Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

21.skupščina GZ Bovec

[ 06. 03. 2023 ]

V soboto dne,4.3.2023 je v prostorih PGD Srpenica potekala 21.skupščina GZ Bovec ki je konec lanskega leta obeležila 20 let svojega uspešnega delovanja. Poleg delegatov PGD ki delujejo v GZ Bovec,so se skupščine meddrugim udeležili predstavniki sosednjih gasilskih zvez, URSZR Nova Gorica, DGRS Bovec, predsednik gasilske regije SPR tov. Jože Dakskobler, poveljnik OŠCZ Bovec g. Edi Melinc, župan občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZRS g. Danijel Krivec,častni poveljnik GZ Bovec tov.Miro Bozja, predstavnik PGE Nova Gorica tov. Borut Mihelj ter drugi gostje. V uvodu je najprej vse pozdravil predsednik GZ Bovec tov.Boris Zorko, nato je v nadaljevanju bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine,še prej pa so se z minuto molka poklonili vseh preminulih gasilcev. Za predsednika je bil izvoljen tov.Žan Logar PGD Spenica, člana tov.Igor Černuta PGD LPM in tov.Matjaž Černuta PGD Bovec, zapisničarka ga. Rebeka Čopi. Sledila so poročila predsednika in poveljnika GZ Bovec Borisa Zorko in Uroša Kemper ter predsednika NO GZ Bovec,tov Romana Leiler. Iz poročil je bilo razbrati,da so gasilci vseh PGD skupaj z GZ Bovec opravili veliko dela tako na operativnem kot organizacijskem področju,za kar so se jim za opravljeno delo zahvalili tudi vsi povabljeni gostje,ki so bili povabljeni k besedi. Tudi sodelovanje GZ Bovec z vsemi službami ZIR je bilo in je še zmeraj na visokem nivoju,dobro pa je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo,za kar se je v imenu občine gasilcem zahvalil sam župan Valter Mlekuž. Na skupščini so bila podeljena številna občinska priznanja in odlikovanja GZS,katere je ob prisotnosti predsednika in poveljnika GZ Bovec podelil predsednik SPR tov. Jožko Daksokobler. Priznanja GZS so prejeli Marko Trebše st. ,Valter Berginc in Danijel Krivec iz PGD Srpenica ter Igor Černuta iz PGD Log pod Mangrtom. Ker pa je bila okrogla obletnica delovanja GZ Bovec,so se spomnili tudi vseh, ki so bili vpleteni pri ustanovitvi zveze,sam potek ustanovitve je na kratko predstavil Edi Melinc takratni predsednik GZ ter se posameznikom ki so pripomogli k uspesnemu delovanju zveze zahvalili s priznanji katere sta podelila dolgoletni poveljnik in predsednik GZ Bovec Miro Bozja in Edi Melinc,sedaj oba z nazivom častni poveljnik in častni predsednik GZ Bovec. Ker pa je bilo to leto kongresno in se mandati vodstev končajo na vseh gasilskih nivojih,je bilo potrebno opraviti tudi volitve. Dosedanji predsednik GZB tov. Boris Zorko je svoj mandat končal in ni več kandidral,se je izvolilo novo vodstvo katerega predsednik je postal tov. Ado Omerovič, poveljnik pa je ostal tov.Uros Kemper. Staremu vodstvu in UO ter poveljstvu so se s priložnostnimi darili in priznanji lepo zahvalili za dobro opravljeno delo,novemu vodstvu pa zaželeli uspešno delo naprej. Skupščino smo zaključili z družabnim srečanjem.

M.B

Foto: Milan Štulc

 

 

 

 

 


Razpis volitev za nov mandat 2023-2028

[ 08. 01. 2023 ]

Spoštovane članice in člani GZ Bovec, mandatno obdobje 2018-2022 se je zaključilo in pred nami je nov mandat za vodstvene funkcije GZ Bovec. V dopisu vam pošiljamo razpis in prijavnice za novo vodstvo nase GZ Bovec. Vsi zainteresirani za kandidiranje na funkcije ste povabljeni da se prijavite.

