Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

V GZ Bovec pridobili nove operativne gasilce

20141214_114154Pridobivanje in vzgoja novih članov je osnovna naloga vseh PGD in GZ. Zato smo se tudi v GZ Bovec v sodelovanju vseh PGD v zvezi dogovorili, da po planu izobraževanja v letu 2014 izvedemo osnovni in nadaljevalni tečaj za naziv gasilec.

Že v mesecu marcu 2014, smo pričeli s pripravami na izvedbo tečaja, saj je bilo potrebno zagotoviti predavateljski kader. Kvalitetni izkušeni in razumljivi predavatelji in inštruktorji, so pogoj za dobro organiziran in izpeljan tečaj, ti so prihajali iz gasilskih organizacij, kot tudi strokovnjaki iz drugih področij (varstvo pri delu, elektrotehnika, gradbeništvo, prva pomoč). Sam tečaj, katerega je organiziral in vodil poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, se je pričel v mesecu aprilu najprej z teoretičnim delom tečaja, kjer so tečajniki pridobivali znanja iz področij varstva pri delu, organizaciji gasilstva, prve pomoči, elektrotehnike, vozila in oprema, požarna preventiva, redovne vaje, tehnično reševanje, gasilska taktika, dihalne naprave. Vseh tečajnikov, med katerimi je bilo veliko članic je bilo 20 in sicer iz PGD Bovec, Log pod Mangartom in PGD Srpenica. Prvi del tečaja so kandidati uspešno opravili s pisanjem testa,  na kar jim je ostal še drugi del, praktični del tečaja. Tu so se morali vsi tečajniki v svojih matičnih društvih praktično usposabljati z skupno in osebno gasilsko opremo, katera se uporablja na gasilskih intervencijah in  praktičnih vajah. Po opravljenem osnovnem tečaju za gasilca, je sledil še nadaljevalni tečaj gasilca. Vse to pa je trajalo do 14.12.2014, ko so tečajniki pred izpitno komisijo GZ Bovec( sestavljali so jo poveljniki PGD, predsednik in poveljnik GZ), opravili še praktični del tečaja. Po ugotovitvah vodje tečaja, so vsi tečajniki tudi v praktičnem delu dokazali, da jim ni gasilstvo tuje in da znajo pravilno uporabljati in rokovati z gasilsko opremo, seveda pa bo tudi v bodoče to znanje potrebno še nadgrajevati, saj predvsem praksa skupaj s teorijo prinese željene rezultate. Tečajniki so v povprečju dosegli prav dober uspeh. Prav gotovo pa je pri tej stopnji izobraževanja pomembno to, da se pri mladem članu vzbudi čut solidarnosti in odgovornosti do nudenja pomoči tistemu , ki jo potrebuje, saj se bo tako vedno odzval klicu na pomoč. V skupinskem delu ter z vzdrževano in varno osebno opremo, mu bo uspešno izvedena intervencija poplačala vsa odrekanja in napore. Postal in ostal bo požrtvovalen, human, izkušen in pošten gasilskim načelom zvest član. Po uspešno zaključenim tečajem za naziv GASILEC, sta se vsem tečajnikom za uspešno opravljen izpit in udeležbo in sodelovanje na tečaju zahvalila poveljnik in predsednik GZ Bovec Miro Bozja ter Boris Zorko in poveljniki PGD-ev Davor Gašperčič, Drago Černuta in Bogdan Kurczewski, kateri so jim zaželeli veliko lepih trenutkov v gasilstvu in čim manj pravih intervencij, ter pohvalili njihovo zavzetost na samem tečaju, obenem pa zaželeli, da se še naprej vključujejo v razna druga izobraževanja na področju gasilstva ter organizacije gasilstva. Tečajniki bodo napredovanja v čin gasilec prejeli na svojih občnih zborih društev. Zahvala pa velja tudi organizatorju tečaja in vsem predavateljem in inštruktorjem.Ob tej priliki pa naj povemo še to, da se je tekom leta v organizaciji gasilskega poveljstva Severnoprimorske regije organiziral tudi tečaj za vodjo enot, katerega se je udeležil in uspešno opravil tudi naš član in sicer poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič. Čestitamo!

M. Bozja

foto: M.Bozja

 

2013-11-16 14.59.24gasilska vaja Bovec 2010 004gasilska vaja Bovec 2010 035gasilska vaja Bovec 2010 023