Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

SKUPŠČINA GZ BOVEC

DSC06412Včeraj dne 22.3.2014 se je v veliki dvorani gasilskega doma Bovec odvijala letna skupščina Gasilske zveze Bovec, katere so se poleg delegatov PGD iz GZ Bovec med drugim udeležili tudi župan Občine Bovec g. Siniša Germovšek, gasilski poveljnik Severnoprimorske regije in član poveljstva GZS Stanko Močnik,poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, poveljnik CZ za Severnoprimorsko regijo Samo  Kosmač,poveljnik GZ Tolmin Jože Dakskobler, predsednik Obalne GZ Koper Miran Gregorič, komandir PP Bovec Damjan Žagar,častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja, predstavnik GZ Kobarid,predstavniki radiokluba BC, Marko Metlikovec – predstavnik podjetja Gamat ter drugi visoki gostje.

V uvodnem pozdravu vsem prisotnim je predsednik GZ Bovec Boris Zorko v spomin na preminulega člana GZ Bovec Srečka Černuta predlagal minuto zbranosti, nato pa pozval delovno predsedstvo skupščine, da zasede mesta in nadaljuje z svojim delom. Najprej je bilo podrobno predstavljeno poročilo predsednika GZ Bovec o opravljenih delih in nalogah na organizacijskem področju, katerih ni bilo malo. Za njim je svoje poročilo podal poveljnik GZ Bovec Miro Bozja. Ta je predstavil vso opravljeno delo na operativnem področju od intervevencij v katerih so gasilci posredovali v 79 intervencijah kjer je sodelovalo 476 gasilcev in so zato opravili 112.336 prostovoljnih ur, kjer so stroški po ceniku GZS znašali 49.789 evrov. Gasilci beležimo: 8 požarov, 21 prometnih nesreč, 2 nesreči z nevarno snovjo, največ pa je bilo ostalih tehničnih intervencij in sicer 42. Gasilci so svoje delo opravili strokovno,profesionalno in učinkovito. Pri tem pa ne beležimo nobenih poškodb gasilcev. Več o samem delu gasilcev tako na organizacijskem kot operativnem delu je podano v poročilih in so v priponki. S svojim poročilom je nato nadaljeval tajnik GZ Bovec oziroma blagajnik Edi Melinc kjer je nazorno in natančno predstavil finančno poročilo. Pred sprejemom vseh poročil je predsednik NO GZ Bovec Roman Leiler podal še svoje poročilo v imenu nadzornega odbora. V njegovem poročilu je bilo moč razbrati da je nadzorna komisija po pregledu dokumentacije ugotovila, da zveza deluje transparentno, vsi računi in nabave opreme so v skladu z zakoni, GZ tudi nima nobenih dolgov in ne kreditov, tako da je predlagal v sprejem vsa podana poročila. Po tem je delavni predsednik skupščine Anton Zorč sicer predsednik PGD Bovec, dal na glasovanje vsa poročila, katera so bila s strani delegatov soglasno sprejeta. Sledila je točka plan dela in finančni plan dela GZ Bovec. Plan sta podala poveljnik in predsednik GZ, kateri je bil tudi sprejet. V točki podelitev priznanj in odlikovanj so bila s strani poveljnika Severnoprimorske regije Stanka Močnika podeljena tri republiška odlikovanja GZS, katere so prejeli: Marjan Komac, Uroš Kemper in Jernej Kenda. Predsednik in poveljnik GZ Bovec pa sta  Antonu Bozja častnemu poveljniku PGD Bovec in predsedniku komisije za veterane pri GZ Bovec ob njegovem visokem življenjskem jubileju 80 let čestitala in  podelila  kipec gasilca ter mu zaželela še veliko zdravja in medsebojnega druženja med gasilci. Po končani podelitvi je sledila še točka pozdrav gostov v kateri so spregovorili. Stanko Močnik je pohvalil delo vodstva gasilske zveze in vseh njenih članov, ter jim čestital in izrazil zahvalo ob pomoči pri gašenju velikega požara lansko leto na območju Trstelja, kjer je pri gašenju sodelovala enota Gamsi. Obenem pa se je zahvalil tudi za pomoč pri naravni nesreči žledu v obliki nudenju pomoči pri oskrbi z električnimi agregati. Podobne pohvale in vzpodbudne besede za nadaljnjo delo je podal tudi župan občine Bovec Siniša Germovšek. Poudaril je velik pomen ustanovitve GZ Bovec kot povezovalen člen med PGD in lokalno skupnostjo, ter ne na koncu odličnega sodelovanja s sosednjimi gasilskimi zvezami. Spregovorili so tudi ostali gostje in vsi po vrsti pohvalili delo gasilcev in odlično sodelovanje med ostalimi službami in podjetji. Ob zadnji točki razno in za konec skupščine se je predsednik v imenu GZ Bovec vsem prisotnim zahvalil za udeležbo na skupščini in  konstruktivno delo ter jih pozval na družabni večer z pogostitvijo. Več slik v galeriji.

M. Bozja

Foto: R. Zorko in A. Šuler

O.Z. poročilo predsednika 2013-Boris

POROČILO POVELJNIKA GZ BOVEC ZA LETO 2013

 

DSC06401DSC06397DSC06384DSC06378