Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

O nas

2013-06-10 21.16.27

Gasilstvo na Bovškem ima zelo dolgo in bogato zgodovino .Na področju Bovškega  je bilo do konca 19. stoletja povzročenih kar nekaj požarov,ki so najverjetneje pospešili ustanavljanje gasilskih društev. Tako  je v naši gasilski zvezi Bovec,  kot uradno najstarejše prostovoljno gasilsko društvo Srpenica bilo ustanovljeno leta 1899, nekaj let pozneje leta 1903 Prostovoljno gasilsko društvo Bovec in leta 1912 pa še prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom. Z razvojem industrije pa sta na Bovškem takrat delovali še prostovoljni industrjiski  gasilski društvi in sicer PIGD Meblo Bovec in še zdaj delujoča enota TKK Srpenica.

Obdobje delovanja Gasilske zveze Bovec ima dva sklopa,najprej je bila GZ Bovec ustanovljena že leta 1955, vendar je delovala do leta 1961 do ukinitve Občine Bovec in zdaj z ustanovitvijo nove Občine Bovec . Kljub temu, da je bila Občina Bovec na novoustanovljena leta 1995 je od takrat pa do leta 2003 delovalo samo občinsko gasilsko poveljstvo,potem pa se je konec leta 2002 vse pripravilo za ponovno ustanovitev nove Gasilske zveze Bovec z letom  2003.

12. junija 1955 je bila sklicana ustanovna skupščina Občinske gasilske zveze Bovec, v okviru katere so delovala prostovoljna gasilska društva iz Srpenice,Bovca in Loga pod Mangartom ter trojke v Čezsoči in Soči. Ta organ je deloval do leta 1961 ko je prišlo do ukinitve občine Bovec in prehod v sklop Občine Tolmin. Na ustanovnem občnem zboru je Občinska gasilska zveza Bovec izvolila upravni odbor, ki je bil sestavljen iz šestih članov,nadzorni odbor pa so sestavljali trije člani iz vsakega društva po eden:

Danilo Šuligoj   – predsednik

Ignac Lapanja – tajnik

Vojko Ostan – pomočnik tajnika

Anton Horvat ml. – poveljnik

Alojz Muznik – blagajnik

Nino Matečič- član

V nadzornem odboru so bili Anton Braz iz Srpenice,Andrej Stergulc iz Bovca in Anton Mlekuž iz Loga pod Mangartom. V letu 1955 je Občina Bovec predvidevala 100.000 din za potrebe delovanja vseh treh društev,za vzdrževanje opreme in nabavo manjše gasilske opreme. Društveno delovanje v zvezi je počasi napredovalo. V poročilu predsednika upravnega odbora Danila Šuligoja 2 marca 1959, je zapisano, da je glavna ovira za razmah gasilstva v društvih in v zvezi starostni sestav članstva. No na žalost, pa je takratna Gasilska zveza Bovec leta 1961 nehala delovati, zaradi ukinitve Občine Bovec. Društva so prešla pod skupno gasilsko zvezo Tolmin. Od leta 1995, ko je bilo ponovno ustanovljena Občina Bovec,nismo pa še imeli lastne gasilske zveze, pa je do leta 2003 takratno občinsko gasilsko poveljstvo vodil Anton Bozja.

