Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Usposabljanje za prve posredovalce

[ 22. 05. 2017 ]

Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija, ki se mora izvesti v prvih nekaj minutah. Če se defibrilacija izvede v prvih petih minutah je verjetnost za preživetje 50 do 70 %, po desetih minutah rešitve praktično ni več. Ker reševalci v večini primerov ne morejo prispetipravočasno se uvaja sistem zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Potrebna je mreža javno dostopnih AED in laiki, ki znajo AED uporabljati. Na območju Gasilske zveze Bovec, ki je hkrati tudi območje ZD Tolmin je že nastala mreža javno dostopnih AED, med prvimi pa so ga nabavili sami tudi v PGD Bovec kjer se članstvo tudi usposablja, redno se izvajajo tudi tečaji za laike (prve pomagalce). Sistem se nadgrajuje s prvimi posredovalci. To so laiki, ki se ob srčnem zastoju aktivirajo preko 112. Za to izjemno zahtevno in odgovorno nalogo pa se računa tudi na gasilce, ker so že usposobljeni za aktiviranje preko ReCO 112, pri tem pa izbrati najboljše in najzanesljivejše posameznike. Zelo zaželeno pa je tudi to, da bi ti prvi posredovalci imeli stalno bivališče ali delovno mesto čim bližje javno dostopnega AED. Pravna podlaga za delovanje prvih posredovalcev je 22. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Usposabljanja po programu za prve posredovalce, ki ga je pripravilo na državnem nivoju Slovensko združenje za urgentno medicino in Slovenski reanimacijski svet in je bilo izvedeno s strani ZD Tolmin v petek in soboto 19. in 20.5 2017 za člane prostovoljnih gasilskih društev iz bovške in kobariške Gasilske zveze. Iz GZ Bovec se je usposabljanja udeležilo 11 članov PGD Bovec. Cilj usposabljanja na državni ravni je, da se znanje prvih posredovalcev, v tem primeru gasilcev, kot najbolj številčnimi prvimi posredovalci, dvigne na nivo, ki bo v primeru nujnih življenjskih stanj, zagotavljalo čim boljšo pomoč oboleli ali ponesrečeni osebi do prihoda ekip nujne medicinske pomoči. Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del, sledil je individualni preizkus znanja v teoriji in praksi. Po programu bo potrebno znanje obnavljati in preizkušati enkrat letno. Usposabljanje in preizkus sta potekala pod strokovnim vodstvom Metke Božič dr. med. in sodelavci v prostorih ZD Tolmin. Vsem udeležencem usposabljanja in predavateljem čestitamo in želimo čim manj tovrstnih intervencij, v kolikor pa se zgodi, kar je sicer žal realnost, da bo potrebno intervenirat, pa čim več uspeha.

 

 

M.Bozja

Foto: PGD Bovec

 


 


Regijska vaja “Potres POSOČJE 2017”

V petek dne,19.5.2017  je bila pripravljena vaja za Občinske štabe CZ in njihove poveljnike in namestnike na osnovi sklepa vlade RS, z namenom, da se preverita vodenje ter operativno delovanje štabov CZ in njihovih poveljnikov. Občinski štab Občine Bovec je v sodelovanju s predstavniki Občine Bovec, gasilcev, policije, GRS in radioamaterjev uspešno izvedel vse zahtevane aktivnosti.Vaja bila pripravljena na podlagi predpostavke, da je v zgodnjih jutranjih urah v severozahodni Sloveniji prišlo do močnega potresa z lokalno magnitudo 6,2 z žariščem v tolminskem hribovju, 9 kilometrov pod površjem, s trajanjem 10 sekund. Potres naj bi občutili v celotni Sloveniji. Vaja je potekala na način, da je Občinski štab pod vodstvom poveljnika štaba Edija Melinc sproti dobival napotke o dogodkih ob potresu, na kar se je moral pravilno odzvati.Cilji vaje so bili preveriti zamisel zaščite in reševanja po regijskem in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu, preveriti usposobljenost članov štabov CZ in njihovih poveljnikov za delovanje v primeru potresa in urjenje poveljnikov, namestnikov poveljnikov in  članov štabov CZ na  različnih nivojih s službami za podporo na  področju vodenja evidenc o poškodovanih objektih in osebah udeleženih  v  nesreči, vzpostavitvi  pregleda  nad  stanjem  oziroma  posledicah  nesreč ter zaprosila za pomoč regijskemu štabu CZ, ki nato zagotavlja pomoč iz drugih občin in iz tujine.Vaje se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je na koncu ocenil, da so vse strukture CZ Občine Bovec odlično usposobljene in kos tudi najtežjim nalogam.Vajo je spremljal tudi inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo na podlagi videnega pripravil poročilo o uspešnosti delovanja posameznih štabov.Vajo je organizirala URSZR Izpostava Nova Gorica, sodelovali pa so poveljniki,njihovi namestniki in štabi CZ za Severno primorsko.

