Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Občni zbor PGD Srpenica

[ 23. 02. 2020 ]

V  soboto 15.2.2020 se je članstvo PGD Srpenica zbralo na svojem občnem zboru. Tako smo se zvečer zbrali v prostorih jedilnice podjetja TKK Srpenica, katere je prijazno odstopila ter prisluhnili poročilom o delu v letu 2019. Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik društva Žan Logar. Sledila so poročila, katere so podali predsednik, poveljnik, blagajnik, mentor mladine in predsednik nadzornega odbora. Iz porocil je bilo moč razbrati, da je bilo članstvo v preteklem letu zelo aktivno saj so opravili veliko prostovoljnih ur na organizacijskem področju, iz poročila poveljnika PGD Srpenica Boštjana Žagar pa so operativni člani opravili kar nekaj zahtevnih intervencij, se izobraževali in usposabljali ter nudili pomoč tudi ob drugih naravnih in tehničnih intervencijah. Veliko dela pa je opravila tudi mladina, saj so veliko tekmovali. Skozi celo leto se je izvajalo aktivnosti, ki so si jih zadali v planu dela za leto 2019. V preteklem letu je bil poudarek na našem največjem projektu v zadnjem času – izgradnja novega gasilskega doma ter praznovanju 120 obletnice društva.
Občni zbor so sklenili s potrditvijo načrtov za letošnje leto in upanjem, da bo vsaj tako uspešno in aktivno kot prejšnje ter podelitvijo priznanj in odlikovanj zaslužnim članom in članicam. Občnega zbora so se udeležili tudi gostje, med njimi podžupan občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper, poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, komandir PP Bovec Damjan Žagar, častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja ter ostali predstavniki sosednjih PGD.

M. Bozja


Občni zbor PGD Bovec

[ 13. 02. 2020 ]

V SOBOTO 1.2.2020 je v prostorih gasilskega doma v Bovcu, Prostovoljno gasilsko društvo Bovec opravilo svoj letni občni zbor. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Matjaža Černuta so izvolili delovno predsedstvo, ki je prevzelo nadaljnje vodenje zbora. Predsedujoča Martina Mrakič je za organizacijsko poročilo za preteklo leto najprej prosila predsednika društva. Slednji se je kot predsednik PGD Bovec in v svojem imenu zahvalil vsem, ki so veliko svojega prostega časa posvetili delu v društvu. Na organizacijskem področju je bilo opravljenih veliko prostovoljnih ur v korist občanov.
Operativno poročilo je predstavil poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič, ki je navedel, da so v letu 2019 sodelovali na preko  100 intervencijah, med temi na tehnični pomoči, reševanju obolelih oseb,  intervencijah ob  vetrolomu, požarov v naravi in poplav meteornih voda, požarih na stanovanjskih objektih. Povečalo se je število prometnih nesreč. Pri intervencijah niso zabeležili niti ene same poškodbe operativnih gasilcev, kar je zelo pomemben podatek. Lani so opravili tudi veliko ur na področju usposabljanja operativnega članstva. Sledila so še poročila ostalih komisij ter finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila v nadaljevanju zbora tudi potrjena. Poveljnik in predsednik sta predstavila tudi plan dela za leto 2020. Sledili so pozdravi gostov. V imenu občine Bovec se je za uspešno požrtvovalno  delo in sodelovanje vsem gasilkam in gasilcem zahvalil podžupan občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja. Vse prisotne pa sta nagovorila tudi predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in Uroš Kemper. Spregovorili so še poveljnik OŠCZ občine Bovec Edi Melinc, poslanec v DZ RS g. Danijel Krivec ter drugi gostje. Po pozdravni nagovorih je sledila še podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj ter družabno srečanje.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec


Boris ZORKO praznoval Abrahama

[ 05. 01. 2020 ]

V soboto, 28.12.2019 je naš predsednik GZ Bovec praznoval svoj okrogli jubilej 50 let in tako vstopil v krog Abrahamovcev. Gasilske in gasilci naše GZ Bovec ti ob svojem jubileju čestitamo in kličemo še na mnoga leta.

