Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Tekmovanje mladine GZ Bovec

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 25.3.2023 v gasilskem domu na Srpenici potekal mladinski gasilski kviz. Na tekmovanju se je udeležilo 8 ekip, 2 ekipi pionirjev, ter 6 ekip mladincev iz vseh treh društev GZ Bovec. Tekmovanje se je pričelo z državno himno in pozdravnim govorom. Kviz je potekal iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del je zajemal prvo pomoč, zgodovino gasilstva, požarno preventivo, poišči besede ter križanko. Praktični del pa je zajemal poligon z gasilskimi spretnostmi in štafetno vezanje vozlov. Vse ekipe so pokazale veliko spretnosti in znanja, ki so jih dosegle z rednimi gasilskimi vajami. Na zaključku je imel govor tudi novi predsednik GZ Bovec Adem Omerovič.

 


21.skupščina GZ Bovec

V soboto dne,4.3.2023 je v prostorih PGD Srpenica potekala 21.skupščina GZ Bovec ki je konec lanskega leta obeležila 20 let svojega uspešnega delovanja. Poleg delegatov PGD ki delujejo v GZ Bovec,so se skupščine meddrugim udeležili predstavniki sosednjih gasilskih zvez, URSZR Nova Gorica, DGRS Bovec, predsednik gasilske regije SPR tov. Jože Dakskobler, poveljnik OŠCZ Bovec g. Edi Melinc, župan občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZRS g. Danijel Krivec,častni poveljnik GZ Bovec tov.Miro Bozja, predstavnik PGE Nova Gorica tov. Borut Mihelj ter drugi gostje. V uvodu je najprej vse pozdravil predsednik GZ Bovec tov.Boris Zorko, nato je v nadaljevanju bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine,še prej pa so se z minuto molka poklonili vseh preminulih gasilcev. Za predsednika je bil izvoljen tov.Žan Logar PGD Spenica, člana tov.Igor Černuta PGD LPM in tov.Matjaž Černuta PGD Bovec, zapisničarka ga. Rebeka Čopi. Sledila so poročila predsednika in poveljnika GZ Bovec Borisa Zorko in Uroša Kemper ter predsednika NO GZ Bovec,tov Romana Leiler. Iz poročil je bilo razbrati,da so gasilci vseh PGD skupaj z GZ Bovec opravili veliko dela tako na operativnem kot organizacijskem področju,za kar so se jim za opravljeno delo zahvalili tudi vsi povabljeni gostje,ki so bili povabljeni k besedi. Tudi sodelovanje GZ Bovec z vsemi službami ZIR je bilo in je še zmeraj na visokem nivoju,dobro pa je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo,za kar se je v imenu občine gasilcem zahvalil sam župan Valter Mlekuž. Na skupščini so bila podeljena številna občinska priznanja in odlikovanja GZS,katere je ob prisotnosti predsednika in poveljnika GZ Bovec podelil predsednik SPR tov. Jožko Daksokobler. Priznanja GZS so prejeli Marko Trebše st. ,Valter Berginc in Danijel Krivec iz PGD Srpenica ter Igor Černuta iz PGD Log pod Mangrtom. Ker pa je bila okrogla obletnica delovanja GZ Bovec,so se spomnili tudi vseh, ki so bili vpleteni pri ustanovitvi zveze,sam potek ustanovitve je na kratko predstavil Edi Melinc takratni predsednik GZ ter se posameznikom ki so pripomogli k uspesnemu delovanju zveze zahvalili s priznanji katere sta podelila dolgoletni poveljnik in predsednik GZ Bovec Miro Bozja in Edi Melinc,sedaj oba z nazivom častni poveljnik in častni predsednik GZ Bovec. Ker pa je bilo to leto kongresno in se mandati vodstev končajo na vseh gasilskih nivojih,je bilo potrebno opraviti tudi volitve. Dosedanji predsednik GZB tov. Boris Zorko je svoj mandat končal in ni več kandidral,se je izvolilo novo vodstvo katerega predsednik je postal tov. Ado Omerovič, poveljnik pa je ostal tov.Uros Kemper. Staremu vodstvu in UO ter poveljstvu so se s priložnostnimi darili in priznanji lepo zahvalili za dobro opravljeno delo,novemu vodstvu pa zaželeli uspešno delo naprej. Skupščino smo zaključili z družabnim srečanjem.

M.B

Foto: Milan Štulc