Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Občni zbor PGD Srpenica

V  soboto 15.2.2020 se je članstvo PGD Srpenica zbralo na svojem občnem zboru. Tako smo se zvečer zbrali v prostorih jedilnice podjetja TKK Srpenica, katere je prijazno odstopila ter prisluhnili poročilom o delu v letu 2019. Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik društva Žan Logar. Sledila so poročila, katere so podali predsednik, poveljnik, blagajnik, mentor mladine in predsednik nadzornega odbora. Iz porocil je bilo moč razbrati, da je bilo članstvo v preteklem letu zelo aktivno saj so opravili veliko prostovoljnih ur na organizacijskem področju, iz poročila poveljnika PGD Srpenica Boštjana Žagar pa so operativni člani opravili kar nekaj zahtevnih intervencij, se izobraževali in usposabljali ter nudili pomoč tudi ob drugih naravnih in tehničnih intervencijah. Veliko dela pa je opravila tudi mladina, saj so veliko tekmovali. Skozi celo leto se je izvajalo aktivnosti, ki so si jih zadali v planu dela za leto 2019. V preteklem letu je bil poudarek na našem največjem projektu v zadnjem času – izgradnja novega gasilskega doma ter praznovanju 120 obletnice društva.
Občni zbor so sklenili s potrditvijo načrtov za letošnje leto in upanjem, da bo vsaj tako uspešno in aktivno kot prejšnje ter podelitvijo priznanj in odlikovanj zaslužnim članom in članicam. Občnega zbora so se udeležili tudi gostje, med njimi podžupan občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper, poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, komandir PP Bovec Damjan Žagar, častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja ter ostali predstavniki sosednjih PGD.

M. Bozja


Občni zbor PGD Bovec

V SOBOTO 1.2.2020 je v prostorih gasilskega doma v Bovcu, Prostovoljno gasilsko društvo Bovec opravilo svoj letni občni zbor. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Matjaža Černuta so izvolili delovno predsedstvo, ki je prevzelo nadaljnje vodenje zbora. Predsedujoča Martina Mrakič je za organizacijsko poročilo za preteklo leto najprej prosila predsednika društva. Slednji se je kot predsednik PGD Bovec in v svojem imenu zahvalil vsem, ki so veliko svojega prostega časa posvetili delu v društvu. Na organizacijskem področju je bilo opravljenih veliko prostovoljnih ur v korist občanov.
Operativno poročilo je predstavil poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič, ki je navedel, da so v letu 2019 sodelovali na preko  100 intervencijah, med temi na tehnični pomoči, reševanju obolelih oseb,  intervencijah ob  vetrolomu, požarov v naravi in poplav meteornih voda, požarih na stanovanjskih objektih. Povečalo se je število prometnih nesreč. Pri intervencijah niso zabeležili niti ene same poškodbe operativnih gasilcev, kar je zelo pomemben podatek. Lani so opravili tudi veliko ur na področju usposabljanja operativnega članstva. Sledila so še poročila ostalih komisij ter finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila v nadaljevanju zbora tudi potrjena. Poveljnik in predsednik sta predstavila tudi plan dela za leto 2020. Sledili so pozdravi gostov. V imenu občine Bovec se je za uspešno požrtvovalno  delo in sodelovanje vsem gasilkam in gasilcem zahvalil podžupan občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja. Vse prisotne pa sta nagovorila tudi predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in Uroš Kemper. Spregovorili so še poveljnik OŠCZ občine Bovec Edi Melinc, poslanec v DZ RS g. Danijel Krivec ter drugi gostje. Po pozdravni nagovorih je sledila še podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj ter družabno srečanje.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec


Dimniški požar

Danes dne, 5.2.2020 ob 16.29 so gasilci PGD Bovec posredovali v Trenti, občina Bovec, kjer je v stanovanjski hiši prišlo do vžiga saj v dimniku. Gasilci enota Trenta in PGD Bovec,so goreče saje v dimniku pogasili, opravili pregled s termo kamero in delno očistili dimnik. V intervenciji je sodelovalo 13 gasilcev PGD Bovec z dvema voziloma in 8 gasilcev enote Trenta z enim vozilom.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec

 

 


Močan veter

Danes dne, 5.2.2020 ob 16.05 so gasilci PGD Bovec posredovali v naselju Dvor občina Bovec na stanovanjskem objektu, kjer je močan veter odkril del slemena strehe. Gasilci so s tehničnim posegom streho zasilno sanirali. V intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev z dvema voziloma.

M.Bozja

Foto: PGD Bovec