 

DOPIS VOLITVE 2023-2028

 

PRIJAVNICA

VOLITVE 2023-2028


Tabor gasilske mladine

[ 06. 07. 2022 ]

 

Tudi letos je potekal tradicionalni tridnevni tabor gasilske mladine v Bavšici. Na taboru se je zbrala gasilska mladina GZ Bovec, GZ Kobarid ter GZ Kranjska Gora in mentorji vseh zvez, skupaj 80 otrok in 15 mentorjev. Tabor se je pričel v petek kjer so se vsi zbrali in se nastanili v objektu planinske zveze Slovenije. Po večerji je sledil krajši pohod po Bavšici. Ker smo gasilci vajeni intervencij smo zvečer z lahkoto rešili zaliti šotor v neurju in preselili otroke v jedilnico. V soboto po zajtrku smo izpeljali vaje za popoldansko tekmovanje iz gasilske orientacije. Po obilnem kosilu smo uspešno izpeljali tekmovanje iz gasilske orientacije po skritih kotičkih Bavšice. V tekmovanju je sodelovalo 22 ekip. Tekmovanje je bilo izvedeno, da se kvalificira ekipe, ki se bodo udeležile na gasilskem tekmovanju iz orientacije Severno Primorske regije. Po končanem tekmovanju nas je prijetno presenetila Paulačinka, ki je za nas pripravila Čezsoške kremšnite in torto. Po sladici so nam svoje delo predstavili psi reševalci in njihovi vodniki iz enote reševalnih psov severne primorske. Zvečer pa smo se družili ob kresu, katerega smo pripravili ob dnevu državnosti naše Slovenije ob katerem pa ni manjkala niti zapeta zdravljica. V nedeljo smo po zajtrku izvedli pohod iz Bavšice do Bovca kjer nam je kuhar Andrej s pomočniki pripravil dobrote iz žara. V Bovcu smo tabor tudi zaključili. Da je vse potekalo nemoteno je skrbel vodja tabora, predsednik mladinske komisije GZ Bovec Valter Berginc s svojimi pomočniki, mentorji vseh treh gasilskih zvez. 

M.B

 

 


Donacija

[ 13. 06. 2022 ]

V sejni sobi Občine Bovec je danes Gašper Matelič, direktor operative v podjetju Kolektor Koling d.o.o., predal donaciji v obliki simboličnih čekov za PGD Bovec  in Društvo GRS Bovec. Za donacijo sta se dogovorila z županom Občine Bovec Valterjem Mlekužem.

Predajo donacije je organiziral župan Občine Bovec Valter Mlekuž, Občino Bovec pa je zastopal še Jernej Leban, služba Občine Bovec za okolje in prostor. Društvo GRS Bovec sta zastopala Darjo Muznik, namestnik načelnika in Teo Žagar, tajnik, PGD Bovec pa Matjaž Černuta, predsednik in Davor Gašperčič, poveljnik.

V uvodu je Mlekuž pozdravil odločitev Kolektor Kolinga d.o.o., ki je glavni izvajalec del za gradnjo nove Športne dvorane Bovec, da donira sredstva za lokalno skupnost v višini 15.000,00€. Skupna odločitev župana Valterja Mlekuža in Gašperja Mateliča, direktorja operative v podjetju Kolektor Koling d.o.o., je bila, da je sredstva najbolj smiselno nameniti PGD Bovec in GRS Bovec, v zavedanju, da jih pravzaprav tudi najbolj potrebujeta.

»Zelo sem zadovoljen, da je najin dogovor ob začetku gradnje nove Športne dvorane o donaciji danes tudi realiziran. Na našem območju boste gradili še kar nekaj časa. Pri tem mislim tudi na to, da ste podpisali tudi pogodbo za gradnjo trgovine Spar in imate prav danes tudi uvedbo v delo in zakoličbo. Ni pa samoumevno, da se neki izvajalec odloči tudi za donacijo lokalni skupnosti, zato sem vam iskreno hvaležen.  Poudariti pa moram, da sem vesel in ponosen, da imamo v občini tako požrtvovalne ljudi,  kot so gasilci in gorski reševalci, na katere lahko računamo venomer in v vsakem trenutku. Tudi pri podiranju stare dvorane so nam v veliki meri pomagali prav oni.  Odločili smo se, da se glede na številčnost  PGD Bovec nameni 10.000,00€, GRS Bovec pa 5.000,00€. Želim si še več takih potez podjetij, ki pri nas izvajajo dela,« je župan Občine Bovec Valter Mlekuž hvaležno pozdravil gesto družbe Kolektor Koling in se zahvalil direktorju družbe.

Tudi Gašper Matelič je izrazil veliko zadovoljstvo, da so kot izvajalci na Bovškem kar konkretno prisotni :

»Glede gradnje Športne dvorane Bovec pa sem tudi sam prepričan, da bo kraju in okoliškim vasem prinesel veliko dodano vrednost. Res smo včeraj z investitorjem Spar podpisali tudi uvedbo v delo, tako da bomo v prihodnjem tednu začeli z začetnimi deli sredi maja pa z gradbenimi posegi. Glede donacije pa povem, da sam živim v takem okolju, da znam prepoznati, kako veliko pomenijo dodatna sredstva za neko prostovoljno gasilsko društvo. Poznam pa tudi delo gorskih reševalcev, zato lahko rečem, da prevečkrat pozabljamo na te prostovoljce, ki so pravzaprav namenjeni nesebični pomoči državljanom. Zato je prav, da jih pohvalimo, a tudi finančno podpremo. Sicer pa ocenjujem, da se Bovško izjemno razvija, na turističnem področju je že zdaj zelo razvito, zdaj pa je jasno, da se razvija tudi infrastrukturno. Kot tako bo še bolj odvisno tudi od požrtvovalnih prostovoljcev.«

