Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Redni letni občni zbor PGD Bovec

[ 13. 02. 2019 ]

Člani in članice PGD Bovec, smo se 9. Februarja 2019 sestali na rednem letnem občnem zboru društva. Omenjeni dogodek se je pričel s pozdravom predsednika društva tov. Matjaža Černuta. Sledilo je poročilo predsednika društva  ter nato še poveljnika društva tov. Davorja Gašperčič ter ostalih komisij in odborov. Člani in članice PGD Bovec so v nadaljevanju sprejeli načrt dela ter finančni načrt za leto 2019. Vsa začrtana dela v preteklem letu so bila uspešno realizirana, novi izzivi pa jih čakajo v tekočem letu, ki pa jih ni malo tako na organizacijskem kot tudi na operativnem področju. Omenjeni občni zbor so pozdravili številni gostje med njimi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in tov. Uroš Kemper, častni poveljnik GZ Bovec in namestnik poveljnika CZ občine Bovec tov. Miro Bozja, poslanec v DZRS g. Danijel Krivec, komandir policijske postaje Bovec Damijan Žagar ter številni gostje iz sosednjih PGD Srpenica,Log pod Mangartom,Kobarid, Kranjska Gora in pobratenih gasilskih društev Lipoglava, Pekre in Bakovci. Prisotni so bili tudi predstavniki CZ iz sosednje Italije. Ob koncu uradnega dela so bila podeljena še različna priznanja in odlikovanja članom in članicam za dolgoletno in operativno delo ter gasilska odlikovanja GZ Bovec. Vsekakor gre tukaj izpostaviti značko za dolgoletno službovanje za 70 let, ki jo je prejel častni poveljnik društva Anton Bozja. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje ob dobri hrani in pijači.

M. Bozja

foto : PGD Bovec

 

 


Kviz gasilske mladine

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 9.2.2019  v Bovcu v gasilskem domu potekal mladinski kviz GZ Bovec, katerega se je udeležilo devet ekip, štiri pionirske in pet mladinskih ekip iz naše GZ Bovec. Tekmovali so v teoriji: prve pomoči, gasilske preventive, veš ne veš in poišči besede. Praktični del pa je vseboval vezanje vozlov in poligon v gasilskih spretnostih .Hkrati je bilo to tudi izbirno tekmovanje za regijski  kviz Severnoprimorske regije, ki bo 16.3.2019 v Bovcu. Vse ekipe so prikazale veliko mero spretnosti in znanja. Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili gasilske zveze Slovenije. Za prva tri mesta so bili podeljeni pokali, vsi tekmovalci pa so prejeli medalje.

M.Bozja

Foto: GZ Bovec

 


Občni zbor PGD Log pod Mangartom

[ 04. 02. 2019 ]

  • V soboto, 2. februarja 2019, je v prostorih kulturnega doma potekal redni letni občni zbor PGD Log pod Mangartom, na katerem so predstavili delo društva v letu 2018 in potrdili naloge ter cilje za leto 2019.  Občnega zbora gasilk in gasilcev PGD Log pod Mangartom so se poleg članic in članov udeležili tudi župan občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZ RS in častni član PGD Log pod Mangartom, Boris Zorko in Uroš Kemper predsednik in poveljnik Gasilske zveze Bovec poveljnik Civilne zaščite občine Bovec Edi Melinc in predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. Vse prisotne je v uvodu pozdravil predsednik društva Igor Černuta ter predstavil delo v preteklem letu. Poveljnik društva Gregor Černuta je povzel v svojem poročilu vso opravljeno delo gasilske operatve, sledila so še finančno in poročilo nadzornega odbora ter sprejem le teh. Predstavljen je bil plan dela za leto 2019,ter pozdravi gostov. Vsi so se zahvalili za dobro opravljeno delo in sodelovanje v preteklem letu. Pohvalili so delovanje društva in izpostavili dobro sodelovanje.Vsem gasilkam in gasilcem so se zahvalili za njihovo nesebično pomoč in pripravljenost pomagati sočloveku ter zaželeli društvu uspeha in dobrega sodelovanja tudi v letu 2019. Predsednik in poveljnik GZ Bovec sta nato podelila najzaslužnejšim tudi občinska gasilska odlikovanja, plaketo veterana ter napredovanja v čine. Na koncu so gostje gasilski prijatelji iz PGD Podnanos društvu podelili spominska darila za dobro sodelovanje med društvoma. Sledilo je družabno srečanje, ki pa ni trajalo dolgo, saj so kmalu gasilcem zapiskali pozivniki za intervencijo, ti pa so se nemudoma odpravili na zahtevno intervencijo gašenja stavbnega požara na Žago.

 

M. Bozja

Foto: R. Černuta

 


Ko gre za ljudi in živali,za gasilce ni ovire

[ 16. 01. 2019 ]

 

Gasilci iz PGD Bovec, so se dne,5.1.2019 udeležili zanimive gasilsko-reševalne vaje v Gornji Radgoni. Ker gre za dobro sodelovanje med posameznimi društvi so se organizacije vaje tokrat odločili izvesti v PGD Gornja Radgona. Združili so moči in reševali z višine in iz globine – dvodnevno vajo so izvajali gasilci iz Bovca, Ježice, Ljubljane, Gornje Radgone in sosednje Avstrije. Več o sami vaji pa si lahko preberete in ogledate na spodnji povezavi.