M. Bozja

 

 

 


Voščilo

[ 28. 12. 2019 ]

 SREČNO, ZDRAVO IN VARNO LETO 2020 VAM ŽELIJO GASILCI IN GASILKE!!!


Novi operativni gasilci v GZ Bovec

[ 17. 11. 2019 ]

V soboto dne, 16.11.2019 so se v gasilskem domu v Bovcu še zadnjič zbrali kandidati, ki so obiskovali tečaj za operativnega gasilca, ki ga je organizirala gasilska zveza Bovec. Vseh 16 kandidatov je pred državno komisijo za izobraževanje in usposabljanje gasilcev pri GZS opravljalo izpite iz teorije in prakse za pridobitev čina operativni gasilec. Sam tečaj  je potekal preko celega leta v Bovcu. Preverjanje teoretičnega znanja pred komisijo, kateri je predsedoval tov. Janez Koselj iz GZ Radovljica, sicer član komisije za izobraževanje in usposabljanje gasilcev pri GZS, sta bila še Miro Bozja in Boris Zorko, pri praktičnem delu  pa Uroš Kemper in Davor Gašperčič. Vsi kandidati so pred komisijo pokazali veliko znanja tako s področja teorije in praktičnega dela, tako da je preverjanje znanja opravilo vseh šestnajst tečajnikov. Vseh skupaj je bilo na začetku prijavljenih 22 kandidatov, vendar se vsi niso udeleževali tečaja in praktičnega usposabljanja, zato za končni izpit niso izpolnjevali pogojev za dokončanje izpita. Tečaja so se udeležili pripravniki – gasilci in gasilke iz vseh treh društev tako PGD Bovec, Srpenica in Log pod Mangartom. Ob zaključku tečaja, se v imenu GZ Bovec vodstvo tečaja zahvaljuje vsem tečajnikom, ki so tečaj uspešno opravili, svoj prosti čas dali za gasilstvo ter z veliko mero zagnanosti in vztrajnostjo pokazali, da jim je mar za gasilsko organizacijo.  Iskrene čestitke, zdaj ste postali pravi operativni GASILCI,  NA POMOČ!

M. Bozja

foto: GZ Bovec

 

 

 

 

 

 

 


Vaja Kanin 2019

[ 12. 11. 2019 ]

VAJA REŠEVANJA NA KANINSKI ŽIČNICI


10. let posebne gasilske enote za gašenje v visokogorju GAMSI

[ 28. 10. 2019 ]

