Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Kviz gasilske mladine GZ Bovec

[ 26. 03. 2024 ]

V skladu s programom dela GZ Bovec in planom dela komisije za mladino GZ Bovec je v soboto dne 9.3.2024 v gasilskem domu na Srpenici potekal mladinski gasilski kviz. Na tekmovanju se je udeležilo 11 ekip in sicer 2 ekipi pionirjev, 8 ekip mladince in 1 ekipa gasilcev pripravnikov. Tekmovanje se je začelo ob 9.00 zjutraj z državno himno in pozdravnim govorom. Sledil je teoretični del, nato pa še praktični del kviza. Mladina se je pri teoretičnem delu preizkusila v znanju prve pomoči, zgodovine gasilstva, požarne preventive, ter iz križanke in poišči besede iz gasilske tematike. Praktični del pa je zajemal poligon gasilskih spretnosti in štafetno vezanje vozlov in navezave orodja. Tekmovanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov. Na koncu je imel govor tudi predsednik GZ Bovec Adem Omerovič. Vse ekipe so pokazale veliko spretnosti in znanj, ki so jih pridobile na rednih gasilskih vajah mladine. Tekmovanje se je zaključilo s pico in pijačo za vso mladino, ki je sodelovala na tekmovanju.
Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili GZ Slovenije. Tekmovanje je bilo izbirno tekmovanje za regijski kviz, ki bo potekalo 23.3.2024 v Ajdovščini. Našim ekipam želimo čim boljšo uvrstitev.
Mentorji, ki so sodelovali pri tekmovanju: Valter Berginc, Matjaž Černuta, Danijel Mrak, Tadeja Hostnik, Jeni Berginc, Jan Hozjan, Marta Rot.

Ekipe, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje so:
Pionirji:
1. Log pod Mangartom: Anja Mrak, Jure Černuta, Lucija Černuta
2. Srpenica: Anja Škander, Nastja Mihelič, Fani Škander
Mladinci:
1. Srpenica: Maj Trebše, Lara Komac, Lara Škander
2. Bovec: Jurij Črnuta, Andrej, Anže
Gasilci pripravniki:
1. Nena Berginc, Tia Trebše, Doroteja Valas
POROČILO REGIJSKEGA KVIZA MLADINE
AJDOVŠČINA 2024

Dne 23.3.2024 smo se udeležili regijskega kviza mladine, ki je letos potekal v Ajdovščini v osnovni šoli Šturje. Tekmovanje se je pričelo ob 8.00 zjutraj z zborom vseh ekip. Sledil je teoretični in praktični del tekmovanja. Po tekmovanju je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo. Tekmovanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov. Na tekmovanju so naše ekipe dosegle dobra mesta. Naučili smo se kar veliki, tudi to, kaj bo potrebno mladino bolje naučiti do naslednjega tekmovanja. Na tekmovanju se je tudi dobro pokazalo to, kako redno ima gasilska mladina vaje v naši zvezi.
Zapis in fotografije:
Jeni Berginc

 


Skupščina GZ Bovec

[ 18. 03. 2024 ]