Zahvalo za donacijo je najprej izrekel predsednik PGD Bovec Matjaž Černuta, ki pa ni pozabil povedati, da gre velika pohvala županu Občine Bovec Valterju Mlekužu, ki se na vseh ravneh trudi tudi za zagotavljanje donatorskih sredstev s strani izvajalcev del in produkcijskih hiš, ki na Bovškem izvajajo investicije ali snemajo reklame ali filme:

»V zadnji 30 letih je razvoj gasilstva dosegel tako raven, da nas počasi že prehiteva glede na naše zmožnosti. Vaša donacija predstavlja eno četrtino sredstev, ki jih potrebujemo na letni ravni za pokrivanje osnovnih stroškov. Zahvaljujoč tudi Občini Bovec se bodo zadeve nekoliko popravile, vsaj tako kaže, vendar je taka donacija, kot je vaša, za nas res izjemnega pomena. Zares prisrčna hvala! Donacijo pa prejemamo pravzaprav na zgodovinski dan, saj je na današnji dan leta 1976 potres porušil veliki del FJK in povzročil veliko škode tudi na Bovškem. Tako je v današnji gesti tudi veliko simbolike. Še enkrat hvala, pri vseh investicijah pa vam želim, da jih izpeljete brez nesreč in poškodb, kar se mi zdi posebej pomembno.«

Tudi predstavnika GRS Bovec sta izrazila hvaležnost za donacijo, ki nikakor ni samoumevna, zato pa toliko več vredna. Darjo Muznik, namestnik načelnika, je opravičil načelnikovo odsotnost, prenesel njegove iskrene zahvale za donacijo in nadaljeval:

»Mi smo zelo zadovoljni, da smo pridobili ta donirana sredstva, čeprav nimamo tako velikih finančnih težav, kot gasilci, ki predstavljajo zelo velik aparat prostovoljcev in imajo tudi veliko več tehničnih sredstev. Zahvaljujoč novemu Domu Civilne zaščite smo pridobili zelo prostorne prostore in s tem nimamo več težav. Predvsem pri večjih intervencijah se pozna, kako prav nam pridejo logistično ustrezna infrastruktura. Zahvaljujem se županu Valterju Mlekužu in Občini Bovec, ki nam zagotavlja vsako leto več sredstev, mi pa po svojih močeh skušamo to naklonjenost poplačati z našim delom in pomočjo. Med ljudmi, ki se pogovarjamo, je vedno in v vseh težavah mogoče najti rešitve. Še enkrat se iskreno zahvaljujemo za ta donirana sredstva, ki jih bomo uporabili racionalno in za prave namene. Upam in verjamem, da bomo še naprej tako dobro sodelovali, saj je dosedanje sodelovanje med našim društvom, gasilci in Občino res na visoki ravni.«

Ob slišanem je Gašper Matelič, direktor operative v podjetju Kolektor Koling d.o.o., s še večjim zadovoljstvom predal simbolična čeka, v še večjem prepričanju, da je bila odločitev prava.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC


Poslovil se je Anton Bozja

V torek, 24.maja 2022 smo se tiho in odeti v žalost, poslovili od dragega moža, očeta,brata,nonota in pranonota, gasilskega tovariša Antona BOZJA. Rodil 24.3.1934 v Malem Lipoglavu v gasilski družini, saj je bil njegov oče ustanovni član PGD Mali Lipoglav, (današnji PGD Lipoglav). Kot 15 letnega fantiča ga je oče usmeril na pot humanega poslanstva, zato se je vpisal v PGD Mali Lipoglav in tako postal član gasilske organizacije . Otroštvo je preživel na območju občine Grosuplje, nakar ga je po končani osnovni šoli pot zanesla na šolanje na Obrtno poklicno šolo, kjer se je izučil za tapetnika. Leta 1956 ga je poklicna pot zanesla v Bovec, kjer se je takoj vključil v vrste PGD Bovec, saj je imel tapetniško delavnico v takratnem gasilskem domu v Bovcu. Tu je spoznal svojo življenjsko sopotnico Elzo in si ustvaril družino, oba sinova Darjo in Miro, pa uspešno in odgovorno nadaljujeta njegovo gasilsko pot v občini Bovec. Njegov prihod v Bovec in s tem vključitev v PGD Bovec pa je pomenila stalnica na poti navzgor pri razvoju gasilstva v občini Bovec. Stalno izobraževanje, požrtvovalno operativno delo in vzpodbujanje drugih občanov in s tem dajanja zavesti pomoči, humanosti in tovarištva drugim, da se aktivno vključujejo v gasilsko organizacijo je pomenila pot nenehnega napredka in razvoja s tam pa potrditev dobrega in odgovornega dela, da se lahko danes gasilstvo na bovškem pokaže v najboljši luči. Že leta 1957 se je izšolal za gasilskega strojnika. V letih 1960 in 1964 je bil predsednik PGD Bovec, od leta 1965 pa vse do leta 1999 pa poveljnik PGD Bovec, nakar je pristopil v veteranske vrste, v katerih je bil aktiven do zadnjega konca njegovega življenja. Po nastanku občine Bovec in formiranju občinskih gasilskih poveljstev je bil od leta 1990 dalje poveljnik poveljstva občine Bovec. 19 let je opravljal naloge namestnika poveljnika štaba operative takratne Občinske gasilske zveze Tolmin, katerega del je bila tudi sedanja GZ Bovec. 40 let je sodeloval v štabu CZ krajevne skupnosti in občine Bovec. Bil je pobudnik in ustanovitelj industrijske gasilske enote takratne »Meblo« Bovec. Prav tako je pobudnik in ustanovitelj gasilske enote Trenta, ki danes uspešno deluje na območju KS Soča-Trenta, pod okriljem PGD Bovec. Nenehno je skrbel za razvoj mladih, tako je od leta 1978 aktivni gasilski sodnik v gasilsko-športnih disciplinah. Opravljal je tudi naloge predsednika komisije za tekmovanja pri takratni OGZ Tolmin. Skozi leta se je nenehno izobraževal in usposabljal in leta 1989 dosegel čin Višjega gasilskega častnika II. Stopnje. Vso znanje in izkušnje, ki jih je pridobil, je prenašal na mlajše rodove, saj je organiziral in sodeloval pri vseh izobraževalnih tečajih v PGD Bovec in ostalih gasilskih društvih na bovškem  ter bil inštruktor ter vesten član izpitih komisij pri takratni občinski gasilski zvezi Tolmin, tako da je svoje znanje prenašal na vse gasilce  širom tolminskega, kobariškega in bovškega območja. V PGD Bovec in GZ Bovec je sodeloval pri številnih akcijah, gradnji gasilskih domov, urejanju le teh, nabavi nove opreme, orodij in gasilskih vozil, bil pa  je tudi nepogrešljiv član pri zastopanju PGD Bovec, GZ Bovec pri občinskih in drugih organih in kot delegat na številnih kongresih in Plenumih Gasilske zveze Slovenije, kjer je stkal veliko gasilskih tovariških prijateljstev in vezi med gasilskimi društvi. S svojim likom in skromnostjo ima veliko zaslug pri razvoju medsebojnih odnosov med gasilci širom Slovenije, zlasti v Zgornjem Posočju, PGD Lipoglav, kjer je tudi častni član ter gasilci iz Kranjske Gore, Kanalske doline v R Italiji in Koroške v R Avstriji. Pri opisu njegovih zaslug je potrebno poudariti njegove izredne zasluge za vodenje operativnih nalog in reševanj ob nesrečah, požarih v naravi in naravnih katastrofah. Vodil je zahtevna reševanja ob poplavah, hujših prometnih nesrečah, požarih v visokogorju, gozdovih, obsežna reševanja ob potresih v letu 1976 in 1998, ter zemeljskem plazu v Logu pod Mangartom leta 2000. Prav tako so njegove izkušnje in nasveti prišli še kako prav ob potresu leta 2004. Ob vodenju zgoraj naštetih velikih intervencij je nosil veliko breme in odgovornost za prizadeto prebivalstvo in za pravilne odločitve je žrtvoval na tisoče ur prostvoljnega dela, pa čeprav je živel le od dela svojih rok, besede NE ob pomoči potrebnim ni poznal. Za svoje prostovoljno, nesebično, humano in požrtvovalno delo je bil s strani gasilske organizacije večkrat odlikovan, prejel je odlikovanje za posebne zasluge GZS, gasilsko zvezdo I. in II. Stopnje takratne Gasilske zveze Jugoslavije, s strani takratnega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita je bil odlikovan z ordenom dela s srebrnim vencem, s strani GZS je prejel odlikovanje za hrabrost, s strani občine Bovec pa plaketo občine Bovec. Leta 1997 je postal častni član takratne skupne Občinske gasilske zveze občine Tolmin. Anton BOZJA je prejemnik najvišjega priznanja na nivoju GZS to je kipec Matevža Haceta. Leta 2014 pa ga je občina Bovec imenovala za častnega občana občine Bovec. Poleg naštetega je bil tudi strasten lovec in član LD Bovec, v župniji Bovec, pa je bil tudi vodja pritrkovalske skupine. Dragi Toni, ohranili te bomo v lepem spominu in hvala ti za vse kar si napravil s tvojim plemenitim delom, naj ti bo lahka slovenska zemlja, počivaj v miru.
Gasilska zveza Bovec