V soboto dne,26.10.2019 so v Bovcu ob 10. obletnici ustanovitve in delovanja posebne gasilske enote za gašenje in reševanja v visokogorju Gamsi, obeležili in izvedli obsežno gasilsko vajo, v kateri  so poleg enote Gamsi  sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite iz Italije in sicer gasilski kolegi iz Tarčenta, Čedada, Moggio in Camporossa. Da pa je bila vaja še toliko bolj zanimiva je v vaji sodeloval tudi helikopter  151. Letalske eskadrilje SV. Pred  pričetkom vaje je vse udeležence najprej pozdravil župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž in jim zaželel uspešno izvedbo vaje in srečno vrnitev domov. Vaja se je pričela ob 10 uri in se je izvedla na pobočju hriba Rombon. Predpostavka vaje je bila, da je občanu pri kurjenju na prostem ogenj ušel izpod nadzora in se razširil na bližnjo jaso v neposredno bližino dveh hiš, ter v gozd, kjer pa se je razširil v samo pobočje Rombona. V sami vaji so pripadniki posebne GEV Gamsi, izvedli zahtevno gašenje v zelo strmem pobočju z varovanjem na vrveh, napeljava vode je bila iz cistern, dolžina cevovoda katerega so gasilci napeljali pa je bila 490m od tega dobrih 300m nadmorske višine. Kolegi iz Italije pa so izvedli gašenje in varovanje objektov . Helikopter je v neposredno bližino namišljenega požara prepeljal 14 pripadnikov enote Gamsi, v tretjem naletu pa pod steno prepeljal vso opremo katero enota  Gamsi uporablja  pri gašenju. S pomočjo žičnice so nato vso opremo transportirali na najvišjo točko nad požariščem. Vaja je trajala dve uri, nato je sledilo pospravljanje in vrnitev v dolino. Ob 12.40 je nato na letališču pri gasilskem domu potekala kratka slovesnost. Po postroju enote in predaji raporta poveljnika enote županu Občine Bovec in ob prisotnosti poveljnika OŠCZ Občine Edija Melinc, ter pregledu enote, je zbrane najprej nagovoril predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in poveljnik GZ Bovec tov. Uroš Kemper, nato pa je zbrane pozdravil in nagovoril ter čestital sam predsednik GZS tov. Janko Cerkvenik, sledil je nagovor župana in ostalih gostov. Na koncu so podelili spominske medalje enote GEV Gamsi ob 10. Obletnici ustanovitve in delovanja enote gostom, ki so prispevali svoj doprinos za delovanje enote Gamsi. Spominske medalje pa so tudi podelili vsem pripadnikom enote. Na koncu se je vsem v imenu enote Gamsi za dobro delo in sodelovanje ter požrtvovalnost na različnih intervencijah vsem pripadnikom zahvalil tudi njen poveljnik tov. Miro Bozja. Na kratko je orisal pot od ustanovitve do današnjih dni, enoti pa je na koncu zaželel  uspešnega dela v naprej. Sledila je pogostitev in družabni del.

M.Bozja

Foto: GEV GAMSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.obletnica posebne gasilske enote za gašenje v visokogorju GAMSI

[ 25. 10. 2019 ]

Spoštovani, Občina Bovec se lahko pohvali z odlično usposobljenimi enotami Civilne zaščite, med katere seveda spadajo tudi najštevilčnejše ekipe Gasilske zveze Bovec. Pohvali pa se lahko tudi z edinstveno posebno enoto za gašenje v visokogorju, GAMSI, ki so specialnost tudi na slovenski ravni. Posebna enota za gašenje v visokogorju GAMSI letos obeležuje 10. Obletnico delovanja, zato bodo jutri pripravili poseben dogodek za to enoto. ob deseti uri se bo izvedla obsežna mednarodna gasilska vaja na pobočju hriba Rombon, v kateri bodo poleg enote Gamsi sodelovali tudi italijanski gasilci ter helikopter slovenske vojske. Po končani vaji, bo pred gasilskim domom v Bovcu na letališču svečan postroj enote, katero bo nagovoril tudi župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž in ostali visoki gostje. Sledila bo še podelitev spominskih medalj ob 10. obletnici ustanovitve in delovanja enote Gamsi. Dobimo se pred gasilskim domom v Bovcu, ob 9.30 uri., ko bo goste in enoto pred pričetkom vaje pozdravil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, sledila bo obsežna gasilska vaja, ob 13.30 pa bo kratka slovesnost s postrojem enote na Bovškem letališču ter pogostitev. Ob tej priložnosti se bomo skupaj lahko zahvalili za nesebično delo te posebne gasilske enote, ki posreduje tam, kjer je gašenje najzahtevnejše.

M. Bozja

foto: GEV  Gamsi in M.S


Mesec požarnega varstva

[ 16. 10. 2019 ]

Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. 