Nov mejnik delovanja Gasilske zveze Bovec, pa se pričenja konec leta 2002, ko iniciativni odbor pripravi vse potrebno za ponovno ustanovitev nove gasilske zveze Bovec. Tako leta 2003 na prvi skupščini izvolijo novo vodstvo Gasilske zveze Bovec za mandat 2003-2008. Predsednik postane Edi Melinc iz PGD Srpenica,poveljnik Miro Bozja iz PGD Bovec in tajnik Silvester Čufer iz PGD Bovec. Izvoli se tudi nadzorni odbor ,arbitražno komisijo in 9 članski UO GZ Bovec. Na prvi seji UO GZ Bovec potrdijo tudi komisije GZ Bovec in poveljstvo GZ Bovec. Skupščina potrdi tudi delegata plenuma Edija Melinc in delegata kongresa Mira Bozja. Vodstvo GZ si zada tudi ambiciozne naloge, katere prične tudi aktivno izvajati. Pripravi se na novo kategorizacijo PGD v zvezi, plan nabave zaščitne opreme,vozil in drugih sredstev za naslednja dva mandata. Poveljstvo GZ Bovec, prične z načrtnim usposabljanjem članstva tako na nivoju zveze kot tudi nivoju GZS,izvajajo se skupne praktične gasilske vaje. Z lokalno skupnostjo se vzpostavi zelo korektno in za gasilce pomembno sodelovanje. Občina Bovec  z županom na čelu prične sistematsko z nabavo gasilskih vozil po kategorizaciji PGD v GZ Bovec. Starejša odslužena vozila zamenjajo nova. V vseh PGD se pripravijo na novo narejeni operativni  gasilski načrti kot tudi na nivoju same zveze. Prvi mandat vodstva GZ Bovec je uspešen. Prihaja drugi mandat 2008-2013. Na skupščini zopet izvolijo staro- novo vodstvo zamenja se samo tajnik GZ. Tako zopet predsednik postane Edi Melinc,poveljnik Miro Bozja za tajnika izvolijo Martino Mrakič iz PGD Bovec. Tudi UO GZ ostane v skoraj isti zasedbi saj tudi na nivojih PGD-jev ostanejo na mestih predsednika in poveljnika isti ljudje. Volja in odgovornost do ljudi ostane in nadaljujejo se novi projekti in dokončanje starih nalog. Tudi v tem mandatu vodstvo zveze deluje z vso vnemo in odgovornostjo, h koncu gredo še zadnji projekti nabave gasilskih vozil po planu, kakor so si ga zadali na UO GZ Bovec. Na koncu drugega mandata  na skupščini GZ Bovec predsednik in poveljnik podata svoja poročila v katerih je razvidno, da se je gasilstvo na Bovškem odkar je bila ustanovljena GZ Bovec,razvilo v tolikšni meri, da lahko pravimo, da so gasilci zelo dobro opremljeni in usposobljeni za najrazličnejšo pomoč ljudem, ko jo ti potrebujejo. V letu 2013 je pred GZ Bovec tretji mandat 2013-2018. Zopet se izvedejo volitve. Dosedanji predsednik GZ prepušča mesto novemu predsedniku Borisu Zorko iz PGD Bovec, novi poveljnik zopet postane stari poveljnik Miro Bozja iz PGD Bovec, mesto tajnika pa prevzame Edi Melinc iz PGD Srpenica, ki opravlja tudi funkcijo poveljnika CZ Občine Bovec. Novo vodstvo predstavi skupščini plan dela in nalog, katere bodo opravili v nadaljevanju novega mandata. Izvoli se tudi nov UO GZ,nadzorni odbor,arbitražna komisija ter ostale komisije zveze in poveljstva GZ Bovec.

 

Prvi poveljnik Franc Fon ml. iz Bovca

Prvi poveljnik
Franc Fon ml. iz Bovca

Prvi predsednik GZ Bovec v letih 1955-1960

Prvi predsednik GZ Bovec
Danilo Šuligoj

Poveljnik OGP Bovec v letih 1995-2003 Anton Bozja

Poveljnik OGP Bovec
v letih 1995-2003
Anton Bozja

Predsednik GZ Bovec v letih 2003-2013

Predsednik GZ Bovec
v letih 2003-2013

Poveljnik GZ Bovec v letih 2003-2013

Poveljnik GZ Bovec
letih 2003-2013 , 2013-

 

 

 


V soboto dne 8.7.2017 ob 17 uri, bodo v centru Bovca na trgu gasilci PGD Bovec slovesno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo TRV-2D. Slovesnost se bo odvijala v sklopu občinskega praznika občine Bovec. Slavnostni govornik na prireditvi bo obrambna ministrica RS g. Andreja Katič.

