Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Občni zbor PGD Bovec

2014-02-22 18.16.54V soboto dne 22.2.2014 je v gasilskem domu potekal 111. občni zbor PGD Bovec. Zbora so se poleg domačih gasilcev in gasilk udeležili tudi župan občine Bovec Siniša Germovšek,poslanec DZRS Danijel Krivec,predsednik GZ Bovec Boris Zorko,poveljnik GZ Miro Bozja,poveljnik OŠCZ Bovec Melinc Edi,pomočnik komandirja PP Bovec Horvat Robert,predstavnik Radio kluba BC, DGRS Bovec ter predstavniki sosednjih PGD in pobratenih PGD Lipoglav,Bakovci in Pekre.

Podana so bila poročila predsednika in poveljnika društva Antona Zorč in Davorja Gašperčič ter poročila ostalih organov in komisij društva. V poročilih je bilo zaznati, da je društvo v preteklem letu imelo sicer manj intervencij kot v preteklem letu, a vendar so bile te intervencije še kako dobro opravljene. Bovški gasilci so intervenirali tudi izven naših občinskih mejah, saj so sodelovali pri gašenju velikega požara na Trstelju. Veliko je bilo s strani članstva tudi opravljenega dela na področju usposabljanja in gasilskih vaj, nekaj članov pa je opravilo tudi določene gasilske specialnosti kot so tečaj za strojnika,gašenja požarov v naravnem okolju ter usposabljanja z zrakoplovi. Tudi na organizacijskem področju je društvo opravilo vse zadane naloge katere je sprejel UO PGD. Po potrditvi poročil, je bil predstavljen program dela za leto 2014, katerega je članstvo društva soglasno sprejelo. Sledila je točka v kateri sta poveljnik in predsednik GZ Bovec podelila napredovanja v gasilske čine posameznim gasilcem, ter priznanja in odlikovanja najzaslužnejšim članom. Odlikovanja so prejeli: Valentina Šavli odlikovanje III. stopnje, Omerovič Ado,Šulin Lucijan in Ivo Hoznar pa odlikovanje I. stopnje. Nekaterim članom gasilske enota Trenta, pa bodo odlikovanja in priznanja podeljena ob slavnostnem prevzemu novega orodišča v Trenti. Plaketo veterana pa je prejel Lucijan Šulin, kateri je postal veteran v društvu. PGD Bovec je prejelo tudi posebno zahvalo od GZS za udeležbo in požrtvovalno gašenje požara na Trstelju. Ob tej priliki podeljevanja priznanj, se je v imenu OŠCZ Bovec Edi Melinc zahvalil za pomoč pri zbiranju elektroagregatov za pomč prizadetim ob nedavni naravni nesreči žledu v Sloveniji. Podelil je tri plakete CZ- prijateljem iz CZ Čedada,Venezije in Tarčenta. V nadaljevanju je bila dana tudi beseda gostom. Župan Občine Bovec,predsednik GZ Bovec,poslanec DZRS ,predstavnik policije in predstavniki drugih društev so se predvsem pohvalno izrazili do dela PGD Bovec v svojih nagovorih ter društvu in vodstvu namenili vzpodbudnih besed za nadaljnje delo ter čestitali za dobro opravljeno delo. Občni zbor se je zaključil v prijetnem vzdušju in navezavi novih prijateljskih stikov s prijatelji gasilci.

M. Bozja

Foto: M. Bozja

 

2014-02-22 19.28.172014-02-22 19.24.552014-02-22 18.17.31

2014-02-22 18.17.01