Prevzem novega gasilskega doma na Srpenici

 

Gasilci prijateljskih prostovoljnih gasilskih društev iz Slovenije, Italije in Avstrije, so se skupaj z domačimi gasilci najprej postrojili pred starim gasilskim domom in se na ta način od njega tudi simbolično poslovili. Odkorakali so do srpeniške cerkve Sv. Florjana, in se tam udeležili svete maše, pridružil pa se ji je tudi minister za Obrambo Matej Tonin.

Po sveti maši je sledila slovesnost pred Gasilskim domom Srpenica. Že v cerkvi in tudi na prireditvenem prostoru je ubrano zapel oktet Simona Gregorčiča, za uvod v slovesno odprtje pa je najprej zadonela slovesna himna. Slovesnosti so se med drugimi udeležili tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, generalni direktor uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, poslanec v DZ RS Danijel Krivec, župan Občine Bovec Valter Mlekuž in župan Občine Kobarid Marko Matajurc.

Zbrane je v uvodu nagovoril predsednik PGD Srpenica Žan Logar in v kratkem opisal 123-letno zgodovino srpeniškega gasilstva. Za gradnjo novega gasilskega doma, saj stari ni več sledil napredku gasilske opreme in logističnim zahtevam modernega gasilstva, so se odločili leta 2011, najprej pa je bilo treba najti primeren prostor.

»Pri tem gre velika zahvala družbi TKK in njihovim lastnikom, podjetju Soudal iz Belgije, ki je prostor odstopilo v dolgoročni najem. Na tem mestu je nekoč stal zapuščen objekt TKK, iz katerega smo domači gasilci z udarniškim delom leta 2018 odstranili kritino, steklo in vse lesene komponente, nato pa je sledilo rušenje s strojno mehanizacijo,« se pristopov h gradnji spominja Žan Logar, ki se je skupaj s kolegi gasilci veselil ob lanskoletni vselitvi v novi gasilski dom.

»Da smo sploh lahko začeli tako investicijo, se moram na tem mestu v imenu vseh srpeniških gasilcev zahvaliti Občini Bovec in njenemu županu Valterju Mlekužu. Valter, hvala za ves posluh in pomoč pri tako veliki investiciji, ki znaša milijon tristo tisoč evrov. Zahvaljujem se tudi vsem sponzorjem in donatorjem, tako za finančno pomoč kot pomoč v opremi. Da je teklo vse po načrtih in so bila dela izvedena v skladu z našimi pričakovanji, pa zagotovo ne morem mimo predsednika gradbenega odbora, Danijela Krivca. Zato se zahvalim tudi tebi, Danijel, in dovolite mi, da uporabim že ponarodeli izraz: Danijel, kapo dol v imenu vseh srpeniških gasilcev,«je poudaril Žan Logar.

Sledil je pozdravni nagovor župana Občine Bovec Valterja Mlekuža, ki se je v začetku nagovora spomnil dogovarjanj pred štirimi leti in se zahvalil tudi Občinskemu svetu Občine Bovec, ki je potrdil projekt gradnje in so svetniki vseskozi  stali za svojo odločitvijo:

»Verjetno smo ena redkih Občin v Sloveniji, kjer nas pri pomembnih odločitvah ne zanimajo politične barve, ampak delamo za dobro teh svojih krajev. Večkrat poudarim, kako zelo sem ponosen na gasilce, gorske reševalce in vse prostovoljce, ki nesebično pomagajo, ko potrebujemo pomoč. Vesel sem, da je tu zrasel ta gasilski dom z dvorano. Investicija, vredna 1.300.000,00€, se nam je takrat zdela ogromna, skoraj grozna. Danes pa lahko rečem, in verjamem, da temu pritrjujejo tudi gradbinci, da je že danes objekt vreden vsaj milijon več,« je zatrdil Mlekuž in v nadaljevanju poudaril tudi odlično sodelovanje z župani sosednjih občin, ki se skupaj trudijo za blaginjo celotne doline v prepričanju, da samo s sodelovanjem lahko dosežejo prave uspehe. Naštel je še nekaj projektov, ki jih je v zadnjem obdobju Občina Bovec že izvedla, in tiste, ki so v izvajanju. Glede nove pridobitve na Srpenici pa je tudi Mlekuž svoj nagovor zaključil z besedami: »Danijel, kapo dol! Ne samo Srpenica, vsa Goriška ti mora reči, Danijel, kapo dol!«