Vljudno vabljeni

PGD Bovec

 

Nova pridobitev TRV-2D   PGD Bovec

 

program:

bovški dan

Kot vsako leto, se je tudi letos odvijal tradicionalni tabor mladih gasilcev iz GZ Bovec in Kobarid. Organizator letošnjega tabora je bila GZ Kobarid. Tabor se je pričel 23.6.2017  v Breginju v bivši karavli. Iz obeh gasilskih zvez je bilo udeleženih 50 mladih gasilcev in 13 mentorjev iz PGD Bovec, Log pod Mangartom,Srpenica, Kobarid, Breginj in Drežnice. Sam prihod mladih gasilcev v Breginj je bil v petek popoldan, ko je sledila namestitev in spoznavni večer ob tabornem ognju in seveda z okusno večerjo. Naslednji dan zjutraj so se nato ob lepem in toplem dnevu odpravili do reke Nadiže, kjer so se kopali ter družili ob zabavnih igrah. Popoldan po kosilu, pa so se odpravili v Kobarid na tradicionalni kobariški sejem, kjer so se preizkusili na gasilskem poligonu katerega so pripravili člani in članice PGD Kobarid in teku po ulicah Kobarida. Kar nekaj je bilo tudi takih, ki so se okitili z odličji s teka. Po vrnitvi nazaj v tabor, pa so zvečer potekale zabavne gasilsko-športne igre, večerja in zopet taborni ogenj s ubrano pesmijo. Po napornem dnevu in večeru, so se nato odpravili na zaslužen počitek. Nedelja zjutraj je bila namenjena za ogled znamenitosti kraja Breginj. Med drugim so si ogledali staro vaško jedro in muzej zbiratelja predmetov iz prve svetovne vojne. Tudi naslednji dan je bil pester, saj so mladi gasilci pridobivali praktično znanje s področja gasilstva in tekmovanj preko celega dneva. V popoldanskem času pa je sledil še piknik. Torek je bil zadnji dan in čas za pospravljanje tabora in obujanje lepih spominov na druženje ter priprava na odhod na svoje domove.Tabor 2017 je odlično uspel, zato pohvala vsem mentorjem madih gasilcev in GZ Kobarid in njihovim društvom za dobro izpeljan in pripravljen tabor.

M.Bozja

Foto: V. Berginc

 


V soboto dne,10.6.2017 so se članice GZ Bovec iz PGD Bovec in Log pod Mangartom, udeležile tradicionalne vaje treh gasilskih zvez Bovec,Kranjska Gora in Tolmin, katero so organizirale članice PGD Kranjska Gora. Vaja je potekala na gospodarskem objektu na območju Kranjske Gore, s predpostavko gašenja kot tudi reševanja osebe. V vaji je nastopilo skupaj 21 članic. Sam namen vaje je bil samostojen nastop članic omenjenih zvez ter seveda medsebojno sodelovanje. Vaja je dobro uspela za kar je pokazala tudi analiza vaje, saj so članice vajo izvedle v skladu s pričakovanji. Na koncu je sledilo še družabno srečanje, za katero so poskrbele članice domačega društva.

M. Bozja

foto: PGD Kranjska Gora

 


