeleženci podkrepili z močnim aplavzom. V nadaljevanju pa se je tudi on dotaknil predlagane ustanovitve GZ Severnoprimorske regije:»Čim prej je treba pripraviti vsa izhodišča in jih predstaviti na svetu regije, ki ga sestavljamo župani vseh severnoprimorskih Občin. Treba je doreči, kje bo sedež, kako se bo financiralo delovanje in predvsem, o kolikšnih sredstvih govorimo. Kar zadeva lokalno delovanje, pa lahko potrdim, da je proračun sprejet in zajema vse dorečene postavke za financiranje delovanja vseh PGD in GZ. Nekaj finančnih sredstev je namenjenih tudi iz 11. člena Zakona o TNP, opozarjam pa, da morajo biti projekti, ki smo jih najavili za pridobitev teh sredstev, dokončani v obračunskem letu, sicer ta sredstva propadejo. Zato je pomembno, da tudi vi za pridobivanje teh sredstev najavite projekte, ki bodo v obračunskem letu zagotovo zaključeni. Vsekakor pa se vsem iskreno zahvaljujem za vse delo, ki ste ga opravili v minulem letu. Kjerkoli spregovorim o tek tematiki, vedno poudarim, da smo lahko izjemno ponosni, da imamo tako pomembno prostovoljno strukturo, kot ste gasilci in tudi vse druge službe znotraj CZ Bovec. Podpiram tudi vaše delo z mladimi, saj so zagotovilo za lepo prihodnost gasilstva. Iskrene čestitke vsem, z željo, da boste tudi v prihodnje tako uspešni,« je med drugim povedal Mlekuž.  Čestitke in pohvale so bile izrečene tudi s strani vseh drugih gostov. Podeljena so bila tudi priznanja za 30, 40 in 50 let delovanja v PGD in napredovanja. Kot se za gasilce spodobi, so uspešno delo v letu 2023 zaključili s prijetnim druženjem.

Vir in foto: obcina Bovec(M.Š)

 

 


Vaja PGD Srpenica

Druga redna mesečna vaja PGD Srpenica v letu 2024.
Zadnji vikend v mesecu februarju, po obilnem deževju v prejšnjih dneh, se je vsaj toliko razjasnilo, da smo v soboto zjutraj, 24. februarja, gasilci PGD Srpenica izvedli redno mesečno vajo, tokrat na temo gozdnih požarov.
Ob zboru gasilcev je bila najprej poučna razlaga Davorja in Matjaža iz PGD Bovec ter enote Trenta o taktiki gašenja gozdnih požarov “Sprotno gašenje”.
Z vozili smo odšli v sosednjo vas Žaga, kjer smo iz naučene teorije to prenesli v prakso. Uspešno smo obkolili požar ter ga tudi pogasili.
V drugem delu vaje smo preiskusili še delovanje črpalke iz GV-1 ter poslušali predavanje namestnika poveljnika Nika o pravilnem delovanju le-te. Čestitke našemu gasilcu Amadeju ob njegovi prvi odvodeni vaji.
Na vaji je sodelovalo 12 gasilcev z dvema voziloma.