Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

Skupščina GZ Bovec

IMG_20150411_191431Včeraj dne 11.4.2015 je v gasilskem domu PGD Log pod Mangartom potekala skupščina GZ Bovec, katere so se udeležili delegati gasilskih društev, ki delujejo v Občini Bovec pod okriljem GZ Bovec , gosti med katerimi so bili župan Občine Bovec Valter Mlekuž, poslanec DZRS Danijel Krivec, član UO GZS tov. Marijan Stres, poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc, častni poveljnik PGD Bovec tov. Anton Bozja,predstavnik policije, predstavniki sosednjih Gasilskih zvez Kobarid,Tolmin,Obalne zveze Koper, Dravske Doline, Kranjske Gore, Šempeter-Nova Gorica ter Antonio Capovilla inšpektor Corpo Forestale iz dežele Furlanije Julijske krajine. Po uvodnih besedah predsednika GZ Bovec tov. Borisa Zorko, ki je zbrane nagovoril, so delegati izvolili delavno predsedstvo skupščine. Predsednik je nato v svojem poročilu delovanja bovške zveze predstavil organizacijo in delovanje le te, ter se zahvalil prostovoljnim gasilskim društvom v občini za uspešno delo v preteklem letu ter zaželel uspešnega dela v tekočem letu. Društva dobro skrbijo za objekte in opremo s katero razpolagajo, »je dejal med drugim« in pohvalil tudi dobro sodelovanje z ostalimi gasilskimi zvezami s katerimi sodeluje GZ Bovec. Poveljnik GZ Bovec tov. Miro Bozja je v svojem poročilu predstavil operativno delo, katerega so opravili gasilci v letu 2014. Intervenirali so v 71 primerih od tega so gasilci gasili 9 požarov, 16 krat so bili pozvani na prometne nesreče, 3 krat so odstranjevali nevarne snovi, 11 krat so nudili pomoč ponesrečenim in obolelim osebam, 16 krat so nudili drugo tehnično pomoč, 13 krat so intervenirali pri neurjih in poplavah, imeli so eno iskalno akcijo, 20 krat pa so opravili prevoz vode. Na intervencijah je skupaj sodelovalo 419 gasilcev, ti so opravili 987 ur prostovoljnega dela, kar bi po ceniku GZS zneslo 14.686 evrov. Če pa k temu prištejemo še vse vaje in usposabljanja, pa so skupaj porabili za delovanje gasilske operative 4.831 ur, kar znese po ceniku GZS  71.885 evrov. Veliko so se tudi usposabljali, saj se je kar 31 gasilcev udeležilo raznih usposabljanj na nivoju GZS in GZ Bovec, še več pa je bilo dopolnilnih usposabljanj v svojih enotah. Pripravili in sodelovali so tudi na več vajah in tekmovanjih. Dejavni so bili tudi na preventivnem področju, kjer sodelujejo gasilci z občani, vrtci,OŠ in podjetji. Pregledali so celotno hidrantno omrežje v občini Bovec, ter nato analizo stanja poslali pristojnim. V preteklem letu je bila s strani GZ Bovec nabavljena in nato predana v uporabo gasilska oprema in sredstva, katere člani gasilskih društev in enota Gamsi uporabljajo pri svojem humanem delu. Veliko prostovoljnih ur gasilci opravijo tudi pri drugih dejavnostih, kot so razna redarstva, varovanja in podobno. Aktivni pri svojem delu so tudi veterani, članice in gasilska mladina, ki se je udeležila kar nekaj tekmovanj. Sledilo je tudi poročilo nadzorne komisije GZ Bovec, katero je predstavil predsednik NO tov. Leiler Roman in izpostavil, da je delovanje organov in komisij ter celotne GZ odlično, zveza deluje po zakonu, transparentno in odgovorno, kar je tudi dokaz, da GZ Bovec nima nobenega zunanjega dolga do drugih in obratno. Tudi finančno poročilo blagajnika tov. Edija Melinc je bilo vzpodbudno, kar je pogoj za dobro delovanje zveze v naprej. Po razpravah na poročila, ki so bila soglasno sprejeta sta poveljnik in predsednik predstavila še plan dela in finančni plan za leto 2015. Podeljena so bila tudi priznanja in odlikovanja posameznim zaslužnim članov za uspešno in požrtvovalno delo v gasilstvu, katera prejemnika sta bila Anton Zorč iz PGD Bovec in Pavel Krivec iz PGD Srpenica. Seveda so dobili besedo tudi gostje, ki so vsi po vrsti pohvalili zelo uspešno delo vseh gasilcev in vodstva GZ Bovec za doslej opravljeno delo. Pred samim zaključkom skupščine pa se je zbor poklonil še vsem preminulim članom, delegacija pa je zatem odnesla na grob šopek rož zadnje preminulega člana PGD Log pod Mangartom . Skupščina se je končala v prijetnem vzdušju v Motelu Encijan s pogostitvijo.

M. Bozja

foto: M.B

IMG_20150411_201812IMG_20150411_201435IMG_20150411_202716

IMG_20150411_195611IMG_20150411_201953IMG_0102IMG_20150411_200312IMG_20150411_195915