Vir: Občina Bovec

Foto: M.Štulc

 


Tradicionalno srečanje štirih GZ Bovec,Tolmin, Dravske Doline in Obalne GZ Koper

[ 14. 05. 2017 ]

Da smo gasilci tudi družabni ljudje poleg svojega rednega prostovoljnega dela, ki ga opravljamo ni nobenega dvoma. To dokazuje tudi letošnje tradicionalno gasilsko srečanje štirih gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Obalne gasilske zveze Koper in Dravskih dolin. Na osnovi podpisa listine o prijateljskem sodelovanju, ki je bila podpisana med gasilskimi zvezami, temelji pa na sodelovanju tako na strokovnem kot družabnem področju. Srečanja članov organov obeh zvez in njihovih članov potekajo izmenično. Ker je zadnje srečanje organizirala Obalna gasilska zveza Koper, je tokratno srečanje potekalo v organizaciji GZ Bovec in sicer v soboto, 13.maja 2017.
» beri dalje…


Praznovanja Sv. Florijana zavetnika gasilcev na Srpenici

[ 07. 05. 2017 ]

Včeraj dne, 6.5.2017 ko četrtega maja goduje sv. Florijan je na Srpenici potekalo praznovanje gasilcev. Umrl je leta 304, sodi pa med najbolj čaščene ljudske svetnike. Na mnogih hišah, še posebej pa na gasilskih domovih, vidimo podobo ali kip rimskega častnika s čelado ter vedrom, ko gasi gorečo hišo ali vas pod seboj. Svetega Florijana so si za svojega zavetnika izbrali gasilci in se mu še danes priporočajo. Tudi domača župnjiska cerkev na Srpenici nosi ime po Florijanu, zato so srpeniški gasilci še toliko bolj ponosni na svojo gasilsko tradicijo. Gasilci ga za svojega zavetnika častijo od ustanovitve gasilskih društev na slovenskem, kljub viharnim časom skozi zgodovino. Sv. Florjan je patron proti požarom in poplavam in zavetnik gasilcev. Vodstvo PGD Srpenica skupaj s podporo GZ Bovec, vsako leto na dan ko praznuje Sv. Florijan ali po domače »svet frjen« organizira tradicionalno sveto mašo za gasilce. Letošnje maše so se udeležili številni gasilci naše gasilske zveze Bovec, gasilci sosednjih PGD in domačini, še prej pa je sledil pred gasilskim domom postroj vseh sodelujočih gasilcev, katerega je vodil poveljnik PGD Srpenica Bogdan Kurczewski, nakar je povorka s prapoščakom krenila v domačo cerkev. Sveto mašo je za gasilce daroval bovški dekan Vilijem Čušin. Po končani sveti maši je gasilce predvsem tiste operativne, čakalo še eno presenečenje, namreč sledile so še gasilsko-športne mini igre, kjer so se pomerili v treh sicer kar zabavnih igrah, v katerih pa ni manjkalo tudi gasilskih veščin. V Igrah so se tako pomerile ekipe posameznih prostovoljnih društev s štiričlansko ekipo in sicer PGD Log pod Mangartom, PGD Bovec, PGD Kobarid, PGD Nova Gorica, PGD Breginj in domače PGD Srpenica. Slednji so tudi na koncu slavili, drugo mesto je pripadlo PGD Log pod Mangartom, tretje mesto pa je zasedlo PGD Kobarid. Vse ekipe so prejele tudi spominske plakete. Za celotno komentiranje izvedbe gasilskih iger je poskrbel kar sam predsednik GZ Bovec Boris Zorko. Kot je na koncu ob slovesni podelitvi pokalov najboljšim poudaril predsednik PGD Srpenica Edi Melinc namen samih iger ni tekmovalnega značaja, ampak predvsem druženje, medsebojno sodelovanje in spoznavanje ter seveda čaščenje našega gasilskega zavetnika, kar je na Srpenici že dolga tradicija. Tudi poveljnik GZ Bovec Miro Bozja je v svojem pozdravnem nagovoru po podelitvi spominskih plaket in pokalov vsem gasilkam in gasilcem čestital ob praznovanju, še posebej pa pohvalil prizadevnost srpeniških gasilcev in njihovega vodstva, da to tradicijo drži pokonci ter zagotovil, da jim bo ob strani še naprej trdno stalo tudi vodstvo GZ Bovec. Praznovanja sta se udeležila tudi podžupan Občine Bovec Davor Gašperčič in poslanec DZ RS Danijel Krivec, ki je bil tudi kot gasilec v vlogi sodnika gasilsko-športnih iger.Dobro pripravljeno in organizirano praznovanje in tekmovanje z odličnimi sodniki in dobrimi ekipami in še boljšim vzdušjem, ki je vladalo na koncu je nagrada za vodstvo in vse gasilke in gasilce iz Srpenice ter zaveza, da se naslednje leto zopet srečamo na Srpenici.