V naslednjem nagovoru je predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik izpostavil pomembnost pridobitve in se pridušal, da tudi sam deli srečo z domačimi gasilci. In čeprav je praznik gasilcev ob godu njihovega zavetnika, Sv. Florjana, je za pravi praznik gasilcev določil vsak dan, ko ti nimajo pravega dela. Pri tem je izrazil skrb, da bo teh praznikov zelo malo, saj so samo v prvih štirih mesecih slovenski gasilci posredovali že skoraj deset tisoč krat, sodelovalo pa je kar 60.000 članov.

Pred nagovorom slavnostnega govornika so s kratkim, a poučnim gasilskim skečem publiko nasmejale domačinke iz Srpenice, slavnostni govornik, minister za obrambo Matej Tonin, pa je nato ob čestitkah k izgradnji tako kompleksnega objekta izrazil iskreno trditev, da je slovensko gasilstvo eno izmed najboljših na svetu ravno zato, ker temelji na prostovoljstvu in množičnosti. Izpostavil je tudi nekaj dosežkov in uspešnih akcij slovenskih gasilcev tudi v tujini.

»Ob današnji slovesnosti iskreno čestitam najprej pogumnemu vodstvu, da peljete gasilstvo v smeri prisotnosti mladih, da delate na podmladku, ki vas bo čez nekaj let nadomestil in bo vašo dolgoletno tradicijo krepil naprej. Iskrene čestitke tudi tebi, Danijel in tvoji ekipi, ki ste zagrizli v ta milijonski projekt. Po Sloveniji opažam veliko skepse ali se lotiti projektov ali ne. Marsikdaj nas sprašujejo tudi, zakaj država ne investira v te projekte. Slovenija ima več kot 1300 PGD.  Financiranje enega projekta bi potegnilo za sabo projekte vseh ostalih društev, kar pa je za državo finančno nevzdržno. Zato je pomembna skrb lokalnih skupnosti in zato hvala lepa tudi vam, župan Valter Mlekuž, da ste prisluhnili potrebam in podprli projekt. Kjerkoli po Sloveniji sem hodil, sem se zavedel, da se je tam, kjer je bilo dovolj poguma, na neki način vedno izšlo,« je pogumen pristop Občine Bovec in vseh deležnikov pohvalil minister Tonin, v nadaljevanju pa izpostavil tudi nekaj novosti nove zakonodaje na področju gasilstva, ki vsem gasilcem prinaša boljše pogoje in izboljšuje njihov status. Prav gasilcem je ob koncu nagovora minister Tonin »dal kapo dol«, pri čemer ni pozabil na družine gasilcev, ki doma tolerirajo njihove odsotnosti ob usposabljanjih ali ob različnih intervencijah.

Predsednik PGD Srpenica Žan Logar in poveljnik PGD Boštjan Žagar sta se najzaslužnejšim sponzorjem, projektantom, nadzoru in izvajalcem zahvalila s posebnimi zahvalami, plaketo pa sta podelila Danijelu Krivcu. Krivec se je osebno zahvalil vsem za odlično sodelovanje:

»Treba je vedeti, da je tudi potem, ko projekt že steče, še veliko usklajevanj, iskanje najboljših rešitev pa je na koncu v zadovoljstvo vseh. Hvala vsem, ki ste bili pripravljeni poslušati našim pripombam in sugestijam. Seveda pa ne gre pozabiti vseh krajanov, ki ste sodelovali pri zaključevanju tega objekta, hvala županu Mlekužu, da je prisluhnil potrebi. Dobro smo sodelovali in verjamem, da bomo še pri marsikaterem projektu. Ni šlo vseskozi vse gladko, po eni strani pa smo imeli tudi srečo, da se je zamenjal lastnik TKK, saj nam pred tem zadnjih deset let zadeve ni uspelo premakniti v pravo smer. Tudi tokrat je sreča spremljala hrabre. Župan tudi ve, kako bom zaključil svoj nagovor. Hvala vsem in veselo na delo!«

Prijateljska gasilska društva so PGD Srpenica predala priložnostna spominska darila, sledil pa je blagoslov objekta in vsega, kar je v njem, ki ga je opravil bovški dekan in župnik Viljem Čušin. Po prerezu traku so si ogledali nov Gasilski dom Srpenica z vsemi spremnimi prostori, minister Tonin pa se je s posebnim priznanjem ministra za obrambo zahvalil PGD Srpenica. Večer se je nadaljeval z zabavo in razrezom torte ter se prevesil v jutro.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