 V soboto je v veliki dvorani Gasilskega doma na Srpenici potekala skupščina Gasilske zveze (GZ) Bovec, ki se ga je med drugimi udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Med gostii so bili še poslanec v DZ RS Danijel Krivec, komandir PP Bovec Damijan žagar, Regijski poveljnik za Severnoprimorsko regijo Stanko Močnik, poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc, poveljnik in predsednik GZ Bovec Uroš Kemper in Adem Oerovič, častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja ter drugi. GZ Bovec sestavljajo PGD Bovec z enoto Trenta, PGD Log pod Mangartom in PGD Srpenica. Delegati teh društev so najprej izvolili delovno predsedstvo, nato pa so bila predstavljena poročila o delu GZ v letu 2023. Kot prvi je vse nagovoril predsednik GZ Bovec Adem Omerovič, ki se je med povedanim večkrat posebej zahvalil Občini Bovec in županu Valterju Mlekužu za izjemen posluh do gasilstva tako z moralnega kot tudi oziroma še posebej s finančnega vidika.Vsa poročila so izkazovala, da so vsa PGD in GZ Bovec v letu 2023 delovali transparentno in v skladu z načrti, predvsem pa so se profesionalno in pohvalno odzvali tudi ob naravnih nesrečah na svojem območju in pri sodelovanju ob naravnih nesrečah na drugih območjih v Sloveniji. Dotaknili so se tudi ponovnega pristopa k ustanovitvi Gasilske zveze Severnoprimorske regije, vsi delegati pa so na načelni ravni k začetku postopka za ustanovitev podali pozitivno mnenje. Seveda bodo morale ta predlog potrditi vse GZ Severnoprimorske regije. Ko bodo znana vsa izhodišča, bodo ta predstavljena tudi županom. Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je v svojem nagovoru najprej izpostavil dve visoki priznanji Civilne zaščite RS, ki sta ju zasluženo prejela poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc in poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič, kar so udeleženci podkrepili z močnim aplavzom. V nadaljevanju pa se je tudi on dotaknil predlagane ustanovitve GZ Severnoprimorske regije:»Čim prej je treba pripraviti vsa izhodišča in jih predstaviti na svetu regije, ki ga sestavljamo župani vseh severnoprimorskih Občin. Treba je doreči, kje bo sedež, kako se bo financiralo delovanje in predvsem, o kolikšnih sredstvih govorimo. Kar zadeva lokalno delovanje, pa lahko potrdim, da je proračun sprejet in zajema vse dorečene postavke za financiranje delovanja vseh PGD in GZ. Nekaj finančnih sredstev je namenjenih tudi iz 11. člena Zakona o TNP, opozarjam pa, da morajo biti projekti, ki smo jih najavili za pridobitev teh sredstev, dokončani v obračunskem letu, sicer ta sredstva propadejo. Zato je pomembno, da tudi vi za pridobivanje teh sredstev najavite projekte, ki bodo v obračunskem letu zagotovo zaključeni. Vsekakor pa se vsem iskreno zahvaljujem za vse delo, ki ste ga opravili v minulem letu. Kjerkoli spregovorim o tek tematiki, vedno poudarim, da smo lahko izjemno ponosni, da imamo tako pomembno prostovoljno strukturo, kot ste gasilci in tudi vse druge službe znotraj CZ Bovec. Podpiram tudi vaše delo z mladimi, saj so zagotovilo za lepo prihodnost gasilstva. Iskrene čestitke vsem, z željo, da boste tudi v prihodnje tako uspešni,« je med drugim povedal Mlekuž.  Čestitke in pohvale so bile izrečene tudi s strani vseh drugih gostov. Podeljena so bila tudi priznanja za 30, 40 in 50 let delovanja v PGD in napredovanja. Kot se za gasilce spodobi, so uspešno delo v letu 2023 zaključili s prijetnim druženjem.

Vir in foto: obcina Bovec(M.Š)

 

 


Vaja PGD Srpenica

[ 05. 03. 2024 ]

Druga redna mesečna vaja PGD Srpenica v letu 2024.
Zadnji vikend v mesecu februarju, po obilnem deževju v prejšnjih dneh, se je vsaj toliko razjasnilo, da smo v soboto zjutraj, 24. februarja, gasilci PGD Srpenica izvedli redno mesečno vajo, tokrat na temo gozdnih požarov.
Ob zboru gasilcev je bila najprej poučna razlaga Davorja in Matjaža iz PGD Bovec ter enote Trenta o taktiki gašenja gozdnih požarov “Sprotno gašenje”.
Z vozili smo odšli v sosednjo vas Žaga, kjer smo iz naučene teorije to prenesli v prakso. Uspešno smo obkolili požar ter ga tudi pogasili.
V drugem delu vaje smo preiskusili še delovanje črpalke iz GV-1 ter poslušali predavanje namestnika poveljnika Nika o pravilnem delovanju le-te. Čestitke našemu gasilcu Amadeju ob njegovi prvi odvodeni vaji.
Na vaji je sodelovalo 12 gasilcev z dvema voziloma.