M. Bozja

foto: A. Trebše

video

 


 

 

 


Tradicionalna “Frjenova” Sveta maša za gasilce

[ 25. 04. 2017 ]

V soboto, dne 6.maja 2017 Prostovoljno gasilsko društvo Srpenica organizira tradicionalno gasilsko sveto mašo za gasilce v počastitev Sv. Florjana zavetnika gasilcev. Po maši bo sledilo tudi tradicionalno gasilsko-športno tekmovanje.

Vabijo gasilci in gasilke PGD Srpenica

 

 

vabilo v priponki: FRJEN 2017 tekmovalci-vabilo


Preklic razglasitve požarne ogroženosti naravnega okolja

[ 12. 04. 2017 ]

V PRILOGI OBJAVLJAMO NOV RAZGLAS GLEDE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA, KI NA NOVO DEFINIRA KJE OSTAJA RAZGLAŠENA POŽARNA OGROŽENOST IN KJE NE VELJA VEČ.

PRILOGA: odglas_pozarne_ogrozenosti_naravnega_okolja_slo-pr20170412

 


In memoriam DANILO FLAJS 1941-2017

[ 04. 04. 2017 ]

Obveščamo žalostno novico,da nas je v 76. letu zapustil naš gasilski veteran in zaslużen član PGD Bovec Danilo Flajs. Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo dne,5.4.2017 ob 15.30 uri na pokopališču v Bovcu. Žara pokojnika bo istega dne od 13.30 v mrliški vežci. Družina pokojnika hvaležno odklanja cvetje in sveče v korist PGD Bovec.

Dragi Danilo,hvala ti za vse kar si dobrega storil v korist občanov,gasilke in gasilci GZ Bovec smo ti za tvoja dejanja hvaležni. Počivaj v miru in naj ti bo lahka slovenska zemlja.