POVEZAVA :   mesec požarne varnosti-podloga


120 let PGD Srpenica

[ 23. 09. 2019 ]

V soboto dne, 21.9.2019 je bilo na Spenici nadvse slovesno, tamkajšnji gasilci so praznovali visok jubilej 120 let PGD Srpenica .Praznovanje so s slovestno povorko, ki jo je vodil domači poveljnik Boštjan Žagar, slovesnostjo in gasilsko veselico pripravili tamkajšnji gasilci. “Za nami je častitljivih 120 let uspešnega delovanja, pri čemer ne smemo pozabiti vseh ustanovnih članov, veteranov in zdajšnjih gasilcev in gasilk, ki so s svojim prostovoljnim delom postavili temelje društva, ob katerih smo izpeljali nakup več gasilskih vozil in uredili prostore društva ter garaže. S pridobitvijo teh vozil smo zaključili celovit projekt posodobitve voznega parka, pri tem pa jim je bila v veliko pomoč GZ Bovec ter obenem nadaljevali s posodobitvijo in nadgrajevanjem opremljenosti operativne enote”je zbranim na prireditvi povedal predsednik PGD Srpenica Žan Logar. V društvu, ki danes šteje veliko članov, članic in pionirjev, večino časa posvečajo razvoju operativne ravni, ob tem pa dajejo velik pomen izobraževanju mladih gasilcev, ki bodo nadaljevali njihovo poslanstvo, seveda pa je pomoč ljudem v stiski še vedno glavni namen delovanja. Na slovesnosti so čestitke ob častitljivem jubileju izrekli številni gostje, in sicer regijski povejnik SPR In član poveljstva GZS tov. Stanko Močnik, predsednik GZ Bovec tov. Boris Zorko, slavnostni govornik državni sekretar na MORS g. Miloš Bizjak in župan občine Bovec g. Valter Mlekuž. Po besedah župana Mlekuža bi bil brez PGD Srpenica pomemben del bovške občine brez požarnega varstva, kar je prvoten namen ustanovitve društva, seveda pa igra pomembno vlogo tudi v družabnem smislu. »Prepričan sem, da bo gasilstvo na Srpenici živelo še nadaljnjih 100 let in več. To dokazuje številno članstvo in zagnan podmladek. Srpenica je dokaz, kaj lahko naredi skupnost, ki dela v skupno dobro«, je med drugim dejal Mlekuž. Povdaril je tudi da imajo gasilci pri njemu posebno mesto in vlogo pri razvoju občine, dokaz za to je tudi izgradnja novega gasilskega doma na Srpenici, katerega bodo slovesno predali v uporabo v naslednjem letu, seveda se je na koncu pridružil čestitki v svojem imenu in imenu občine Bovec. Ob jubileju so srpeniški gasilci izdali spominsko plaketo, oblikovano posebej za to priložnost. Številna priznanja in spominske plakete so podelili na svečani proslavi, se zahvalili gostom, sponzorjem in donatorjem, sosednjim gasilskim društvom ter društvom iz domače krajevne skupnosti. Regijski poveljnik je v imenu GZS podelil tudi državna odlikovanja posameznim zaslužnim članom. Društvo je prejelo še srebrno  plaketo Gasilske zveze Slovenije in zlati znak Civilne zaščite RS. Slovestnosti so se poleg omenjenih udeležili tudi poslanec DZRS g. Danijel Krivec, regijski poveljnik CZ Samo Kosmač, poveljnik OŠCZ občine Bovec  Edi Melinc, poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper, častni poveljnik in podžupan občine Bovec Miro Bozja, častni poveljnik PGD Bovec Anton Bozja, župnik Vilijem Čušin, župan občine Kobarid g. Marko Matajurc, predstavniki drugih GZ in PGD ter gostje – gasilci iz Austrije. Prireditev, ki  jo je povezovala Tina Fratina, so s petjem popestrili člani Moškega pevskega zbora Golobar, godba na pihala Tolmin, učenci podružnične šole na Žagi in folklorna skupina BC. Praznovanje pa se je nadaljevalo pozno v noč z gasilsko veselico.

M. Bozja

Foto: PGD Srpenica /M. L