Vaja ob mesecu požarnega varstva

[ 29. 10. 2023 ]

V soboto 28.10.2023 je na objektu osnovne šole na Žagi, potekala zaključna gasilska vaja gasilcev GZ Bovec ob mesecu požarnega varstva. Vajo je organiziralo poveljstvo GZ Bovec, vodil pa jo je Boštjan Žagar poveljnik PGD Srpenica in namestnik poveljnika GZ Bovec, ki je uspešno opravil tudi tečaj za gasilskega častnika. V vaji so sodelovali gasilke in gasilci vseh 4 prostovoljnih društev Bovec,Log pod Mangartom,Srpenica,enota Trenta in kolegi iz Civilne zaščite iz Tarčenta. Samo vajo so si ogledali podžupan občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, poveljnik OŠCZ Bovec in castni predsednik Edi Melinc, komandir PP Bovec Damjan Žagar,predsednik GZ Bovec Ado Omerovič in poveljnik GZ Bovec Uroš Kemper, ki je bil hkrati tudi ocenjevalec vaje. V sami vaji so gasilci prikazali usposobljenost in pripravljenost ob ukrepanju ob morebitnem večjem požaru na objektu, tako gašenja,reševenje oseb,evakuacije in na koncu iskalne akcije pogrešanih oseb. Vaja je uspela,končno analizo same vaje pa bo pripravilo poveljstvo zveze in podalo končno oceno. Ob zaključku so vse sodelujoče gasilce in gasilke nagovorili Miro Bozja podžupan Obcine Bovec, ki se je zahvalil za povabilo ter pohvalil vse sodelujoče v vaji ter opravičil županovo odsotnost zaradi drugih sluzbenih obveznosti, Uroš Kemper poveljnik GZ Bovec je na kratko pokomentiral izvedbo vaje ter Ado Omerovič predsednik GZ Bovec. Po končani vaji je sledilo pospravljanje opreme ter družabno srečanje.

M.B

 

 

 

 

 


Srečanje štirih GZ

[ 26. 10. 2023 ]

V soboto je potekalo srečanje vsakoletno štirih GZ Bovec,Tolmin,Dravske doline in obalne GZ Koper. Tokrat je bila gostiteljica GZ Bovec. Prijateljsko srečanje se je pričelo na Srpenici, kjer so jih pričakali gostitelji. V novem gasilskem domu so dobrodošljico zaželeli predsednik in poveljnik GZ Bovec Ado Omerovič in Uroš Kemper, pozdravne govore pa so imeli še Danijel Krivec poslanec in podpredsednik DZ RS, Žan Logar predsednik PGD Srpenica, ter Miro Bozja podžupan Občine Bovec in častni poveljnik GZ Bovec. Po krajši pogostitvi je sledil ogled gasilskega doma. Po ogledu so se nato odpravili v Kobarid,kjer so si ogledali muzej Planike Kobarid. Ob 13 uri je nato sledilo kosilo v Bovcu. Po okrepčilu so se vsi nato odpravili v trdnjavo Kljuže,kjer so si ogledali predstavo zgodovinske sekcije 1313. Ob 17 uri je nato sledila prikazna vaja gasilcev PGD Bovec v kateri so prikazali delovanje gasilcev ob nesreči z nevarno snovjo. Po končani vaji je sledilo še družabno srečanje in izmenjava protokolarnih daril. Gostitelj naslednjega srečanja je GZ Dravske doline.

Zapisal in foto: M.B

 

 

 

 

 

 


120 let PGD Bovec

[ 02. 10. 2023 ]