 

Gasilska zveza Bovec


PREPOVED KURJENJA V NARAVI

[ 31. 03. 2017 ]

 

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne
države.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in
odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi
kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati
ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Vir GZS: Številka: 8452-1/2017-2 – DGZR
Datum: 31. 03. 2017


Regijski gasilski kviz

[ 26. 03. 2017 ]

V soboto, dne 18.3.2017 je v organizaciji mladinske komisije SPR in GZ Ajdovščina na Colu potekal mladinski regijski kviz mladih gasilcev. Kviza se je udeležilo 33 ekip, kateri so tekmovali v konkurenci gasilski pripravniki,pionirji in mladinci. Kviza so se udeležile tudi prvo in drugo uvrščene ekipe iz občinskega tekmovanja iz naše GZ Bovec in sicer dve ekipi pionirjev iz PGD Bovec in po ena ekipa mladincev iz PGD Bovec in Srpenica. Ekipa pionirjev iz Bovca je zasedla 8 in 9 mesto,ekipi mladincev iz PGD Srpenica sedmo mesto in ekipa mladincev PGD Bovec pa deseto mesto.Vsem ekipam čestitka za udeležbo na kvizu, seveda pa gre pohvala tudi PGD Col za dobro pripravljen mladinski kviz.

M.Bozja

foto: PGD Srpenica

 Srečanje štabov CZ v občini Miren- Kostanjevica

[ 19. 03. 2017 ]

Štabi CZ goriških občin tradicionalno vsako leto prirejajo srečanje s pohodom pripadnikov sil za zaščito in reševanje v Severnoprimorski regiji. Tokratni gostitelj je bil občinski štab CZ občine Miren- Kostanjevica. Na njihovo povabilo smo se odzvali tudi iz našega občinskega štaba CZ Občine Bovec, katera predstavnika sta bila poveljnik in namestnik poveljnika CZ Občine Bovec Edi Melinc in Miro Bozja. Namen samega srečanja je predvsem druženje,spoznavanje in prikaz zmogljivosti sil za zaščito in reševanje posameznih občin, sam pohod pa je namenjen tako kondicijskemu usposabljanju kot tudi prikazu znamenitosti in predstavitev občine na območju kjer se srečanje izvede. Tokratnega srečanja se je udeležilo lepo število udeležencev,saj se jih je udeležilo kar 137. Uradni del se je pričel na Cerju pri pomniku braniteljem slovenske zemlje, kjer je v uvodu vse navzoče pozdravil in zaželel dobrodošlico sam  župan občine Miren- Kostanjevica g. Mauricij Humar ter poveljnik CZ g.Dean Bizjak. Sledila je predstavitev samega pomnika in muzejske zbirke,nato pa nas je pot vodila po poti miru na Krasu, kjer se je na posameznih točkah predstavilo delovanje sil za zaščito in reševanje omenjene občine. Tako so v predstavitvi sodelovali pripadniki PGD Kostanjevica na Krasu s prikazom gašenja požarov v naravi v sodelovanju helikopterja SV, pripadniki jamarskega društva Temnica so prikazali reševanje ponesrečenca iz globeli, vodniki reševalnih psov Kinološkega društva Nova Gorica so izvedli prikaz iskanja pogrešane osebe v gozdu, člani poklicne GE Nova Gorica pa so predstavili prikolico in opremo za množične nesreče. Na sami pohodniški poti smo se ustavili pri jami Pečinka in si tudi ogledali njeno podzemlje ter najzanimiveše spomenike in druge objekte iz zapuščine 1.svetovne vojne. Seveda je organizator odlično poskrbel tudi za primerna okrepčila in malico na sami pohodniški poti, manjkalo pa ni niti dobrega kraškega pršuta in terena njihovih priznanih pridelovalcev. Po celodnevnem potepanju po Krasu pa smo se za zaključek dneva preselili na kmečki turizem Krčar v Sela na Krasu, kjer smo se ob zelo dobri in okusni večerji tudi uradno razšli in si ob podelitvi spominskih plaket enotni in polni novih spoznanj in prijetnemu druženju zadali, da se naslednje leto zopet srečamo. V imenu OŠCZ Občine Bovec, se organizatorju in gostitelju srečanja in pohoda iskreno zahvaljujemo za njihovo zelo dobro organizacijo in gostoljubnost.

M.Bozja

Foto: E.Melinc