Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Skupščina GZ Bovec

V prostorih gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Bovec, je v soboto dne 11.3.2017 ob 19 uri potekala skupščina Gasilske zveze Bovec.

Na letni skupščini so delegati iz PGD, ki so združeni v GZ Bovec potrdili poročila o delovanju v preteklem letu ter sprejeli smele načrte za tekoče leto. Skupščine so se udeležili številni gostje iz sosednjih zvez, drugih reševalnih služb, policije ter župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž, poveljnik in predsednik gasilcev Severnoprimorske regije Stanko Močnik in Sandi Grkovič, poveljnik CZ za Severnoprimorsko Samo Kosmač ter poslanec državnega zbora g. Danijel Krivec. V uvodu je predsednik GZ Bovec Boris Zorko vse prav lepo pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo, nato pa so se poklonili z minuto zbranosti na pred kratim preminulega poveljnika SPR Marijana Stres in ostalih gasilcev, zatem pa predlagal izvolitev delovnega predsedstva skupščine, ki je nato pričelo z delom. Sledili sta poročili predsednika in poveljnika GZ Bovec. Predsednik je povedal, da so v preteklem letu opravili vse zadane naloge, ki so si jih zadali v preteklem letu. Največ pozornosti in dela je bilo na pridobivanju finančnih sredstev za dokončanje oziroma nakup novege vozila za PGD Bovec. Veliko dela so opravile tudi vse komisije pri GZ Bovec od veteranov, članic in mladine. V imenu predsedstva se je vsem, ki so sodelovali pri realizaciji zadanega dela prav lepo zahvalil. Sledilo je obširno poročilo o delu gasilske operative, katerega je podal Miro Bozja poveljnik GZ Bovec. Gasilci in gasilke so v preteklem letu sodelovali oziroma intervenirali v 92 primerih pri katerih je sodelovalo preko 160 gasilcev, ki so opravili 1231 prostovoljnih ur dela. Tako so bili klicani na 19 intervencij požarov, 23 prometnih nesreč, 1 nesrečo z nevarnimi snovmi, v 11 primerih so se srečali z nudenjem prve pomoči, 27 krat smo posredovali in nudili tehnično pomoč, v 8 primerih je šlo za intervencije ob naravnih in drugih nesrečah v 2 primerih pa so izvajali iskalne akcije. Gasilci posebne gasilske enote Gamsi so se udeležili tudi gašenja velikega požara na Kraškem robu, nudili pomoč državni enoti pred NUS pri razminiranju ostankov min iz prve svetovne vojne na Rombonu, sodelovali na intervenciji pri reševanju strmoglavljenega letala na pobočju Polovnika ter s pomočjo helikopterja SV gasili večji gozdni požar nad Učjo v občini Bovec. Poleg rednega operativnega dela, pa so gasilci v naši gasilski zvezi poleg intervencij opravili za vse oblike prostovoljnega dela v društvih še skupaj preko 4480 ur. Poleg intervencij pa so se tudi strokovno izobraževali, izvajali vaje, tekmovali, izvajali preventivne dejavnosti, nabavljali opremo in sredstva za njihovo delovanje ter izvajali druge dejavnosti in se udeleževali vseh gasilskih nalog, ki so v dobro občine Bovec. Gasilska zveza Bovec tudi zelo dobro sodeluje z sosednjimi gasilskimi zvezami, drugimi reševalnimi službami, CZ, policijo, ReCO Nova Gorica in z zdravstvom. Po sprejetih poročilih, je sledil še program dela za tekoče delo in finančni plan. Za požrtvovalno delo sta predsednik in poveljnik regije podelila tudi eno republiško gasilsko odlikovanje, katero je prejel gasilec iz PGD Srpenica Marko Trebše st. ter podelila napredovanje v čin gasilskega častnika 1.stopnje Davorju Gašperčič. Besedo so nato dobili tudi gostje, ki so pohvalili opravljeno delo v preteklem letu in jim zaželeli tudi nadaljnjega uspešnega dela v tem letu. Po končanem uradnem delu je sledila tudi pogostitev za udeležence skupščine.

M. Bozja

foto: GZ Bovec