 


Pomoč Ukrajini

[ 06. 03. 2022 ]

POMAGAJMO UKRAJINI

Na pobudo GZ Bovec, so se vsa tri prostovoljna gasilska društva v GZ Bovec, PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Log pod Mangartom odločili, da vsak od njih prispeva 500 €, kar skupaj znese 2000 €. S temi sredstvi bo GZ Bovec nabavila najnujnejše stvari, sanitetni material in ostalo. Prav tako bodo vsa društva donirala gasilsko opremo in zaščitne obleke za junaške ukrajinske gasilce. Zbran material bo predan predan Rdečemu križu Bovec in Karitas, ki bosta poskrbela za  transport in dostavo ljudem, oz. gasilcem potrebni pomoči v Ukrajini v teh izredno težkih časih, ki jih preživljajo v tem sodobnem svetu. Še en dokaz in lepa humanitarna pomoč gasilcev GZ Bovec.

🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮🇺🇦🇸🇮

 

 

 

 

 

M.B


Prevzem novega gasilskega avta

[ 14. 09. 2021 ]

V nedeljo, 5. 9. 2021, je PGD Bovec slovesno prevzelo novo vozilo za pomoč ponesrečenim ali obolelim osebam, ki je nadomestilo prvo tâko vozilo, nabavljeno že leta 2012. Zaradi zahtevnosti posredovanj in vse več potrebne opreme je bila takrat nabava vozila z izključnim namenom reševanja oseb nujna.

Slovesne predaje so se med drugimi udeležili tudi poslanec v DZ RS Danijel Krivec, župan Občine Bovec Valter Mlekuž, poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc, predsednik GZ Bovec Boris Zorko, častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, predstavniki policije in GRS, zbrane gasilce, ki so prišli novost pozdravit tudi iz sosednje Italije, pa je nagovoril župan Občine Bovec Valter Mlekuž in se bovškim gasilcem zahvalil za njihovo požrtvovalno delo:

»Za novo pridobitev vam iskreno čestitam, hkrati pa izražam vse pohvale za vaše nesebično, plemenito delo, ki ga opravljate v korist družbe. Kot veste, Občina Bovec izdatno financira vaše delovanje, tudi izven ustaljenega rednega financiranja. Pri tem naj omenim samo sofinanciranje v minulem obdobju mojega mandata za nabavo gasilskega orodnega vozila za gašenje in druge opreme, prepotrebne ob intervencijah, pa seveda finančno zahtevno investicijo gradnje gasilskega doma na Srpenici, pri kateri je trenutno v izvajanju dokončanje zunanje ureditve. Seveda pa moram pohvaliti tudi prizadevanje gasilcev za pridobivanje sponzorskih sredstev in dodatnih sredstev z raznimi akcijami in prireditvami, kar je seveda hvale vredno in v evropskem prostoru unikum. V Slovenskem prostoru pa ste bili že z nabavo prvega reševalnega vozila unikum in ste orali ledino pri načinu nudenja prve pomoči kot prvi posredovalci. Prizadevamo si, da bi tudi pri resornem ministrstvu dosegli, da bi bili omogočeni tudi krajši prevozi ponesrečencev, ne da bi to moral odrediti zdravnik, saj imate za to tudi visoko usposobljen kader. Upam in verjamem, da bo tudi moj naslednik na enak način podpiral delovanje gasilstva na Bovškem, novo vozilo pa naj vam služi dobro, čeprav si želim, da bi ga morali čim manjkrat uporabljati,« je ob predaji vozila povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Reševalno vozilo za pomoč ponesrečenim ali obolelim osebam je blagoslovil bovški župnik in dekan Vilijem Čušin, ključe vozila pa je prevzel Matic Černuta.

Prvo vozilo za prvo pomoč je bilo nabavljeno z donacijskimi sredstvi, pridobljenimi na prireditvah TUDI V BOVCU Z IN FRIZURO v letih 2011 in 2012. Ker je prireditev pripravljala in več let vodila bovška frizerka in gasilska Tatjana Komac Sladič, so gasilci vozilo takrat poimenovali po njej. V osmih letih je bilo vozilo uporabljeno na 238 intervencijah ali kar dobri polovici vseh intervencijah, pri katerih so posredovali bovški gasilci.

Poleg opreme so kot v vsakem reševalnem vozilu tudi mobilna nosila, ki omogočajo namestitev ponesrečenca v vozilo, kar je za stanje ponesrečenega ali bolnega življenjsko pomembno, saj je čakanje na prihod reševalnih vozil iz Tolmina, v dežju, snegu, vetru ali vročini, za počutje in nadaljnje zdravje ponesrečenih izjemno neugodno, škodljivo in nevarno.