V teh toplih in sončnih koncih tedna, ko se večina ljudi že pripravlja ali odhaja na zaslužene dopuste in ko je turistični vrvež v zgornjem Posočju že v polnem teku, se je po krajšem uspešnem zimskem premoru zopet moč popeljati na naše najlepše in najvišje ležeče visokogorsko smučišče Kanin. Krožna kabinska žičnica je v soboto 3.junija 2017 ponovno začela voziti na Kanin. Kot pravijo v družbi Sončni Kanin, bo začetek poletne sezone še vedno v znamenju snega in zimskih radosti. Ne le to, lepo sončno vreme so izkoristili tudi bovški gasilci, saj so na Kaninu gostili in organizirali tradicionalno gasilsko srečanje in tekmovanje starejših gasilcev, ki poteka vsako leto na različnih lokacijah po Sloveniji med pobratenimi prostovoljnimi gasilskimi društvi PGD Bovec, Kranjska Gora, Lipoglav, Pekre in najbolj oddaljenega PGD Bakovci iz Prekmurja. Ob 9 uri so se tekmovalne enote omenjenih društev zbrala na A postaji krožno kabinske žičnice Kanin, kjer jih je pozdravilo vodstvo PGD Bovec ter jim predstavilo program srečanja. Po dobre pol ure vožnje na Kanin s krožno kabinsko žičnico, so se najprej v restavraciji Prestreljenik tekmovalci okrepčali z prigrizkom ter si z razgledne točke lahko ogledali lepote, ki jim je ponujal prelep razgled na naše Julijce pa vse tja do Tržaškega zaliva. Med tem, pa je domača ekipa pripravila vse za tekmovalni del, ki se je odvijal na ploščadi restavracije na Kaninu na nadmorski višini 2200m. Lepo vreme, ki je tokrat bilo na naši strani so gasilci izkoristili tudi za predstavitev ponovne oživitve smučišča Kanin, ogled smučišč ter seveda  vožnjo s teptalcem smučišč, saj na Kaninu še vedno obratuje tudi vlečnica in sankališče za najmlajše. Ob 11.30 se je pričelo zares. Postroj tekmovalnih enot in po kratkih pozdravnih nagovorih predsednika PGD Bovec Matjaža Černuta in glavnega sodnika poveljnika GZ Bovec Mira Bozja, se je tekmovanje pričelo. Kot sta oba poudarila, so se za omenjeno tekmovanje odločili predvsem zaradi tega, ker na taki višini gasilskih tekmovanj v Sloveniji še ni bilo in je to prava senzacija tudi za starejše gasilce, saj mnogi na Kaninu še niso bili. Sam namen srečanja pa je izkazati pozornost gasilcem, ki so v času svojega aktivnega obdobja v gasilstvu opravljali pomembne zadolžitve v gasilskih društvih in v gasilskih zvezah. Prav je, da se nekdanji voditelji in člani društev srečujejo, obujajo spomine, izmenjujejo izkušnje, kot starejši gasilci primerjajo delo gasilstva nekoč in danes ter opazujejo v katero smer se razvija gasilstvo in kaj vse današnja družba zahteva od gasilcev. Tudi pomoč in sodelovanje  z javnim zavodom Sončni Kanin, katere ustanoviteljica je Občina Bovec, ki upravlja s smučiščem je bil pristen in korekten, saj nam je omogočal zelo dobro izvedbo samega srečanja in tekmovanja. Po posvetu z vodji ekip je bil izveden žreb vrstnega reda nastopajočih ekip, kjer vsak član ekipe opravi svojo gasilsko nalogo, ki jo zahteva vaja- Raznoterosti. Kot prvi so se na progo ob lepem številu gledalcev, predvsem turistov, ki so prišli na Kanin podali starejši gasilci iz PGD Lipoglav, sledili so jim še Kranjska Gora, Bakovci, Bovec in Pekre. Vse enote so z vajo dobro opravili, sicer nekateri počasneje nekateri hitreje, seveda se je pojavila tudi kakšna napaka pri delu, vendar se pri tekmovanjih to dogaja in nekdo mora zmagati nekdo izgubiti. Skupni cilj vseh enot pa je bil, da so na koncu vsi zmagovalci, kajti pri teh letih je potrebno vse pohvaliti, saj so vajo opravili vsi z odliko. Po uspešno zaključenim tekmovanjem je vodstvo PGD Bovec v restavraciji podelilo pokale in medalje najuspešnejšim enotam in med katerimi je prvo mesto pripadlo gasilskim veteranom iz PGD Pekre, drugo mesto je zasedlo domače društvo PGD Bovec, tretje mesto PGD Lipoglav, četrti so bili PGD Bakovci in kot peti PGD Kranjska Gora. Vsi nastopajoči so prejeli tudi spominske medalje. Uradnemu delu je nato sledilo kosilo in družabno srečanje vse do popoldanskih ur, ko so se nato podali nazaj v dolino. Ob prijetnem druženju so si izmenjali še mnoge informacije in si obljubili, da se bodo naslednje leto ponovno srečali, tokrat v drugem kraju, saj je takšen način druženja zelo prijeten in koristen tako za posamezna prostovoljna gasilska društva, kot veterane, kateri delujejo v društvih . PGD Bovec se ob tej priliki zahvaljuje vsem tekmovalnim ekipam, ki so se udeležile tega tradicionalnega srečanja in tekmovanja ter ekipi družbe Sončni Kanin za pomoč in gostoljubnost pri izvedbi tega srečanja.