Prostovoljno gasilsko društvo Bovec letos praznuje 120 let gasilstva na Bovškem. Visoko obletnico so obeležili z mimohodom enot GZ Bovec in prijateljskih PGD iz Slovenije, Italije in Avstrije ter gasilskih vozil čez osrednji bovški trg. Uradni del so pripravili pred Gasilskim domom Bovec, kjer je zbor gasilcev pozdravil vse prapore vseh prisotnih društev, regije in zvez. Slovesnosti so se udeležili številni visoki gostje, med njimi podpredsednik DZ RS Danijel Krivec, župan in oba podžupana Občine Bovec Valter MlekužMiro Bozja (tokrat v uniformi) in Erik Cuder, poveljnik OŠCZ Občine Bovec Edi Melinc, poveljnik in predsednik GZ Bovec Uroš Kemper in Ado Omerovič, članUO GZ Bovec Boris Zorko, župnik Vilijem Čušin ter član Upravnega odbora GZS Miran Gregorič, predstavniki regije in CZ. Najprej je vse nagovoril aktualni poveljnik PGD Bovec Matjaž Černuta, ki je orisal DELOVANJE GASILCEV SKOZI 120 LET ORGANIZIRANEGA GASILSTVA NA BOVŠKEM. K besedi so povabili tudi župana Občine Bovec Valterja Mlekuža, ki je v uvodu spomnil, da si vsakodnevnega življenja brez gasilcev in drugih reševalnih služb ni več mogoče predstavljati: »Danes ni samo vaš praznik. Je praznik vseh nas, vseh Bovčanov, saj vemo, da se lahko na vas zanesemo v vsakem trenutku. Seveda veste, da ni dovolj, da ste gasilke in gasilci, temveč med seboj pravi prijatelji. Ko greste v ogenj in reševanje, morate vedeti, kdo vas varuje, kdo stoji za vami. Taki prijatelji so tisti, ki tudi če je na nitki njegovo življenje, ne bo popustil za rešitev prijatelja gasilca. Vesel sem in ponosen, da sem lahko župan občine s takimi ljudmi, kot ste vi. Seveda ne smemo pozabiti na gorske reševalce in vseh struktur Civilne zaščite. Zaradi vašega nesebičnega delovanja lahko mirneje živimo. Vemo, da ste vsako uro, podnevi in ponoči v pripravljenosti. Ob tej priložnosti pa se želim zahvaliti tudi vašim domačim, partnerkam in partnerjem, vašim otrokom, ki vam stojijo ob strani. Ko vem, da greste v akcijo reševat življenja drugih, tudi mene skrbi – kaj šele vaše domače. Vsi se zavedamo, da greš, nikoli pa, ali se nepoškodovan tudi vrneš. Zato je danes dan vseh Bovčanov in celotne doline!! Ostanimo prijatelji, kot smo vedno bili, mojo podporo pa, to že dobro veste, imate vedno,« je v nagovoru izpostavil Mlekuž in se vsem še enkrat zahvalil. Sledil je v nagovor člana Upravnega odbora GZS Mirana Gregoriča, ki je med drugim izpostavil: »Več kot stoletna zgodba o razvoju prostovoljnega gasilstva v vaših krajih, je zgodba o naraščanju števila članov, pridobivanju nove gasilske opreme in vozil ter na koncu tudi izgradnje tega čudovitega Gasilskega doma Bovec. Je zgodba o izjemni nesebičnosti in humanitarnosti pri pomoči sočloveku. Vaše delo že dolgo ni povezano zgolj z gašenjem požarov Vaša dejavnost poleg visokih osebnih etničnih standardov, vključuje nenehno izobraževanje ter usposabljanje. Napredek in tehnološki razvoj vseh segmentov družabnega življenja sta prinesla številne nove nevarnosti, naravne nesreče,« je dejal Gregorič in se bovškim gasilkam in gasilcem zahvalil še za odlično opravljeno delo ob lanskem požaru na Krasu ter za aktivno delovanje ob letošnjih poplavah. Podelili so tudi plamenice, spominske plakete in praznovanje nadaljevali z druženjem in plesni zabavi v večernih urah.

vir: občina Bovec

c


Gasilci GZ Bovec na pomoč na Koroško

[ 07. 08. 2023 ]

Gasilci GZ Bovec so se danes odpravili na Koroško kjer bodo v sklopu gasilskih ekip Severnoprimorske regije nudili pomoč prebivalstvu pri sanaciji nedavnih katastrofalnih poplav v Sloveniji. Že včerajšnji dan pa so s kombijem GZ Bovec odpeljali nekaj hrane in življenskih potrebščin. Lepa gesta in srečno.

 

 

 

 

 

 


Razpis za delovno mesto- Strokovni delavec

[ 27. 06. 2023 ]

Objava razpisa-Strokovni delavec


Prevzem novega vozila PGD Log pod Mangartom

[ 05. 06. 2023 ]

V soboto, 3. 6. 2023, je bilo v Logu pod Mangartom slovesno, saj je tam potekala uradna predaja novega gasilskega vozila VW CRAFTER za PGD Log pod Mangartom.