»Z vozilom nismo opravljali prevozov v bolnišnice, kot so si nekateri zmotno predstavljali ob prevzemu, kljub temu smo po naročilu dežurnih zdravnikov opravili tudi nekaj prevozov oseb, ko je bilo več poškodovanih ali so bila reševalna vozila zasedena. Žal je bilo vozilo zaradi dotrajanosti potrebno nadomestiti in v letu 2020 je stekla nabava rabljenega vozila, ki ga je pred tem uporabljala NMP Tolmin. Vozilo smo odkupili za 9.000 € od podjetja Ortis, bilo pa je brez signalizacije in notranje opreme, zato je bilo treba dokupiti originalni sedež, z predpisanimi nalepkami, oblepiti vozilo in ga registrirati kot gasilsko vozilo, poimenovali pa smo ga Tatjana II. Vse skupaj je naneslo dodatnih 9.000 € stroškov, ki so jih donirali: Ortis d.o.o., Mines IB, Flycom Aviation, Servis Gorenšček, Kovi Etvin Berginc, Hiška d.o.o., Atar d.o.o., Kajak Kamp Toni-Vesna in Bojan Čopi, TKK Srpenica, Žniders d.o.o., Žnider Saba d.o.o., Bovec rafting Team, Aviofun d.o.o., Krajevna skupnost Bovec in Turistično društvo Bovec. Za donacije se donatorjem zahvaljujemo, zahvaljujemo pa se tudi občanom, ki ob različnih priložnostih podpirajo delovanje društva. PGD Bovec namreč za potrebe svojega delovanja na letni ravni od Občine Bovec in države prejme dve tretjini potrebnih sredstev, eno tretjino pa pridobiva članstvo s donacijami in prostovoljnim delom, kar ob izvajanju intervencij in rednih usposabljanjih ter vzdrževanjih terja ogromno vloženega truda članstva PGD Bovec,« je ob tej priložnosti v imenu bovških gasilcev povedal predsednik PGD Bovec Matjaž Černuta.

Ob reševalnem vozilu je bila slovesno prevzeta tudi prikolica s potrebno opremo za potrebe CZ Občine Bovec, zapel je Moški pevski zbor Golobar, podelili so tudi nekatera priznanja, pohvale in zahvale, po zaključku uradnega dela pa so se gasilci družili ob zvokih harmonike in v prijetnem vzdušju, ki je svojstveno samo gasilcem.

Vir:obcina Bovec

Foto: PGD Bovec

 

 


Na pomoč pri gašenju požarov v Severni Makedoniji tudi Slovenski gasilci

[ 05. 08. 2021 ]

Ljubljana/Skopje, 4. avgusta – Enota skoraj 50 pripadnikov gasilskih enot Slovenije in civilne zaščite iz Slovenije je odšla na pomoč Severni Makedoniji v boju z uničujočimi gozdnimi požari. Šlo bo za zahtevno intervencijo v Severni Makedoniji, saj jim vremenske razmere zaradi izjemne vročine niso v prid, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. V ekipi sta tudi dva gasilca bovške gasilske zveze, sicer tudi člana GEV  Gamsi – Rene Zorko in Gregor Černuta. Na pot so odšli včeraj iz logističnega centra ZIR v Rojah pri Ljubljani, danes okoli sedmih zjutraj pa so prispeli v konvoju gasilskih vozil na mejo s Severno Makedonijo. Celotno pot so imeli tudi omogočeno spremstvo hrvaške in srbske policije. Po zadnjih informacijah so ekipe že pričele z gašenje velikega požara, poroča RUZR. Srecno fantje

M. B

Foto: razni viri

 


Zaključen tečaj gasilec pripravnik

[ 10. 05. 2021 ]

V soboto, dne 8. maja 2021 se je v gasilskem domu z zaključnim izpitom končal tecaj za gasilec pripravnik. Tečaj je organizirala GZ Bovec v sodelovanju z GZ Kobarid, na katerega je bilo prijavljenih 23 kandidatov iz PGD omenjenih zvez. 20 kandidatov je pred strokovno komisijo opravilo tečaj, medtem ko so trije kandidati od tečaja odstopili. Komisija katero so sestavljali Uroš Kemper kot vodja tecaja ter Miro Bozja in Mitja Ivančič je s preverjanjem ugotovila, da kandidati ki so uspešno opravili pisanje testa, med njimi so se trije med njimi tudi ustno zagovarjali zaradi nizkega števila doseženih točk, lahko nadaljujejo z naslednjo stopnjo usposabljanje in sicer z tečajem za operativnega gasilca ki se bo prav tako organiziral v jesenskem času. Vsem članom iskreno čestitamo za opravljen tečaj.

M. BOZJA

FOTO: GZ Bovec