Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Občni zbor PGD Bovec

IMGP1981V soboto, 21. februarja 2015, se je v prostorih velike dvorane gasilskega doma PGD Bovec odvijal že 112. redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Bovec.

V pozdravnem govoru je predsednik društva tov. Anton Zorč pozdravil vse navzoče goste iz sosednjih gasilskih društev, predsednika GZ Bovec tov. Borisa Zorko, častnega poveljnika PGD Bovec tov. Antona Bozja, poslanca DZRS g. Danijela Krivec, poveljnika OŠCZ Bovec g. Edija Melinc, poveljnika CZ za Severno primorsko regijo Sama Kosmača, predstavnika policije in druge prisotne goste. Zbora so se udeležile tudi delegacije pobratenega društva Lipoglav in društvi Pekre in Bakovci s katerimi PGD Bovec zelo dobro sodeluje. Sledilo je poročanje organov društva o delu v preteklem letu. Iz samih poročil je bilo razvidno, da je bilo v letu 2015 pri Bovških gasilcih zelo pestro, tako na operativnem kot na organizacijskem in  izobraževalnem področju. Vsi prisotni so lahko začutili, da je društvo dejavno, živahno in da se poleg primarne naloge gasilcev  gašenja in reševanja, veliko časa posveča druženju in tkanju prijateljskih vezi. Društvo je ponosno tudi na mlade gasilce,saj se tudi oni vključujejo v delo v gasilski organizaciji. Gasilci so veseli, da tudi krajani opažajo, da gasilstvo na Bovškem živi in se razvija in na ta način se krajani lahko počutijo varne. Seveda pa je beseda tekla tudi o dveh velikih projektih, ki so si jih zadali bovški gasilci skupaj s lokalno skupnostjo in o katerih beseda teče že več let. To je gradnja novega gasilskega doma, ki naj ne bi bil le dom gasilcev, temveč nekakšen center za vsa društva oziroma enote sistema ZiR v občini Bovec. Drugi projekt, pa je nakup novega tehničnega vozila z dvigalom, katerega je v svojem poročilu omenil poveljnik društva Davor Gašperčič. Projekta sta res velik zalogaj, a gasilci upajo in si želijo, da jim bo to s skupnimi močmi krajanov, občine in gasilske zveze Bovec uspelo izvesti v prihodnjih dveh letih. Na občnem zboru so nekaj besed spregovorili tudi gostje. Skupna točka je bila, da bi sodelovanje med društvi še naprej ostalo v takšnem odnosu kot doslej. Seveda pa so vsi izrazili podporo in pomoč pri izvajanju dveh velikih projektov, ki so si jih zadali bovški gasilci. Na koncu so bila podeljena tudi priznanja in odlikovanja zaslužnim članom za večletno delovanje v društvu. Po končanem uradnem delu pa se je ob pijači in jedači druženje nadaljevalo dolgo v noč.

M. Bozja

Foto: PGD Bovec

IMGP1980

IMGP1979