Po uvodni slovenski himni je najprej vse nagovoril in jim zaželel iskreno dobrodošlico predsednik PGD Log pod Mangartom Igor Černuta, ki je med drugim tudi opisal potrebo po takem vozilu na zahtevnem območju, ki ga pokriva PGD Log pod Mangartom. Hkrati se je zahvalil vsem, ki so omogočili nakup, v prvi vrsti pa Občini Bovec, ki je nakup tudi financirala.

Slovesnosti so se med drugimi udeležili poslanec in podpredsednik DZ RS Danijel Krivec, župan Občine Bovec Valter Mlekuž in podžupana Miro Bozja in Erik Cuder, župan sosednje Občine Trbiž Renzo Zanette, predsednik in poveljnik Severnoprimorske regije Jože Dakskobler in Stanko Močnik, poveljnik CZ za Severnoprimorsko regijo Samuel Kosmač, predsednik in poveljnik GZS Bovec Adem Omerovič in Uroš Kemper, poveljnik OŠ CZ Občine Bovec Edi Melinc ter številni drugi predstavniki policije, TNP, drugih gasilskih društev in institucij.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je izrazil veselje in ponos, da lahko PGD Log pod Mangartom preda moderno opremljeno gasilsko vozilo VW CRAFTER:

»Na Bovškem smo že navajeni, da se vsako leto tudi na področju gasilstva dogodi nekaj novega. Danes tako predajamo v uporabo to gasilsko vozilo, ki ga je financirala Občina Bovec, skupna vrednost vozila, opreme in modulov pa znaša 190.000.00€. Vedno poudarjam, da je vredno pomagati ljudem, ki pomagajo drugim, ki pomagajo vsem ljudem v tej prelepi dolini. Pri tem se ne sme varčevati. S tem spodbujamo tudi mlade, da se vključujejo v delovanje PGD. Usoda se je v tej dolini poigravala s številnimi naravnimi nesrečami. Katastrofalen plaz v Logu pod Mangartom je med najhujšimi. In vi ste bili prvi, ki ste ob teh nesrečah priskočili na pomoč. Zato se vam tudi danes iskreno zahvaljujem. Na vas računam, povem pa lahko, da bomo v kratkem pridobili še eno novo vozilo za PGD Bovec, ki je že v nabavi. Vam pa želim, da vam bo to vozilo dobro služilo in vam olajšalo delo ob intervencijah. Seveda pa vam želim tudi, da bi ga čim manjkrat potrebovali. Ko pa boste ob nesrečah posredovali, poskrbite najprej za svojo varnost in zdravje, da se boste z akcij srečno in zdravi vračali k svojim družinam.«

Zbrane sta nagovorila še regijski poveljnik Severnoprimorske regije Stanko Močnik in na zadnje podpredsednik DZ RS Danijel Krivec. Slednji je izrazil zadovoljstvo, da je v tako majhni vasi PGD pridobilo tako pomembno pridobitev:

»Tisti, ki smo tudi sicer vpeti v delovanje prostovoljnih gasilskih in drugih društev, vemo, da se nam povsod po Sloveniji dogaja osip članstva. Zato tudi razumem skrb predsednika PGD Loga pod Mangartom Igorja Černute. Ker pa praktično poznam vsakega Ložana, vem tudi, da gasilstvo pri vas nikakor ne bo zamrlo. Res pa je tudi, da je vsaka taka nova pridobitev tudi nova spodbuda oziroma trenutek, ki vpliva k temu, da se še več mladih vključi v gasilske vrste. Vsem mora biti jasno, da brez gasilcev zaščite in reševanja v Sloveniji ne bi bilo. Gasilci so vedno prvi, ki posredujejo praktično pri vseh in ob različnih nesrečah. Sistem Civilne zaščite nujno potrebujemo, kar vemo vsi, ki smo doživeli naravne nesreče in poznamo delovanje sistema zaščite in reševanja. Brez kakovostne koordinacije ob delovanju različnih struktur CZ pač ne gre. Gasilci so po navadi res prvi, vendar se brez ustrezne logistike, ki jo hierarhično zagotavlja CZ, aktivnosti reševanja ne bi odvijale v pravi smeri. Na bovškem smo ob različnih nesrečah to dodobra preizkusili, zato imamo odlično usposobljene vse strukture zaščite in reševanja. Ne smemo pa mimo tega, da je pri delovanju društev tudi druženje zelo pomemben element. Ne samo ob intervencijah in vajah, ampak tudi z druženjem je treba delati z mladimi in jih vključevati v društva. Ta način je treba vzdrževati in negovati. Pri tem je pomembna tudi vsaka pridobitev, zato upam, da bo to vozilo služilo svojemu namenu, čim manjkrat pa na resnih intervencijah. Iskrene čestitke PGD Log pod Mangartom, da ste zbrali energijo za izvedbo projekta, hvala pa seveda Občini Bovec in županu Valterju Mlekužu za posluh. Občina Bovec je v vseh preteklih letih imela posluh za gasilstvo, in verjamem, da bo tako tudi naprej,« pa je poudaril podpredsednik DZ RS Danijel Krivec.

