Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Požar v naravi

Včeraj dne, 26.2.2018 ob 14.48 je v naselju Žaga v občini Bovec v bližini čistilne naprave prišlo do požara, kjer je gorela trava. Aktivirani so bili gasilci PGD Srpenica, ki so požar na površini okoli 0,1 hektarja pogasili.

M.Bozja

Foto:PGD Srpenica

 

 


Dimniški požar

Včeraj dne, 21.2.2018 ob 22.07 je prišlo v naselju Brdo v občini Bovec v stanovanjskem objektu do dimniškega požara. Aktivirani so bili gasilci PGD Bovec, kateri so goreče saje pogasili. V intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev z enim vozilom.

M.Bozja


Tehnična in druga pomoč

Danes dne, 19.2.2018 ob 13.41 so bili gasilci PGD Bovec naprošeni za pomoč v Trento pri izvleki kamiona iz obcestnega jarka. Gasilci so s tehničnim posegom kamion postavili nazaj na cestišče. V intervencij, ki je trajala 5 ur je sodelovalo 5 gasilcev z dvema voziloma.

M.Bozja

Foto: PGD Bovec

 

 


Občni zbor PGD Srpenica

Člani Prostovoljnega gasilskega društva PGD Srpenica so imeli v soboto, 17.2.2018 svoj redni občni zbor. V prostorih gasilskega doma  Srpenica je uvodoma predsednik društva  Edi Melinc pozdravil vse prisotne goste,med njimi predsednika GZ Bovec Borisa Zorko,poveljnika GZ Bovec Mira Bozja, komandirja PP Bovec Damjana Žagar,predsednika KS Srpenica in KS Žaga Valterja Žagar in Tino Fratina,predstavnike sosednjih PGD Bovec, Log pod Mangart, Kobarid, Drežnica in Breginj ter podžupana Občine Bovec Davorja Gašperčič, kasneje pa predstavil opravljeno delo v lanskem letu. Dejal je, da je društvo opravilo vse zadane naloge v preteklem letu. Svoje delo pa so opravili tudi veterani,članice in gasilska mladina. »Najpomembnejše je, da v letu 2017 v vasi nismo imeli požara, prav tako pa nam ni bilo potrebno posredovati v sosednjih krajih, kjer na srečo prav tako ni bilo večjih nesreč, bilo je le nekaj manjših intervencij, a kljub temu so opravili razna usposabljanja,vaje, ter nudili redarstva na različnih prireditvah« pa je dejal  poveljnik PGD Srpenica Bogdan Kurczewski«. Članstvo je soglasno potrdilo vsa poročila. Na prebrana poročila sta se odzvala v svojih nagovorih tudi predsednik in poveljnik GZ Bovec, ter pohvalilo vodstvo in celotno članstvo za opravljeno delo, podžupan občine Bovec Davor Gašperčič  pa je izrazil dobro sodelovanje med društvi ter medsebojno pomoč  med vsemi društvi v GZ Bovec . Letošnjo leto je tudi volilno, zato so razrešili staro vodstvo in izvolili novo vodstvo društva. Dosedanje vodenje društva, ki sta ga opravila v tem mandatnem obdobju tako predsednik Edi Melinc in kot poveljnik Bogdan Kurczewski zelo dobro, sta predala vodenje mlajši generaciji gasilcev na Srpenici. Tako je bil potrjen nov upravni odbor društva na čelu s predsednikom Žanom Logar in poveljnikom Boštjanom Žagar. Oba sta predstavila tudi plan dela za naslednje mandatno obdobje. Podeljene so bile društvene plakete zaslužnim članom. GZ Bovec pa je podelila plakete veterana, priznanja za dolgoletno delo na operativnem področju ter za dolgoletno delo, ter občinska priznanja GZ Bovec. Za konec pa je sledil še svečani vstop novih mladih članov v PGD Srpenica in družabno srečanje.

V imenu GZ Bovec, se predsednik Boris Zorko  in poveljnik Miro Bozja ob zaključku mandata članoma PGD Srpenica tov. Ediju Melinc in tov. Bogdanu Kurczewski  iskreno  zahvaljujeta za dobro in vestno opravljeno delo in  sodelovanju pri opravljanju svojih nalog, tako v PGD Srpenica kot tudi v organih GZ Bovec.

 

M.Bozja

Foto: MB

 

 


Dimniški požar

Danes dne,16.2.2018 0b 9.44 so v stanovanjskem bloku na Brdu v Bovcu v dimniku zagorele saje. Posredovali so gasilci PGD Bovec in  požar tudi pogasili. Na intervenciji je sodelovalo 9 gasilcev z dvema voziloma.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec

 

 

 

 


Požar na objektu

Včeraj dne 15.2.2018 0b 19.23 je v ulici Mala vas v Bovcu v strnjenem predelu naselja zaradi pregretja dimnika prišlo do požara, ogenj pa se je razširil na podstrešje in ostrešje stanovanjske hiše. Aktivirani so bili gasilci PGD Bovec,  kateri so požar,ki je zajel že del ostrešja omejili in pogasili. Pri tem so odstranili del poškodovane strehe, lesen opaž in tramove ter delno očistili podstrešje. V akciji je sodelovalo 20 gasilcev s 6 vozili. V intervenciji ni bil nihče poškodovan.

