Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

V GZ Bovec uspešno zaključili tečaj »Vodja skupine«

IMG_20160515_135052V Gasilski zvezi (GZ) Bovec so uspešno zaključili tečaj za »Vodjo skupine«. Tečaj, katerega vodja je bil Miro Bozja poveljnik GZ Bovec je potekal od začetka aprila do 15 maja 2016. Predavanja in praktična usposabljanja so potekala ob petkih in sobotah ter nedeljah v prostorih PGD Bovec. Gasilska zveza Bovec zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju. Tovrstna usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

GZ Bovec se zaveda, da je potrebno naše člane ustrezno usposobiti. Eden izmed takih tečajev oziroma usposabljanj je tečaj za vodjo skupine. To je tečaj, kateri je podlaga za nadaljnje izobraževanje. Namen tečaja za vodjo skupine je ta, da morajo prostovoljni gasilci biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Cilj usposabljanja je gasilca usposobiti za izvajanje nalog vodenja skupine.. Tečajniki so v procesu usposabljanja razširili svoje znanje o gasilski opremi in tehniki, obenem pa so spoznali taktične in tehnične smernice za uspešno opravljanje gasilskih intervencij in vodenje gasilske skupine. Usposabljanja so se udeležili člani PGD Bovec, Srpenica in Log pod Mangartom, ki so uspešno in aktivno delovali v činu gasilec in želijo opravljati naloge vodje skupine. Usposabljanje je zajemalo 56 ur, od tega je bilo 41 ur teoretičnega in 15 ur praktičnega pouka. Kandidati pa morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu. Tečaj je zajemal več učnih vsebin, in sicer: organizacija gasilstva in pravne osnove,  vzgoja osebnosti gasilca,  izobraževanje, varstvo in zdravje pri delu, zaščita in reševanje, požarna preventiva, razvrščanje, elektrika, radijske zveze, vozila in oprema, gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, tehnično reševanje in gasilska taktika. Učni program so izvajali predavatelji, ki so strokovnjaki na posameznem področju ter imajo predpisan čin in strokovno izobrazbo. Prijavljenih je bilo 21 tečajnikov, od teh pa je tečaj redno obiskovalo 20 tečajnikov. Omeniti velja, da so se tečaja udeležile tudi članice posameznih PGD in sicer jih je bilo kar šest. Tečajniki, ki so uspešno končali tečaj, so na koncu izvedli tudi praktično vajo. S tem tečajem so tudi pridobili čin višji gasilec, s tem pa pravico poveljevati skupini, timu oziroma posadki. Ob zaključku velja zahvala tudi v imenu GZ Bovec vsem predavateljem in inštruktorjem, ki so s svojim znanjem nadgradili znanje tečajnikov ter vsem, ki so tečaj vestno obiskovali in ga tudi uspešno zaključili z željo, da pridobljeno znanje prenesejo v prakso ob raznih intervencijah, ki pa jih na Bovškem ni malo.

M.Bozja

foto: M.B

 

IMG_20160515_091356IMG_20160506_174342IMG_20160506_175915IMG_20160515_124607