M.Bozja

Foto: M.Černuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo 30.5.2017 je svoj življenski jubilej 50 let in srečanje z Abrahamom praznoval naš dolgoletni gasilec-predesdnik PGD Log pod Mangartom in član UO GZ Bovec Igor Černuta. Gasilke in gasilci naše gasilske zveze Bovec, mu ob tej priliki čestitamo za njegov jubilej ter mu želimo, da bi še naprej uspešno deloval tako na področju gasilstva kot tudi širše. Igor veliko zdravja,veselja in družinske radosti ti želimo.

GZ Bovec

Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija, ki se mora izvesti v prvih nekaj minutah. Če se defibrilacija izvede v prvih petih minutah je verjetnost za preživetje 50 do 70 %, po desetih minutah rešitve praktično ni več. Ker reševalci v večini primerov ne morejo prispetipravočasno se uvaja sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Potrebna je mreža javno dostopnih AED in laiki, ki znajo AED uporabljati. Na območju Gasilske zveze Bovec, ki je hkrati tudi območje ZD Tolmin je že nastala mreža javno dostopnih AED, med prvimi pa so ga nabavili sami tudi v PGD Bovec kjer se članstvo tudi usposablja, redno se izvajajo tudi tečaji za laike (prve pomagalce). Sistem se nadgrajuje s prvimi posredovalci. To so laiki, ki se ob srčnem zastoju aktivirajo preko 112. Za to izjemno zahtevno in odgovorno nalogo pa se računa tudi na gasilce, ker so že usposobljeni za aktiviranje preko ReCO 112, pri tem pa izbrati najboljše in najzanesljivejše posameznike. Zelo zaželeno pa je tudi to, da bi ti prvi posredovalci imeli stalno bivališče ali delovno mesto čim bližje javno dostopnega AED. Pravna podlaga za delovanje prvih posredovalcev je 22. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Usposabljanja po programu za prve posredovalce, ki ga je pripravilo na državnem nivoju Slovensko združenje za urgentno medicino in Slovenski reanimacijski svet in je bilo izvedeno s strani ZD Tolmin v petek in soboto 19. in 20.5 2017 za člane prostovoljnih gasilskih društev iz bovške in kobariške Gasilske zveze. Iz GZ Bovec se je usposabljanja udeležilo 11 članov PGD Bovec. Cilj usposabljanja na državni ravni je, da se znanje prvih posredovalcev, v tem primeru gasilcev, kot najbolj številčnimi prvimi posredovalci, dvigne na nivo, ki bo v primeru nujnih življenjskih stanj, zagotavljalo čim boljšo pomoč oboleli ali ponesrečeni osebi do prihoda ekip nujne medicinske pomoči. Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del, sledil je individualni preizkus znanja v teoriji in praksi. Po programu bo potrebno znanje obnavljati in preizkušati enkrat letno. Usposabljanje in preizkus sta potekala pod strokovnim vodstvom Metke Božič dr. med. in sodelavci v prostorih ZD Tolmin. Vsem udeležencem usposabljanja in predavateljem čestitamo in želimo čim manj tovrstnih intervencij, v kolikor pa se zgodi, kar je sicer žal realnost, da bo potrebno intervenirat, pa čim več uspeha.

 

 

M.Bozja

Foto: PGD Bovec

 


 

-->