 

M.Bozja

foto: PGD Bovec

 


Prometna nesreča

Danes dne, 12.2.2018 0b 6.50 se je v vasi Žaga v bližini Bovca osebno vozilo zaletelo v most in obstalo na vozišču. Aktivirani so bili gasilci PGD Bovec. Gasilci so opravili preventivni pregled vozila in ga odstranili s cestišča. Poškodovanih ni bilo. V intervenciji je sodelovalo 11 gasilcev z dvema voziloma.

M.Bozja

Foto: PGD Bovec

 

 


Vaja reševanja iz kabinske žičnice Kanin

V nedeljo dne, 4.2.2018 so se člani reševalnih služb na predlog družbe Sončni Kanin in OŠCZ Občine Bovec odzvali na enodnevno vajo reševanja iz žičniških naprav. Vabilu so se odzvali člani PGD Bovec, Log pod Mangartom in Srpenica, člani jamarske reševalne službe Tolmin, poveljnik GZ Bovec, poveljnik CZ Občine Bovec ter zaposleni  družbe Sončni Kanin. Po uvodnem pozdravnem nagovoru v. d. direktorja družbe g. Marijana Skorniška je sledila teoretična in praktična predstavitev Francija Hosner zaposlenega v družbi Sončni Kanin o  žičniških napravah, morebitne možnosti zaustavitve gondolske žičnice kot drugih naprav na Kaninu ter kakšni so pristopi k takemu reševanju. Sledila je demonstracija reševanja s strani upravljalca, nato pa so svoje taktike reševanja predstavili ali natančneje preizkusili tudi gasilci in jamarji vsak s svojo tehniko oziroma načinom reševanja. Vajo so si skrbno in z navdušenjem ogledali in se seznanili z možnimi načini reševanja tudi poveljnik OŠCZ Občine Bovec Edi Melinc, namestnik poveljnika OŠCZ in poveljnik GZ Bovec Miro Bozja ter poveljnik OŠCZ Občine Ajdovščina sicer tudi jamarski reševalec Igor Benko. Reševalne ekipe so pri svojem delu pokazale, da jim reševanje iz žičniških naprav ni tuje in stvar dobro obvladajo, v končni analizi pa so bili vsi mnenja, da je potrebno enote za reševanje iz žičniških naprav še popolniti z novimi ter nabaviti potrebno reševalno opremo, katero reševalci pri tovrstnem delu potrebujejo. Da je trenutna usposobljenost članov in vodstvenega kadra dobra, priča tudi lanskoletna akcija, katero so uspešno opravili.

M. Bozja

Foto: M. Bozja

 

 


Občni zbor PGD Bovec

V soboto, dne 3.2.2018 je PGD Bovec opravilo redni občni zbor društva, ki je potekal v prostorih PGD Bovec. Občnega zbora se je poleg domačih gasilcev in gasilk udeležilo veliko število gasilcev in gostov med njimi župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZRS g. Danijel Krivec, predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in Miro Bozja, predsednik gasilcev SPR Sandi Grkovič, predstavnik policije Bovec ter predstavniki sosednjih PGD v naši občini, kot tudi predstavniki sosednjih in pobratenih PGD ter člani CZ iz Marcona in Čedada. Po uvodnem pozdravnem govoru predsednika društva tov. Matjaža Černuta je delavno predsedstvo zbora pričelo z delom. V poročilih predsednika in poveljnika društva ter drugih organov  je bilo predstavljeno delo preteklega leta na vseh področjih delovanja društva, iz katerih je bilo razvidno, da društvo dela dobro, kar je bilo pozneje potrjeno tudi s strani vseh, ki so sodelovali v razpravi. Poveljnik Davor Gašperčič je v svojem poročilu poročal o številu opravljenih vaj in usposabljanj članov ter opravljenih intervencijah v preteklem letu, ki jih ni bilo malo,  ter izpostavil lansko letno pridobitev društva novega vozila za tehnično reševanje, ki se je takoj po prevzemu zelo dobro izkazalo v mnogih intervencijah predvsem ob zadnjih decembrskih naravnih nevšečnostih ob neurju. Ker je letošnjo leto tudi za gasilce volilno je bilo potrebno razrešiti staro vodstvo in izvoliti novo vodstvo. V PGD Bovec so se odločili, da še naprej ostanejo člani UO PGD isti člani, na vodilnih mestih pa dosedanji predsednik in poveljnik društva Matjaž Černuta in Davor Gašperčič. Predsednik društva je tudi predstavil plan dela za letošnjo leto. Sledili so pozdravni nagovori gostov ter na koncu še podelitev priznanj in odlikovanj zaslužnim članom društva, katere sta podelila predsednik GZ Bovec Boris Zorko in poveljnik Miro Bozja, nato pa je sledilo druženje pozno v noč.

M. Bozja

foto: M. Komac