Sledila je uradna predaja ključev, ki jih je župan Valter Mlekuž predal poveljniku PGD Log pod Mangartom Gregorju Černuti, ta pa naprej vozniku, Marku Mlekužu. Vozilo je ob kratki molitvi in priprošnjah za varnost uporabnikov vozila blagoslovil bovški župnik in dekan Vilijem Čušin.

Za zaključek je predsednik PGD Log pod Mangartom Igor Černuta predal še priložnostne plakete.

Ker so gasilci vedno pripravljeni pomagati na vse mogoče načine, pa so v PGD Log pod Mangartom poskrbeli še za izjemno potezo, saj so skupaj z župnijsko Karitas zbirali donacije za nakup dvigala za Danija, ki ga je prizadela multipla skleroza.

Večer se je seveda nadaljeval v prijetnem vzdušju in ob glasbi ansambla Lesarji.

Vir: občina Bovec M.Š

 

 


Praznovanje Sv. FLORJANA na Srpenici

[ 08. 05. 2023 ]

 

Gasilci se vsako leto udeležimo praznovanja, ko goduje Sveti Florijan in na ta način počastimo našega zavetnika gasilcev. Kot vsako leto zaporedoma smo v organizaciji PGD Srpenica počastili svojega zavetnika in priprošnjika, ki nam je s svojim pogumom in z mučeniško smrtjo dokazal svojo neomajno vero in zvestobo v pravega Boga. Praznovanja so se udeležili gasilci naše GZ Bovec, s svojo prisotnostjo pa so nas počastili tudi župan Občine Bovec g.Valter Mlekuž, podžupan in častni poveljnik GZ Bovec Miro Bozja, podpredsednik ter poslanec DZ RS g.Danijel Krivec, poveljnik GZ Bovec tov. Uroš Kemper ter poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc. Ob postroju vseh gasilcev katero je vodil poveljnik PGD Srpenica tov. Boštjan Žagar so gasilci krenili v povorki v cerkev sv. Florjana, katero sveto mašo je daroval kaplan Andrej Penko župnjiski vikar, ki je v svoji pridigi orisal in predstavil lik svetega Florijana ter predstavil pomen gasilcev v naši družbi, ter se gasilcem zahvalil za njihovo vsakdanjo nesebično pomoč. Po svečani maši pa so sledile gasilsko-športne igre, katerih se je udeležilo 6 ekip iz PGD Srpenica, Bovec in Loga pod Mangartom. Pod budnim očesom sodniške ekipe in po napeti in izenačeni tekmi vseh sodelujočih ekip je zmaga pripadla moški ekipi PGD Srpenica, drugo mesto je zasedla ženska ekipa PGD Srpenica, tretje pa ekipi PGD Log pod Mangartom. Ostale tri urščene ekipe do šestega mesta pa je pripadlo ekipam PGD Bovec. Vse ekipe so pokazale veliko spretnosti, iznajdljivosti, ter ne nazadnje zadosti strokovnega znanja iz gasilskega področja. Sledila je še podelitev pokalov ob nagovoru predsednika PGD Srpenica tov. Žana Logar ter družabno srečanje z duo Juice bend. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo PGD Srpenica za vedno dobro organizirano praznovanje in obeleževanje tega praznika v čast vsem gasilcem.

M. Bozja