 

 

M. Bozja

Foto: PGD Gornja Radgona

Povezava:

Gasilska vaja v Gornji Radgoni

 


Vesel Božič in srečno novo leto 2019

[ 29. 12. 2018 ]


ZAHVALA

 

 

 


Zaključek tečaja pripravnik za gasilca

[ 01. 12. 2018 ]

Danes dne, 1.12.2018, se je v prostorih gasilskega doma v Bovcu zaključil tečaj za gasilskega pripravnika. Tečajniki so pred ocenjevalno komisijo v sestavi Uroš Kemper, Davor Gašperčič in Miro Bozja opravili še zaključne izpite. Po oceni komisije je bilo znanje tečajnikov na visoki ravni, to dokazujejo tudi rezultati, katere so dosegli. Tudi sama udeležba na predavanjih je bila skoraj 100% kar je dokaz, da so mladi bodoči gasilci tečaj vzeli resno, predavatelji pa so jim podali po posameznih predmetih največ strokovnega znanja. Na tečaj se je prijavilo 20 tečajnikov iz PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Log pod Mangartom. En tečajnik se tečaja ni udeleževal, zato tudi ni mogel opraviti zaključnega izpita. Preostali pa so tečaj uspešno opravili. Organizator tečaja je bila GZ Bovec pod vodstvom poveljnika zveze Uroša Kemper. Zdaj tečajnike čaka še drugi del tečaja za naziv “operativni gasilec”.Vsem tečajnikom čestitamo za opravljen tečaj, predavateljem pa iskrena hvala za strokovno in poučno predavanje posameznih predmetov.

M. Bozja

Foto: GZ Bovec

 

 


Tečaj za gasilskega pripravnika

[ 13. 11. 2018 ]

V mesecu novembru se je pričel tečaj za gasilskega pripravnika, katerega organizira GZ Bovec. Tečaja se udeležuje 21 pripravnikov za gasilca iz PGD Bovec, Srpenica in Log pod Mangartom. Zaradi lažje organizacije se tečaja udeležujejo tudi tečajniki iz GZ Kobarid. Potekal bo do konec novembra, v začetku decembra pa bodo tečajniki opravili izpite. Vsem želimo uspešno zaključen tečaj.

M. Bozja

Foto: GZ Bovec

 

 


Zaključna vaja ob mesecu varstva pred požari v podjetju Mahle v Bovcu

[ 28. 10. 2018 ]

Mesec oktober je mesec varnosti pred požari, kjer svoje aktivnosti po vsej Sloveniji gasilci izvajajo razne aktivnosti, med katerimi je tudi Gasilska zveza Bovec v sodelovanju s podjetjem Mahle Electric Drives d.o.o iz Bovca, pripravilo in izvedlo veliko zaključno gasilsko – reševalno vajo. V soboto 26.oktobra 2018 ob 16 uri so gasilske sirene naznanjale začetek vaje, v kateri je sodelovalo 55 operativnih gasilcev iz PGD Bovec, Srpenica, Loga pod Mangartom, enota Trenta ter sosednjih PGD Kobarid in Tolmin. V vaji so gasilci prikazali gašenje in reševanje iz namišljenega gorečega objekta tovarne, odgovorni v podjetju pa so izvedli evakuacijo delavcev iz proizvodnih prostorov. Vajo je vodil poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper ob pomoči poveljstva GZ Bovec. Vaja je dobro uspela saj so na koncu ob kratki analizi vaje to potrdili tudi gostje, katerega ogleda so se udeležili. Med njimi so bili tudi župan Občine Bovec, poveljnik OŠCZ Bovec, častna poveljnika GZ Bovec in poveljnik PGD Bovec, komandir PP Bovec, varnostni inženir podjeta Mahle,predstavniki sosednjih GZ Kobarid in Tolmin in drugi.

M.Bozja

foto: GZ Bovec

 

 


Dan odprtih vrat

[ 22. 10. 2018 ]

V oktobru, mesecu varstva pred požari vsako leto PGD Bovec pripravi dan odprtih vrat, kjer gasilci občanom in občankam prikaže tehniko, pripravljenost, usposobljenost ter razne demonstracije vaj. Letos je bilo organizirano v nedeljo 21.10.2018 ob 11 uri pred OŠ v Bovcu. Veliko število obiskovalcev si je tako lahko ogledalo gasilsko vajo s prikazom reševanja ob prometni nesreči, demonstracijo uporabe in gašenja z gasilskim aparatom, ukrepanje ob srčnem zastoju, prikazu zmogljivosti novega tehničnega vozila s košaro. Predstavili so tudi številko 112 za klic v sili. Sodelovali so tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so nas v okviru njihove stalne akcije “Bodi viden, bodi previden” povabili na predstavitev vidljivosti pešcev v različnih razmerah. Akcija opozarja na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev in kolesarjev. Njihovi animatorji so nas odpeljali v velik šotor, kjer so nam pokazali kako lahko pešci v mraku in temi z odsevniki in svetlimi oblačili poskrbimo, da nas vozniki na cesti lažje opazijo. V celoti je dan odprtih vrat uspel, občani pa so zopet odnesli nekaj koristnih informacij, kako lahko preprečiti prepogoste nesreče in nastale situacije, ki pa jih na bovškem ni malo.

M. Bozja